Større tekst
- 100% +
Læs op

Til fælles bedste

Bæredygtighed

Et højere formål end at tjene flest muligt penge har været en del af Middelfart Sparekasses tankesæt lige siden grundlæggelsen i 1853.

Sparekassen blev dannet af den lokale håndværkerforening med det formål at lære fattigfolk at spare op – og at lade indlånskronerne gøre gavn som udlån for at bidrage til vækst, velstand og fremgang i Middelfart.

Til fælles bedste siden 1853

Grundlæggende er vores formål nøjagtigt det samme i dag. Vi hjælper vores kunder med at have en sund og robust økonomi, og både gennem udlån, sponsorater og andre bidrag til samfundet understøtter vi vækst og udvikling. I dag ikke kun i Middelfart, men i alle de områder, hvor vi har afdeling.

Til fælles bedste

Grundlaget for vores måde at drive Sparekassen er forankret i levereglen “Til fælles bedste”. At være til fælles bedste betyder for os, at vi sætter andres behov før vores egne, og vi træffer ikke beslutninger ud fra et egennyttigt synspunkt. “Til fælles bedste er også navnet på vores strategi, som rummer målsætninger for både forretningen, kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og engagement i lokalsamfundene, vi er en del af.

Læs mere om Strategi 2024 – Til fælles bedste 2.0

Bæredygtighed – holdninger, handlinger og transparens

Det forpligter at drive en sparekasse, som blev grundlagt med et bæredygtigt udgangspunkt – ønsket om at lære fattigfolk at spare op og at bidrage til vækst og udvikling i Middelfart ved at låne ud til lokale håndværkere.

Det sociale aspekt af bæredygtighed fylder meget i Sparekassen den dag i dag. Men bæredygtighed er meget mere end vores sociale indsatser. Særligt miljøindsatsen fylder meget, når talen falder på bæredygtighed. Med god grund. For vi skal alle gøre en indsats for at bekæmpe klimaforandringerne. Vi gør det i høj grad sammen med kunderne, når vi låner ud og når vi taler investeringer. I 2022 har vi for første gang opgjort CO2-aftrykket fra de investeringer, vi foretager på kundernes vegne. Ved løbende at følge dette tal – og arbejde for at sænke det – arbejder vi sammen om at bidrage til den grønne omstilling .

For at sikre åbenhed om vores handlinger og ambitioner har vi i mange år lavet en årlig redegørelse for samfundsansvar. Vi er ikke lovmæssigt forpligtede til det, men redegørelsen er vigtig for os. Både for at give alle mulighed for at kigge os efter i kortene og som internt arbejdsredskab til hele tiden at have fokus på risici, opnåede mål og nye målsætninger.

Se seneste redegørelse for samfundsansvar – Fælles Om. Ansvaret
Se politik for samfundsansvar
Læs mere om KlimaBoost og vinderen i 2023
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os