Større tekst
- 100% +
Læs op

Om Sparekassen

Repræsentantskabet

Middelfart Sparekasse er en selvejende institution, hvilket betyder, at ingen ejer Sparekassen, og ingen udenforstående skal have andel i Sparekassens udbytte. Vi benytter derfor en del af vores overskud til at støtte lokale initiativer og udvikling.

Sparekassen er organiseret som en garantsparekasse, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet har ansvaret for at udpege bestyrelsen og godkende regnskabet. Garanter i Middelfart Sparekasse kan stille op til repræsentantskabsvalget.

Efter repræsentantskabsvalget i foråret 2021 består repræsentantskabet af nedenstående medlemmer. Næste repræsentantskabsvalg er i 2025.

I repræsentantskabets kan du læse mere om repræsentantskabets rolle, opgaver og møder. 

Se repræsentantskabets kommissorium
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os