Større tekst
- 100% +
Læs op

Om Sparekassen

Årsrapporter og halvårsrapporter

Se Middelfart Sparekasses årsrapporter og halvårsrapporter her på siden.

Årsrapport 2022

Trods underskud ved halvåret nåede Middelfart Sparekasse et overskud før skat på 75,1 mio. kr. i 2022.

Tidligere årsrapporter

 • Årsrapport 2021

  Med et overskud før skat på 179,6 mio. kr. blev 2021 det resultatmæssigt bedste år i Sparekassens historie

  Middelfart Sparekasse kan præsentere et 2021-regnskab, der viser et overskud på 179,6 mio. kr. før skat på koncernniveau. Det er ikke set bedre i Sparekassens
  snart 170-årige historie. Bag resultatet ses faktorer som lave tab, høj aktivitet på boligmarkedet og en engangsindtægt fra salget af NEM Forsikring til Gjensidige.

 • Middelfart Sparekasse kommer med et resultat før skat på 115,3 mio. kr. ud af 2020 med et overskud, der flugter med forventningerne ved indgangen til 2020.

  Selv om koncernresultatet på 115,3 mio. kr. er et stykke fra 2019-rekordoverskuddet på 171,2 mio. kr., er det tilfredsstillende. Det skyldes ikke mindst, at 2019-regnskabet var positivt påvirket af engangsindtægter fra salg af ejerandele i Sparinvest til Nykredit.

 • Årsrapport 2019

  Med et overskud på 171,2 mio. kr. før skat på koncernniveau blev 2019 det regnskabsmæssigt bedste år nogensinde for Middelfart Sparekasse. Uændret: Med et overskud på 171,2 mio. kr. før skat på koncernniveau blev 2019 det regnskabsmæssigt bedste år nogensinde for Middelfart Sparekasse.

  En kombination af en stor bølge af omlægning af boliglån og salget af Sparinvest til Nykredit er de afgørende årsager til, at 2019 blev historisk for Middelfart Sparekasse.

  Overskuddet før skat på koncernniveau på 171,2 mio. kr. er det bedste resultat nogensinde for Sparekassen.

  En kombination af en stor bølge af omlægning af boliglån og salget af Sparinvest til Nykredit er de afgørende årsager til, at 2019 blev historisk for Middelfart Sparekasse.

  Overskuddet før skat på koncernniveau på 171,2 mio. kr. er det bedste resultat nogensinde for Sparekassen.

 • Med et overskud før skat på 106,6 mio. kr. på koncernniveau før skat kan vi i Middelfart Sparekasse sige ”alle gode gange tre”. Det er nemlig tredje år i træk, at vi kan præsentere et årsregnskab med et plus på over 100 mio. kr.

  Resultatet lever ikke op til rekordåret 2017, men adm. direktør Martin Baltser er tilfreds med resultatet. Lave renter og kundernes fokus på at spare op og nedbringe gæld frem for at lave nye investeringer har sat sit præg på 2018. Vores indlån er vokset med 12 procent til nu 10,4 mia. kr., mens udlånet er vokset med seks procent til nu seks mia. kr.

  “Ved indgangen til 2018 så vi frem mod et år med fortsat lave renter og kundernes fokus på at spare op frem for at øge forbruget. Derfor vidste vi allerede ved årets indgang, at det blev svært at leve op til 2017,” siger Martin Baltser.

 • Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse

  Middelfart Sparekasse holder den regnskabsmæssige kadence. Et overskud på 125,9 mio. kr. før skat på koncernniveau er det bedste resultat i sparekassens historie og overgår dermed 2016-regnskabet.

  Det er et resultat, vi er meget stolte af. På trods af, at konkurrencen er hård, har vi holdt de seneste års flotte kurs gennem hele 2017, siger adm. direktør Martin Baltser.

 • 2016 blev på alle måder et rigtigt godt år for os i Middelfart Sparekasse. Vi blev kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads, tog førstepladsen i flere kundetilfredshedsundersøgelser samt førstepladser i to imageundersøgelser i sektoren. Nu kan vi runde 2016 af med at præsentere en årsrapport med et overskud før skat på koncernniveau på 112 mio. kr.

  Vi  kan for første gang præsentere et årsregnskab med et overskud på et trecifret millionbeløb. Samtidig har sparekassens egenkapital passeret en mia. kr. Der er primært to årsager til det stærke resultat: En fortsat stor tilstrømning af nye kunder – netto en tilgang på 5.328 i 2016, så sparekassen ved årets udgang havde næsten 67.000 kunder – samt et meget lavt niveau for tab og nedskrivninger på kunder.

