Større tekst
- 100% +
Læs op

Familielivet

Når livet slutter

Når du mister én af dine nærmeste, er der mange forhold, der skal tages hånd om, og det kan være svært at bevare overblikket.

I Middelfart Sparekasse hjælper vi dig med at få overblik over økonomien og giver dig råd om, hvordan du skal forholde dig.

 

 • Når en af vores kunder dør, modtager vi automatisk besked fra CPR-registret om dødsfaldet. Der kan gå op til 5 hverdage, inden vi får beskeden.

  Du kan altid kontakte din rådgiver, hvis du er i tvivl om noget.

 • Når vi har modtaget besked om dødsfaldet, er der en række ting, vi er forpligtet til at gøre.

  Vi spærrer:

  • Konti
  • Fælles konti
  • Hævekort, betalings- og kreditkort
  • Netbank-aftale
  • Depoter
  • Bankboks

  Samtidig sletter vi:

  • Fuldmagter
  • Betalingsaftaler på afdødes konti og fælles konti.

  Vi har tavshedspligt

  Middelfart Sparekasse har tavshedspligt, og vi må ikke udlevere oplysninger om boet. Derfor vil de pårørende ikke længere have adgang til at se afdødes konti og depoter m.m. Først når skifteretten har udlagt boet og udstedt en skifteretsattest, kan de pårørende igen få adgang til boet.

  Vi sender automatisk oplysninger om afdødes konti til skifteretten. Som efterladt til boet efter afdøde skal du derfor ikke foretage dig noget.

 • Loven forpligter os til at spærre boets midler for at beskytte både arvinger og kreditorer. Der må derfor ikke udbetales penge fra boet, før skifteretten har taget stilling til, hvem der skal behandle boet. Når skifteretten har modtaget en dødsanmeldelse, kontaktes den person, der er anført på dødsanmeldelsen som kontaktperson. Vedkommende anmodes om at tage kontakt til skifteretten, der vil orientere om de forskellige måder, boet efter afdøde kan behandles på.

  Som udgangspunkt kan Middelfart Sparekasse ikke udbetale penge fra boet, før vi har fået en kopi af skifteretsattesten samt evt. skiftefuldmagter og legitimation.

  Se under punkt 8 “Afslutning af boet”.

  Skifteretsattesten, der fortæller hvem boets arvinger er, udstedes når du som pårørende har været i kontakt med skifteretten.

  Åbningsstatus og boopgørelse til skifteretten

  Arvingerne eller dødsboadvokaten skal sende en åbningsstatus samt boopgørelse til skifteretten. Oplysninger om afdødes samlede aktiver og gæld ved dødsfaldet skal angives i en åbningsstatus, mens boopgørelsen indeholder oplysninger om fordeling af arven blandt arvingerne. Åbningsstatus og boopgørelse videresendes af skifteretten til Skat. I forbindelse med dødsboer, der skiftes privat, skal en åbningsstatus indsendes til skifteretten inden for seks måneder efter boets udlevering.

  Udgifter til begravelse

  Det er afdødes bo, som dækker udgifterne til begravelsen, og hvis der ikke er penge nok i boet, så er det den person der bestiller begravelsen, som hæfter for betalingen. Selv om afdødes konti er spærret, kan vi efter nærmere aftale, hjælpe med at betale ”rimelige begravelsesudgifter” fra boets konti.

  Hvis I er flere arvinger, kan det være praktisk at tage stilling til, om I vil give skiftefuldmagt til én af arvingerne. Så I ikke alle skal skrive under, hver gang der sker noget med boets midler. Du kan sende os dokumenterne via e-Boks.

  Middelfart Sparekasse får ikke automatisk besked om, hvem der er arvinger til boet. Derfor er det vigtigt, at vi får en kopi af skifteretsattesten og evt. skiftefuldmagter, så vi kan hjælpe dig med at behandle boet samt give dig adgang til konti osv.

 • Betalingsaftaler på afdødes konti samt evt. fælleskonti bliver automatisk slettet, og først når skifteretsattesten er udstedt, kan den der administrerer bodelingen evt. genoprette betalingsaftalerne.

  Når vi har modtaget besked om dødsfaldet sender vi automatisk et brev til boets adresse med besked om, hvilke betalingsaftaler, der er blevet slettet. Når en betalingsaftale slettes, så vil kreditor/betalingsmodtager sende girokort og/eller meddelelse ud. Det kan dog være en god ide selv at kontakte betalingsmodtager for nærmere aftale.

 • Hvis afdøde har gæld til Middelfart Sparekasse, anmelder vi vores krav over for skifteretten.

  Meddelelse i Statstidende

  Når skifteretsattesten udstedes, skal der altid sættes en meddelelse (proklama) i Statstidende. Meddelelsen opfordrer eventuelle kreditorer til at anmelde deres krav. Hvis kreditorer ikke har anmeldt deres krav inden otte uger tabes eventuelle krav.

