Større tekst
- 100% +
Læs op

Karriere

Praktik i Middelfart Sparekasse

Bliv praktikant i Middelfart Sparekasse og få et værdifuldt indblik i livet på vores arbejdsplads og mulighed for at snuse til en branche, som har vakt din interesse.

I gennem årene har vi haft mange praktikanter igennem vores organisation til glæde for såvel praktikanterne som for os. Vi ser det som en del af vores samfundsansvar at tilbyde praktikanter et spændende ophold i Sparekassen.

Der er flere indgange til et praktikophold, og vi er altid åbne også for mere utraditionelle forløb, hvis vi kan se, at det kan gavne begge parter.

Herunder har vi kort beskrevet de forløb, vi typisk har praktikanter igennem.

 • Dette praktikophold er rettet imod folkeskoleelever, der ønsker at stifte nærmere bekendtskab med arbejdet i et pengeinstitut.

  Forløbet vil typisk foregå på vores hovedkontor og vil have en varighed af én uge. Her vil praktikanten komme rundt i flere forskellige afdelinger og funktioner, fx privat, erhverv, pension, investering og administration.

  Opholdet vil blive tilrettelagt ud fra, hvad der i perioden er organisatorisk muligt.

  Der er endvidere mulighed for at komme i praktik i vores øvrige lokale afdelinger. Disse ophold vil have en varighed af to dage.

  Her vil praktikanten følge afdelingens medarbejdere og de opgaver, der findes i forbindelse med afdelingens drift. Opholdet er kortere end det ovenstående, idet afdelingerne ikke har de samme funktioner som på hovedkontoret.

  Opholdet er ulønnet.

 • Som en del af finansøkonomernes forløb indgår tre måneders praktik på andet studieår. For finansbachelorernes vedkommende indgår der fem måneders praktik på tredje studieår.

  Sparekassen har som målsætning at lave en praktikaftale med mellem en og tre praktikanter hvert år. Antallet kan variere alt efter ansøgerfeltet og vores organisatoriske kapacitet i perioden.

  Du vil i din praktikperiode indgå i afdelingens drift, og du vil få rig lejlighed til at omsætte din teori til praksis.

  Vi arbejder aktivt for, at du bliver en del af teamet, og vi forventer, at du bidrager med et godt humør og tager del i de opgaver, der skal løses.

  Hvilken afdeling praktikanten tilknyttes afhænger af hvilke afdelinger, der har kapaciteten til det, og som ikke på tidspunktet ikke har en praktikant allerede. Der tages i videst muligt omfang hensyn til praktikantens bopæl.

  Opholdet er ulønnet.

 • Disse praktikophold er knyttede til studerende på videregående uddannelser, fx bachelor- og kandidatuddannelser, og de vil almindeligvis være af lidt længere varighed, normalt tre til seks måneder.

  Eksempler på praktikforløb kan være i marketing, HR, økonomi, IT eller andre afdelinger, som er relevant for den pågældende uddannelse.

  Du vil igennem dit praktikophold indgå på lige fod med Sparekassens ansatte, og vi betragter dig som en naturlig del af organisationen. Vi gør meget for, at du bliver integreret i såvel afdelingen som den øvrige organisation, og vi forventer, at du tager aktivt del i afdelingens arbejde og sociale liv.

  Opholdet er som udgangspunkt ulønnet, medmindre den pågældende uddannelses retningslinjer berettiger til andet.

Når vi søger praktikanter, vil det blive slået op på vores hjemmeside, hvor du kan ansøge om praktikplads.

Se ledige stillinger

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til praktik, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Michael Lindgaard Hedemann på tlf. 88 20 84 26 eller e-mail mhe@midspar.dk

Se vores materiale til studerende her
Skal du skrive opgave om Middelfart Sparekasse?
Læs mere
Læs mere om os her
Bliv klogere på en af Danmarks bedste arbejdspladser
Læs mere
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os