  Lavt niveau for tab og nedskrivninger på kunder

  Årets nedskrivninger på 34,3 mio. kr. – svarende til en nedskrivningsprocent på kun 0,5 – luner i en tid, hvor indtægterne fra udlån ikke bare vokser og vokser.

  Solide nøgletal

  Det er ikke kun årets resultat, der er flot i 2016-regnskabet. Sparekassens nøgletal tegner et billede af et pengeinstitut i særdeles god gænge. Egenkapitalen har rundet én mia. kr., og sparekassen er dermed også
  et meget solidt pengeinstitut. Kapitalprocenten er ved årets udgang 14,7, og solvensbehovet er 8,9 procent.

 • Middelfart Sparekasse har overskud på 9,3 mio. kr. på koncernniveau før skat i 2015. Det er langt fra forventningerne til året, men dog tilfredsstillende set i lyset af påbud om store nedskrivninger fra Finanstilsynet.

  Nedskrivninger på ejendomme og kunder

  Middelfart Sparekasse fortsatte i 2015 trenden fra de foregående regnskabsår ved at levere et resultat med sorte tal på bundlinjen. Dog er resultatet for 2015 med 9,3 mio. kr. før skat markant lavere end de foregående års resultater. Det skyldes påbud fra Finanstilsynet om nedskrivninger for over 100 millioner kroner. Både Sparekassens ejendomme og privatkundeengagementer er blevet nedskrevet hver med cirka 50 mio. kr.

  “Det er naturligvis ærgerligt, men samtidig er jeg meget stolt over, at Middelfart Sparekasse trods nedskrivninger for et trecifret millionbeløb kan levere et årsregnskab med et plus på bundlinjen. Det siger noget om, hvor stærk vores forretning er, og efter disse nedskrivninger er foretaget, ser vi frem mod nogle rigtigt gode år, hvor mulighederne for at levere flotte økonomiske resultater absolut er til stede,” siger Martin Baltser, adm. direktør.

  Stigende udlån – større gebyrindtægter

  På bundlinjen ses et pengeinstitut, som er solidt. Kapitalprocenten er ved årets udgang 14,4. Med et solvensbehov på 8,9 er der en solvensmæssig overdækning på 5,5 procentpoint, hvilket svarer til 333 millioner kroner.

 • Middelfart Sparekasse tredobler resultatet

  Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat på 73,1 mio. kr. i regnskabsåret 2014 mod 22,4 mio. kr. i 2013. Resultatet ligger klart over målet i Sparekassens Strategi 2015 samt budgettet for 2014, hvor der var budgetteret med 40 – 60 mio. kr. Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende.

  Vækststrategien lykkes

  Sparekassens Strategi 2015 er en kontrolleret vækststrategi, hvilket afspejler sig tydeligt i årsregnskabet 2014:

  • En stigning i indlånet på 15,9 %
  • En stigning i udlånet på 9,5 %
  • En stigning i nettorente- og gebyrindtægter på 11,9 %
  • En stigning i antal medarbejdere fra 232 til 260
  • En nettotilvækst på 4.300 kunder til nu næsten 56.300 kunder.

  Egenkapitalen er vokset betydeligt

  Sparekassens egenkapital er steget fra 728 mio. kr. til 854 mio. kr. gennem de seneste 12 måneder. Der er tale om en betydelig stigning i egenkapitalen som et resultat af den meget tilfredsstillende indtjening og en fortsat stærk opbakning fra Sparekassens garanter.

  “Det er en særdeles positiv udvikling, der cementerer Middelfart Sparekasse som et solidt og velindtjenende pengeinstitut. Vi har likviditeten og soliditeten til at støtte op om vores kunders finansieringsbehov i hele Sparekassens markedsområde”, siger adm. direktør Martin Nørholm Baltser.

 • Solid og velindtjenende sparekasse

  Middelfart Sparekasse leverer et resultat efter skat på 27,5 mio. kr. i regnskabsåret 2013. Resultatet svarer til de overordnede forventninger i forhold til Sparekassens “Strategi 2015 – Den gyldne middelvej”. Bestyrelse og direktion betegner således resultatet som tilfredsstillende.

  Vækststrategien lykkes

  Middelfart Sparekasses Strategi 2015 er en vækststrategi, hvilket afspejler sig tydeligt i regnskabet:

  • En stigning i indlånet på 10 %
  • En stigning i udlånet på 5 %
  • En stigning i nettorente- og gebyrindtægter på 9 %
  • En stigning i antal medarbejdere fra 182 til 227
  • En nettotilvækst på 5.000 kunder til nu næsten 52.000 kunder

  En betydelig vækst findes også i Sparekassens egenkapital, som i løbet af de seneste 12 mdr. er steget fra 642 mio. kr. til nu 728 mio. kr. Stigningen i egenkapitalen er en kombination af den tilfredsstillende indtjening og en fortsat stærk opbakning fra Sparekassens garanter.

