Hvis du vil klage

Hvis du mener, at der er sket en fejl, har du mulighed for at klage. Nedenfor kan du se dine muligheder.

Klagevejledning

  1. Hvis du ønsker at klage over Middelfart Sparekasse, skal du i første omgang kontakte den afdeling, hvor du er kunde.
  2. Hvis du derefter fortsat er uenig i behandlingen af sagen eller resultatet af afgørelsen, kan du kontakte vores klageansvarlige, Simon Overballe-Pedersen, på klage@midspar.dk eller skrive til Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart, att.: Simon Overballe-Pedersen
  3. Hvis du er privatkunde og er uenig i den afgørelse, du modtager fra den klageansvarlige, kan du vælge at indbringe din klage for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33.
    Klagevejledning og klageskema finder du på www.fanke.dk.

Klager over tjenesteydelser købt online

Hvis du har købt en tjenesteydelse online, kan du også klage til EU-Kommissionens online klageportal.

Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af klage skal Middelfart Sparekasses e-mail klage@midspar.dk angives.

Øvrige klager

Klager vedrørende Middelfart Sparekasses overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K.

Find yderligere oplysninger på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk

Klager over Middelfart Sparekasses behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00.

Find klagevejledning og klageskema på www.datatilsynet.dk.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os