Vedtægter og god selskabsledelse

Middelfart Sparekasse drives af et ønske om at skabe merværdi for det samfund, vi er en del af. Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at føre en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

God selskabsledelse

Derfor er det helt naturligt, at vi forholder os til de anbefalinger for god selskabsledelse, som Komitéen for god Selskabsledelse har udgivet siden 2001 samt Finansrådets ledelseskodeks fra november 2013. Vi er overbeviste om, at anbefalingerne fra komitéen samt Finansrådets ledelseskodeks er med til at sikre den nødvendige åbenhed omkring de ledelsesmæssige forhold og samtidig medvirke til at højne den generelle ledelseskvalitet, hvilket er afgørende for interessenternes tillid til os som pengeinstitut.

Læs Middelfart Sparekasses redegørelse for god selskabsledelse

Vedtægter

Middelfart Sparekasse er en selvejende institution. Det betyder, at ingen er ejere af Sparekassens overskud eller formue, og hvis Sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i Sparekassens virkeområde.

Læs Middelfart Sparekasses vedtægter
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os