  – En tilfredsstillende udvikling, der cementerer Middelfart Sparekasse som et solidt og velindtjenende pengeinstitut, der har likviditeten og soliditeten til at støtte op om vores kunders finansieringsbehov i hele Sparekassens markedsområde, siger Martin Nørholm Baltser.

 • Tilfredsstillende indtjening, solide, økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart Sparekasse

  Sparekassen har oplevet en flot vækst i forretningen, har solide nøgletal samt positive kursreguleringer trods betydelige nedskrivninger. Middelfart Sparekasses koncernregnskab for 2012 viser et resultat på 19,3 mio. kr. før skat i 2012 mod 7,3 mio. kr. i 2011. Solvensen udgør 17,3 % mod et solvensbehov på 10,3 %. Dermed en meget tilfredsstillende overdækning i Sparekassens soliditet på ikke mindre end 7 procentpoint. Samtidigt har kundetilgangen været historisk høj, og mere end 5.000 nye kunder valgte Middelfart Sparekasse i 2012.

Tidligere halvårsrapporter

 • Halvårsrapport 2022

  Middelfart Sparekasse må grundet negativ kursudvikling i obligationsbeholdningen notere et underskud på 13,1 mio. kr. før skat i første halvår 2022.

 • Halvårsrapport 2021

  Middelfart Sparekasse får overskud på 65 mio. kr. før skat i første halvår 2021. Det er 21,5 mio. kr. over halvårsresultatet i 2020.

  Et boligmarked, hvor der blev handlet mange både helårsboliger og sommerhuse, kombineret med små tab og en begrænset udvikling i omkostningerne er medvirkende til, at Middelfart Sparekasse kan levere et meget stærkt halvårsresultat på 65 mio. kr. før skat på koncernniveau. Det er næsten 50 procent bedre end i 2020, hvor resultatet var 43,4 mio. kr. for halvåret.

 • Halvårsrapport 2020

  Tilfredsstillende halvårsregnskab trods corona-krise

  Trods et første halvår med den verdensomspændende corona-krise og den deraf følgende økonomiske krise som det altoverskyggende tema kan Middelfart Sparekasse præsentere et halvårsregnskab med et solidt overskud før skat på koncernniveau på 43,4 mio. kr. Godt nok er overskuddet lavere end i første halvår 2019, hvor sparekassen havde et overskud før skat på 70 mio. kr., men forskellen kan i høj grad tilskrives corona-krisen, og adm. direktør Martin Baltser har overordnet to grunde til at være tilfreds med halvårsregnskabet.

  – For det første leverer vi et godt resultat, selv om corona-krisen helt naturligt har sat sit aftryk på første halvår. Vi har hensat 15 mio. kr. til corona-relaterede nedskrivninger. Selv om vi endnu ikke har lidt reelle tab på grund af corona-krisen, påvirker de 15 mio. kr., vi har hensat til tab, halvårsresultatet negativt. På samme vis er vores beholdninger af obligationer og aktier også påvirket negativt. Heldigvis investerer vi vores overskudslikviditet med forsigtighed, så et tab på 1,6 mio. kr. ud af en værdipapirbeholdning på over tre mia. kr. må siges at være acceptabelt, siger Martin Baltser.

 • Låneomlægninger sætter præg på stærkt halvårsregnskab

  Middelfart Sparekasse leverer et halvårsregnskab med et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. Det er det næstbedste halvårsresultat i sparekassens historie og en fremgang på 15 procent i forhold til halvårsresultatet 2018.

  De faldende renter på realkreditlån spiller markant ind, da mange boligejere har udnyttet rentefaldet i første halvår til at lægge deres lån om. Den aktivitet sammenholdt med en fortsat flot tilgang af nye kunder – og deraf øget forretningsomfang – danner grundlaget for det meget tilfredsstillende halvårsresultat.

  – Vi siger, at en god forretning skal være til fordel for både kunden og sparekassen, og det er tilfældet med de mange låneomlægninger i år. Man kan se i regnskabet, at det har været godt for os, men endnu vigtigere, så har kunderne fået boligfinansiering på meget fordelagtige vilkår. Jeg tror ikke, at nogen havde forudset den udvikling, vi har været vidne til i år. Først var der en stor konverteringsbølge, da 1,5 procent-lånet nærmede sig kurs 100. Renten fortsatte med at falde, og vi har nu været vidne til en formentlig endnu større konverteringsbølge, hvor kunder har låst renten i 30 år på bare én procent, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

 • Solidt første halvår i Middelfart Sparekasse

  Middelfart Sparekasse præsterede et overskud på 61 mio. kr. før skat på koncernniveau i første halvår af 2018.

