Større tekst
- 100% +
Læs op

Til fælles bedste

Bæredygtighed

Et højere formål end at tjene flest muligt penge har været en del af Middelfart Sparekasses tankesæt lige siden grundlæggelsen i 1853.

Sparekassen blev dannet af den lokale håndværkerforening med det formål at lære fattigfolk at spare op – og at lade indlånskronerne gøre gavn som udlån for at bidrage til vækst, velstand og fremgang i Middelfart.

Til fælles bedste siden 1853

Grundlæggende er vores formål nøjagtigt det samme i dag. Vi hjælper vores kunder med at have en sund og robust økonomi, og både gennem udlån, sponsorater og andre bidrag til samfundet understøtter vi vækst og udvikling. I dag ikke kun i Middelfart, men i alle de områder, hvor vi har afdeling.

Til fælles bedste

Grundlaget for vores måde at drive Sparekassen er forankret i levereglen “Til fælles bedste”. At være til fælles bedste betyder for os, at vi sætter andres behov før vores egne, og vi træffer ikke beslutninger ud fra et egennyttigt synspunkt. “Til fælles bedste er også navnet på vores strategi, som rummer målsætninger for både forretningen, kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og engagement i lokalsamfundene, vi er en del af.

Læs mere om Strategi 2024 – Til fælles bedste 2.0

Bæredygtighed – holdninger, handlinger og transparens

Det forpligter at drive en sparekasse, som blev grundlagt med et bæredygtigt udgangspunkt – ønsket om at lære fattigfolk at spare op og at bidrage til vækst og udvikling i Middelfart ved at låne ud til lokale håndværkere.

Det sociale aspekt af bæredygtighed fylder meget i Sparekassen den dag i dag. Men bæredygtighed er meget mere end vores sociale indsatser. Særligt miljøindsatsen fylder meget, når talen falder på bæredygtighed. Med god grund. For vi skal alle gøre en indsats for at bekæmpe klimaforandringerne. Vi gør det i høj grad sammen med kunderne, når vi låner ud og når vi taler investeringer. I 2022 har vi for første gang opgjort CO2-aftrykket fra de investeringer, vi foretager på kundernes vegne. Ved løbende at følge dette tal – og arbejde for at sænke det – arbejder vi sammen om at bidrage til den grønne omstilling .

For at sikre åbenhed om vores handlinger og ambitioner har vi i mange år lavet en årlig redegørelse for samfundsansvar. Vi er ikke lovmæssigt forpligtede til det, men redegørelsen er vigtig for os. Både for at give alle mulighed for at kigge os efter i kortene og som internt arbejdsredskab til hele tiden at have fokus på risici, opnåede mål og nye målsætninger.

Se seneste redegørelse for samfundsansvar – Fælles Om. Ansvaret
Se politik for samfundsansvar

FN’s Verdensmål

FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling sætter på mange måder standarden for arbejdet med bæredygtighed i alle brancher.

Det er de store, globale udfordringer, der italesættes, og i Middelfart Sparekasse, har vi valgt at ”oversætte” verdensmålene til lokale regionale indsatser.

I praksis bidrager vi til rigtige mange af FN’s Verdensmål. De to, der har særlig betydning for Middelfart Sparekasse, er Verdensmål 1 – Afskaf fattigdom – og Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Sparekassen blev grundlagt for at lære fattigfolk at spare op og at bidrage til vækst og udvikling gennem udlån til borgere og virksomheder i lokalområdet. Så slagtermester Benjamin Falkner, der tog initiativ til at oprette Sparekassen, havde allerede dengang blik for de to verdensmål.

Miljø og klima

Det er svært at tale om FN’s Verdensmål uden at tale klima og miljø. Det helt store fokus over hele verden er at bidrage til den grønne omstilling for derigennem at reducere følgerne af global opvarmning. Det bidrager vi naturligvis også til i Middelfart Sparekasse.

Hvis du ønsker at købe en elbil, kan du låne til en attraktiv rente hos os. Og vi finansierer også energirenovering af dit hjem til en lav rente.

Det gør vi, fordi vores største bidrag til den grønne omstilling ikke er vores egen CO2-udledning, men gennem udlån og investering at gøre det attraktivt for vores kunder at træffe, gode, grønne valg. Arbejdet med at bidrage til den grønne omstilling er kun lige begyndt, og vi arbejder løbende på at gøre det endnu mere attraktivt for vores kunder at vælge grønt.

Klima Boost

Vi ønsker også at sætte fokus på de mange virksomheder, der arbejder på at finde de løsninger, der på den ene side bidrager til et bedre miljø, og på den anden side også sikrer Danmark indtægter i form af arbejdspladser og salg af grøn teknologi.

I 2020 kårede vi for første gang årets klimaiværksætter i forbindelse med det nationale klimafolkemøde i Middelfart. Det blev nordjyske Lyras, der løb med æren og de 250.000 kr.

Læs mere om KlimaBoost og vinderen i 2022
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os