 • Har afdøde tegnet pensioner fx kapitalpension, aldersopsparing og ratepension vil der ofte være en begunstiget på aftalen. Den begunstigede er den person, som pensionen udbetales til, og kan være nærmeste pårørende eller en person angivet ved navn. Er den begunstigede ikke angivet ved navn, er nærmeste pårørende i prioriteret rækkefølge:

  • Ægtefælle/registreret partner
  • Samlever – hvis I bor sammen og har gjort det i mindst to år eller venter, har eller har haft barn sammen
  • Livsarvinger (dvs. dine børn, børnebørn og oldebørn)
  • Arvinger efter testamente
  • Arvinger efter loven.

  For pensionsordninger oprettet før 1. januar 2008 kan der dog være en anden definition af begrebet “nærmeste pårørende”. Kontakt din rådgiver for nærmere information, hvis du har behov for det.

  Som hovedregel udbetales pensionsordninger og forsikringer uden om boet til den begunstigede. Udbetalingerne skal derfor ikke tages med i hverken boopgørelsen eller åbningsstatus, og er derfor som udgangspunkt beskyttet mod afdødes evt. kreditorer.

  Før udbetaling fratrækkes dog statsafgift og boafgift.

  Indekskonti og selvpensioner er dog altid en del af boet, og de vil blive fordelt efter reglerne i arveloven.

 • Har afdøde en bankboks, så vil adgangen til bankboksen også blive spærret, når Middelfart Sparekasse får besked om dødsfaldet. Så snart vi har modtaget en kopi af skifteretsattesten og evt. skiftefuldmagt, kan der gives adgang til bankboksen.

  Indhold i bankboks

  Inden skifteretsattesten udstedes kan det være nødvendigt for de pårørende at se, om der ligger noget i afdødes bankboks, som kan have betydning for behandling af boet. For at få adgang til boksen skal man kunne dokumenterer sin relation til afdøde, vise billedlegitimation og være i besiddelse af mindst den ene boksnøgle.

  Der må ikke udleveres noget af bankboksens indhold.

  Arvinger skal også tage stilling til, om bankboksen skal overtages af en arving eller opsiges. I begge tilfælde hjælper vi i den afdeling, hvor boksen er lejet.

 • Boets arvinger og/eller fuldmagtshavere bestemmer, hvornår boets konti skal lukkes. Det sker gennem Middelfart Sparekasse.

  For at kunne opgøre boets konti skal vi bruge følgende:

  • kopi af skifteretsattest
  • en fordelingsnøgle mellem arvingerne, hvis der er flere arvinger
  • reg. nr og kontonr. på modtager(ne)
  • legitimation på den eller de arvinger,  som kan disponere på boets vegne.

  Er boet repræsenteret ved en skiftefuldmagtshaver har Sparekassen brug for:

  • skiftefuldmagt fra alle arvinger
  • gyldig legitimation på skiftefuldmagtshaver.

  Er boet repræsenteret ved alle arvinger har Sparekassen brug for:

  • gyldig legitimation på alle arvinger

  Hvad er gyldig legitimation:

  • kopi af det gule sundhedskort (sundhedskort-app accepteres – billede af begge sider)
  • kopi af billedlegitimation i form af
   • gyldigt pas eller
   • gyldigt EU/EØS-kørekort (kørekort-app accepteres – billede af begge sider)

  Skifteretsattest, skiftefuldmagt og legitimation kan sendes til Middelfart Sparekasse via e-Boks eller indleveres til en af Sparekassens afdelinger.

  Når boets sidste konto er lukket, afslutter vi behandlingen af boet.

  For opgørelse af boets konto/depot tager Middelfart Sparekasse 200 kroner i gebyr pr. konto/depot – dog maks. kr. 1.000 i alt.

  Bemærk særskilt gebyr for udbetaling af pensionsordninger.

 • Når pengeinstituttet får meddelelse om dødsfaldet, så spærres boets konti, og det kan derfor være en god ide, at du og din ægtefælle/samlever har hver jeres konto med et beløb svarende til et par måneders faste udgifter ved siden af en fælleskonto. Så har den efterlevende altid penge til rådighed, mens behandlingen af boet står på. Vi anbefaler også, at du og din ægtefælle/samlever har et kort tilknyttet til egen konto.

  Hvis du og din ægtefælle/samlever kun har haft fælles konti, så kontakt din rådgiver. Du får brug for en ny konto (NemKonto). Husk at give din arbejdsgiver eller Udbetaling Danmark besked om den nye konto.

  Nyttige links

  Borger.dk
  Ældresagen
  Skat
  e-Boks
  Domstol.dk

Du er velkommen til at kontakte os

Fandt du ikke svar på det, du søgte, er du velkommen til at kontakte vores afdeling for bobehandling på bobehandling@midspar.dk.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os