Større tekst
- 100% +
Læs op

Om Sparekassen

Årsrapporter og halvårsrapporter

Se Middelfart Sparekasses årsrapporter og halvårsrapporter her på siden.

Årsrapport 2023

Højere indtægter, små tab, positive kursreguleringer samt succesfulde integrationer af to mindre sparekasser medvirker til et resultat før skat på 439,4 mio. kr.

Tidligere årsrapporter

Tidligere halvårsrapporter

 • Halvårsrapport 2023

  Efter et første halvår, hvor alt er gået i den rigtige retning, kan Middelfart Sparekasse præsentere et halvårsregnskab med et overskud før skat på koncernniveau på 190 mio. kr. Det står i kontrast til første halvår 2022, som gav et underskud på 13,1 mio. kr. før skat på koncernniveau.

 • Halvårsrapport 2022

  Middelfart Sparekasse må grundet negativ kursudvikling i obligationsbeholdningen notere et underskud på 13,1 mio. kr. før skat i første halvår 2022.

 • Halvårsrapport 2021

  Middelfart Sparekasse får overskud på 65 mio. kr. før skat i første halvår 2021. Det er 21,5 mio. kr. over halvårsresultatet i 2020.

  Et boligmarked, hvor der blev handlet mange både helårsboliger og sommerhuse, kombineret med små tab og en begrænset udvikling i omkostningerne er medvirkende til, at Middelfart Sparekasse kan levere et meget stærkt halvårsresultat på 65 mio. kr. før skat på koncernniveau. Det er næsten 50 procent bedre end i 2020, hvor resultatet var 43,4 mio. kr. for halvåret.

 • Halvårsrapport 2020

  Tilfredsstillende halvårsregnskab trods corona-krise

  Trods et første halvår med den verdensomspændende corona-krise og den deraf følgende økonomiske krise som det altoverskyggende tema kan Middelfart Sparekasse præsentere et halvårsregnskab med et solidt overskud før skat på koncernniveau på 43,4 mio. kr. Godt nok er overskuddet lavere end i første halvår 2019, hvor sparekassen havde et overskud før skat på 70 mio. kr., men forskellen kan i høj grad tilskrives corona-krisen, og adm. direktør Martin Baltser har overordnet to grunde til at være tilfreds med halvårsregnskabet.

  – For det første leverer vi et godt resultat, selv om corona-krisen helt naturligt har sat sit aftryk på første halvår. Vi har hensat 15 mio. kr. til corona-relaterede nedskrivninger. Selv om vi endnu ikke har lidt reelle tab på grund af corona-krisen, påvirker de 15 mio. kr., vi har hensat til tab, halvårsresultatet negativt. På samme vis er vores beholdninger af obligationer og aktier også påvirket negativt. Heldigvis investerer vi vores overskudslikviditet med forsigtighed, så et tab på 1,6 mio. kr. ud af en værdipapirbeholdning på over tre mia. kr. må siges at være acceptabelt, siger Martin Baltser.

 • Låneomlægninger sætter præg på stærkt halvårsregnskab

  Middelfart Sparekasse leverer et halvårsregnskab med et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. Det er det næstbedste halvårsresultat i sparekassens historie og en fremgang på 15 procent i forhold til halvårsresultatet 2018.

  De faldende renter på realkreditlån spiller markant ind, da mange boligejere har udnyttet rentefaldet i første halvår til at lægge deres lån om. Den aktivitet sammenholdt med en fortsat flot tilgang af nye kunder – og deraf øget forretningsomfang – danner grundlaget for det meget tilfredsstillende halvårsresultat.

  – Vi siger, at en god forretning skal være til fordel for både kunden og sparekassen, og det er tilfældet med de mange låneomlægninger i år. Man kan se i regnskabet, at det har været godt for os, men endnu vigtigere, så har kunderne fået boligfinansiering på meget fordelagtige vilkår. Jeg tror ikke, at nogen havde forudset den udvikling, vi har været vidne til i år. Først var der en stor konverteringsbølge, da 1,5 procent-lånet nærmede sig kurs 100. Renten fortsatte med at falde, og vi har nu været vidne til en formentlig endnu større konverteringsbølge, hvor kunder har låst renten i 30 år på bare én procent, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

 • Solidt første halvår i Middelfart Sparekasse

  Middelfart Sparekasse præsterede et overskud på 61 mio. kr. før skat på koncernniveau i første halvår af 2018.

