Større tekst
- 100% +
Læs op

Handler din virksomhed med udlandet?

Udenlandske overførsler

Har din virksomhed brug for at overføre penge til udlandet, eller modtaget betalinger fra udlandet, kan du vælge enten selv at klare det fra din netbank eller får din rådgiver til at klare det for dig.

Når du skal modtage penge fra udlandet

Oplys følgende til afsenderen:

  1. Middelfart Sparekasses BIC/SWIFT-kode: MISPDK21.
  2. Dit 18-cifrede IBAN-kontonummer, der begynder med DK efterfulgt af 16 tal. Hver konto har sit eget IBAN-nummer, som du finder via netbank eller mobilbank. Klik på den konto, du vil se IBAN-nummeret på, klik derefter de tre lodrette prikker øverst til højre, klik på “Kontodetaljer”, og så kan du se kontoens IBAN-nummer.

Skal du modtage penge uden for Skandinavien eller Europa er ovenstående oplysninger ikke nødvendigvis dækkende, hvorfor du kan kontakte din rådgiver for yderligere informationer.

Betalingsinstruks - når du skal modtage en udenlandsk overførsel

Overfør penge til udlandet via netbank eller din rådgiver

Har din virksomhed brug for at overføre penge til udlandet, er det hurtigst og billigst for sig, hvis du selv klarer overførslen fra netbank. Er du ikke tryg ved selv at klare overførslen, er du også altid velkommen til at kontakte din rådgiver.

Du kan evt. bruge skemaet herunder til at bestille en udenlandsk overførsel hos din rådgiver.

Skema til bestilling af udenlandsk overførsel

Når du skal overføre penge inden for Europa

Ved overførsler til udlandet skal du bruge modtagerens IBAN-nummer og modtagerbankens BIC/Swift-kode. For at være sikker på, at pengene kommer frem til modtagers konto, er det vigtigt, at du indtaster korrekt navn og adresse på kontohaveren.

SEPA - betalinger over grænserne i Europa

SEPA (Single Euro Payments Area) er et betalingssystem for de 27 EU-lande plus Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz. Systemet kan benyttes af både privatpersoner og virksomheder og sikrer ensartede betingelser og regler for elektroniske betalinger i euro på tværs af landegrænserne i Europa.

SEPA er to måder at betale på:

1. Konto-til-konto overførsler (SEPA Credit transfer)
EU-overførsler i NetBank gennemføres som SEPA-betalinger. Med SEBA Credit Transfer vil betalingen normalt være fremme hos modtageren inden for to bankdage.

2. Direkte debitering (SEPA Direct Debit)
Denne betalingsform bruges primært til automatiske træk. Benytter en virksomhed SEPA Direct Debit, kan dine køb og faste betalinger automatisk blive trukket på din konto og overført til modtagerens konto. Systemet minder om det vi kender fra den danske Betalingsservice. Men det er kreditor, der skal sørge for at sende besked.

For at komme i gang med SEPA-betalinger skal du – som virksomhed eller privat person – oprette en aftale om SEPA Direct Debit med sparekassen Derefter kan du indgå aftaler med de kreditorer, du ønsker og oplyse disse dit kontonummer og øvrige betalingsoplysninger iflg. aftalen, så de kan trække direkte på din konto.

Ønsker du som virksomhed at modtage betalinger via SEPA Direct Debit, bedes du kontakte sparekassen for at få oprettet de nødvendige aftaler, herunder en aftale med Nets, som er den danske udbyder af SEPA.

Når du skal overføre penge uden for Europa

Overførsler til et land uden for Europa kan være meget komplekse, da disse ofte kræver flere og anderledes informationer end forklaret ovenfor.

Kontakt derfor din rådgiver, som kan guide dig, så pengene når den ønskede modtagerkonto.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at få vejledning hos din rådgiver.

Book møde Ring mig op
International sikkerhed for betalingen
Remburs
Læs mere
Minimer kursrisikoen
Valutakonto og valutalån
Læs mere
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os