  Med et overskud før skat på koncernniveau på 61 mio. kr. kan Middelfart Sparekasse se tilbage på et meget tilfredsstillende første halvår af 2018. Godt nok er overskuddet cirka 13 mio. kr. under resultatet for første halvår 2017, men det var helt ventet, da positive kursreguleringer bidrog ekstraordinært til resultatet i første halvår 2017.

  – Vi er lykkedes med de ting, vi satte os for ved årets indgang. Vores forretning vokser fortsat – vi får flere kunder, udlånet stiger, og det samme gør vores indtægter. Samtidig har vi haft som mål at holde igen med vores udgifter, og også det er lykkedes i første halvår. Så bortset fra de ekstraordinære indtægter i første halvår 2017 leverer vi et stærkere halvårsregnskab i år, siger Martin Baltser.

 • Stærkt halvårsregnskab fra Middelfart Sparekasse

  Første halvår af 2017 blev særdeles godt for Middelfart Sparekasse. Sparekassen præsenterer et overskud før skat på 74,2 mio. kr. på koncernniveau. Det er 28 procent bedre end halvårsresultatet for 2016, der lød på 57,9 mio. kr.

  Der er flere årsager til resultatet, der ligger langt over forventningerne til første halvår. Først og fremmest tager Sparekassen fortsat imod mange nye kunder – i første halvår er der tale om en nettotilgang på 3.222 kunder, og få dage inde i juli rundede sparekassen 70.000 kunder. Ud over en flot kundetilgang spiller et lavt niveau for tab og nedskrivninger samt positive kursreguleringer også ind.

  Stærke nøgletal

  For sparekassens vedkommende viser nøgletallene, at der er tale om en 164-årig i god form. Kapitalprocenten er 14,7 mod et solvensbehov på 8,7.

  “Det giver os økonomisk råderum til at fortsætte væksten. Vi er samtidig opmærksomme på, at nye kapitalkrav venter i årene, der kommer, så fokus i resten af 2017 vil være på vækst i de nuværende rammer og yderligere økonomisk konsolidering. En solid økonomi er forudsætningen for at kunne drive Middelfart Sparekasse som et lokalt funderet pengeinstitut med ambitioner om at gøre en positiv forskel i de byer, vi har afdelinger i,” siger adm. direktør Martin Baltser

 • Forventningerne for 2016 opjusteres efter stærkt halvårsrapport

  Middelfart Sparekasse kommer ud af første halvår med et koncernoverskud før skat på 57,9 mio. kr. Forventningerne til året som helhed opjusteres på den baggrund til et resultat mellem 90 og 110 mio. kr. før skat.

 • Middelfart Sparekasse præsenterer solid halvårsrapport

  Middelfart Sparekasse har netop præsenteret et halvårsresultat på 40,1 mio. kr. Dermed fortsætter Sparekassen sin fremgang og høster frugterne af en 3-årig vækststrategi med udløb i 2015. Sparekassens bestyrelse og direktion betegner resultatet som meget tilfredsstillende.

 • Fremgang i Middelfart Sparekasse og solidt resultat

  Middelfart Sparekasse leverer et resultat efter skat på 32,2 mio. kr. i første halvår 2014 mod 25,9 mio. kr. for samme periode året før. Resultatet er i god overensstemmelse med Sparekassens Strategi 2015 og de opstillede budgetter. Bestyrelse og direktion betegner således resultatet som tilfredsstillende.

 • Tilfredsstillende økonomisk resultat giver basis for vækst i Middelfart Sparekasse

  Koncernen Middelfart Sparekasse leverer et resultat efter skat på 26,2 mio. kr. i første halvår 2013. Resultatet er i god overensstemmelse med Sparekassens Strategi 2015 og de opstillede budgetter. Bestyrelse og direktion betegner således resultatet som tilfredsstillende.

 • Fortsat stor kundetilgang og tilfredsstillende økonomisk resultat

  Middelfart Sparekasse holder fast i den store kundetilvækst fra de senere år og fik mere end 2.000 nye kunder i første halvår 2012.

  Overskuddet før skat for første halvår blev 7,2 mio. kr. Adm. direktør Martin Baltser, der tiltrådte ved årsskiftet, er tilfreds med resultatet.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os