  Med et overskud før skat på koncernniveau på 61 mio. kr. kan Middelfart Sparekasse se tilbage på et meget tilfredsstillende første halvår af 2018. Godt nok er overskuddet cirka 13 mio. kr. under resultatet for første halvår 2017, men det var helt ventet, da positive kursreguleringer bidrog ekstraordinært til resultatet i første halvår 2017.

  – Vi er lykkedes med de ting, vi satte os for ved årets indgang. Vores forretning vokser fortsat – vi får flere kunder, udlånet stiger, og det samme gør vores indtægter. Samtidig har vi haft som mål at holde igen med vores udgifter, og også det er lykkedes i første halvår. Så bortset fra de ekstraordinære indtægter i første halvår 2017 leverer vi et stærkere halvårsregnskab i år, siger Martin Baltser.

 • Stærkt halvårsregnskab fra Middelfart Sparekasse

  Første halvår af 2017 blev særdeles godt for Middelfart Sparekasse. Sparekassen præsenterer et overskud før skat på 74,2 mio. kr. på koncernniveau. Det er 28 procent bedre end halvårsresultatet for 2016, der lød på 57,9 mio. kr.

  Der er flere årsager til resultatet, der ligger langt over forventningerne til første halvår. Først og fremmest tager Sparekassen fortsat imod mange nye kunder – i første halvår er der tale om en nettotilgang på 3.222 kunder, og få dage inde i juli rundede sparekassen 70.000 kunder. Ud over en flot kundetilgang spiller et lavt niveau for tab og nedskrivninger samt positive kursreguleringer også ind.

  Stærke nøgletal

  For sparekassens vedkommende viser nøgletallene, at der er tale om en 164-årig i god form. Kapitalprocenten er 14,7 mod et solvensbehov på 8,7.

  “Det giver os økonomisk råderum til at fortsætte væksten. Vi er samtidig opmærksomme på, at nye kapitalkrav venter i årene, der kommer, så fokus i resten af 2017 vil være på vækst i de nuværende rammer og yderligere økonomisk konsolidering. En solid økonomi er forudsætningen for at kunne drive Middelfart Sparekasse som et lokalt funderet pengeinstitut med ambitioner om at gøre en positiv forskel i de byer, vi har afdelinger i,” siger adm. direktør Martin Baltser

 • Forventningerne for 2016 opjusteres efter stærkt halvårsrapport

  Middelfart Sparekasse kommer ud af første halvår med et koncernoverskud før skat på 57,9 mio. kr. Forventningerne til året som helhed opjusteres på den baggrund til et resultat mellem 90 og 110 mio. kr. før skat.

 • Middelfart Sparekasse præsenterer solid halvårsrapport

  Middelfart Sparekasse har netop præsenteret et halvårsresultat på 40,1 mio. kr. Dermed fortsætter Sparekassen sin fremgang og høster frugterne af en 3-årig vækststrategi med udløb i 2015. Sparekassens bestyrelse og direktion betegner resultatet som meget tilfredsstillende.

 • Fremgang i Middelfart Sparekasse og solidt resultat

  Middelfart Sparekasse leverer et resultat efter skat på 32,2 mio. kr. i første halvår 2014 mod 25,9 mio. kr. for samme periode året før. Resultatet er i god overensstemmelse med Sparekassens Strategi 2015 og de opstillede budgetter. Bestyrelse og direktion betegner således resultatet som tilfredsstillende.

 • Tilfredsstillende økonomisk resultat giver basis for vækst i Middelfart Sparekasse

  Koncernen Middelfart Sparekasse leverer et resultat efter skat på 26,2 mio. kr. i første halvår 2013. Resultatet er i god overensstemmelse med Sparekassens Strategi 2015 og de opstillede budgetter. Bestyrelse og direktion betegner således resultatet som tilfredsstillende.

 • Fortsat stor kundetilgang og tilfredsstillende økonomisk resultat

  Middelfart Sparekasse holder fast i den store kundetilvækst fra de senere år og fik mere end 2.000 nye kunder i første halvår 2012.

  Overskuddet før skat for første halvår blev 7,2 mio. kr. Adm. direktør Martin Baltser, der tiltrådte ved årsskiftet, er tilfreds med resultatet.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os