Priser, vilkår og services

Priser og rentesatser fastsættes individuelt, og afhænger bl.a. af dit samlede forretningsomfang med Sparekassen, og af den sikkerhed, der stilles. Vi samler på helkunder, og generelt får du bedre rentesatser og vilkår jo mere du samler hos os. Kundeforholdet skal ses som en helhed, hvor også Sparekassens rådgivning indgår, og vi skræddersyr en løsning, der passer til netop din økonomi og dine behov.

Ved oprettelse af nyt engagement til nye kunder og engagementer, der overflyttes fra andet pengeinstitut, betaler Sparekassen normalt oprettelsesomkostningerne.

Priser

Læs mere her
Hvis du vil klage
Læs mere
Læs mere her
Legitimation
Læs mere
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os