Større tekst
- 100% +
Læs op

Pension

Ophørspension

Når du sælger din virksomhed, skal du betale skat af fortjenesten. Men du har mulighed for at udskyde beskatningen ved at indbetale fortjenesten til en ophørspension. Virkningen af en ophørspension er, at du først betaler skat, når du får din pensionsordning udbetalt.

Det er altid forbundet med usikkerhed, hvor meget din virksomhed er værd, når den skal sælges. Derfor skal ophørspensionen ses som et supplement til din løbende pensionsopsparing.

Book møde Ring mig op

Betingelser for ophørspension

Betingelserne for at oprette en ophørspension er bl.a.:

  • du skal have drevet selvstændig virksomhed eller have været hovedaktionær i en virksomhed i mindst ti år inden for de seneste 15 år forud for, at virksomheden sælges
  • du skal være 55 år, inden virksomheden sælges
  • virksomheden skal have været ‘aktiv’, dvs. den må fx ikke kun bestå i værdipapirer eller udlejning af fast ejendom.

Sådan gør du

Du kan oprette en ophørspension som en livrente/livsvarig pension eller en ratepension.

Du kan højst indbetale 3.162.500 kr. (2024) af din fortjeneste til ordningen. Fortjeneste omfatter fx goodwill, fortjeneste på driftsmidler og varelager. Det beløb, du har sparet op i virksomhedsskatteordningen, kan du ikke indbetale til en ophørspension.

En ophørspensionsordning skal ses som et supplement til en almindelig løbende pensionsopsparing. Den er ikke et alternativ. Jo tidligere du begynder at spare op til din pension, desto mere er du sikker på at få sparet op.

Få en snak om pension

Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os.

Book et møde Ring mig op
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os