Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Middelfart Sparekasse offentliggør i dag, onsdag 2. marts, årsregnskabet for 2015. Her fortsætter vi trenden fra de foregående regnskabsår ved at levere et resultat med sorte tal på bundlinjen. Dog er resultatet for 2015 med 9,3 mio. kr. før skat markant lavere end de foregående års resultater. Det skyldes påbud fra Finanstilsynet om nedskrivninger for over 100 millioner kroner.

Både Sparekassens ejendomme og privatkundeengagementer er blevet nedskrevet hver med cirka 50 mio. kr.

‘Det er naturligvis ærgerligt, men samtidig er jeg meget stolt over, at Middelfart Sparekasse trods nedskrivninger for et trecifret millionbeløb kan levere et årsregnskab med et plus på bundlinjen. Det siger noget om, hvor stærk vores forretning er, og efter disse nedskrivninger er foretaget, ser vi frem mod nogle rigtigt gode år, hvor mulighederne for at levere flotte økonomiske resultater absolut er til stede’, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

Samtidig påpeger Martin Baltser, at Sparekassen på alle andre parametre end den økonomiske bundlinje leverer lige så flotte resultater som håbet.

‘Udgangen af 2015 var også udgangen af Sparekassens første treårige strategiperiode. Vi definerede i 2013 10 strategiske målepunkter, og de syv af dem indfrier vi. Det handler blandt andet om kunde- og medarbejdertilfredshed, hvor vi med en førsteplads i flere uafhængige undersøgelser af kundetilfredshed præsterer rigtigt flot. Det samme gør sig gældende for medarbejdertilfredshed, hvor vi i 2015 blev nummer to i konkurrencen ‘Danmarks bedste arbejdsplads’. Det giver Sparekassen et glimrende udgangspunkt for fortsat udvikling og vækst’, siger Martin Baltser.

Nedskrivninger på ejendomme og kunder

For domicilejendommenes vedkommende er det især hovedsædet i Middelfart, som Finanstilsynet i forbindelse med et ordinært tilsyn i Sparekassen i november og december har krævet nedskrivninger på.

‘Finanstilsynet vurderer i 2015 vores hovedsæde til at være 35 mio. kr. mindre værd end i 2011, hvor tilsynet senest vurderede ejendommen. Det må vi tage til efterretning. Det er naturligvis ærgerligt, men for mig er værdien af hovedsædet den samme. Det er et vartegn for Middelfart Sparekasse, og bygningen fungerer både som arbejdsplads for 100 medarbejdere og som samlingssted for byen, når torvet bruges til udstillinger og andre arrangementer. Det er for mig meget vigtigere end bygningens værdi på et stykke papir, at den har bevist sit værd i hverdagen’, siger Martin Baltser.

I forbindelse med Finanstilsynets tilsynsbesøg blev der gennemgået 370 kundeengagementer. På 10 privatkunder blev der fundet behov for nedskrivninger på i alt 1,5 mio. kr. Efterfølgende har Finanstilsynet via statistiske beregninger konkluderet, at Sparekassen skal nedskrive cirka 50 mio. kr. på privatkundeengagementerne totalt set.

‘Det er vigtigt for mig at sige, at pengene ikke er tabt. Der er tale om, at vi skal hensætte et beløb til tab på privatkunder. Hvis det tabsmønster, vi kender fra vore kunder de seneste år, fortsætter, vil vi skulle nedskrive meget lidt de kommende år. Dermed kan denne nedskrivning være medvirkende til, at vi kan levere gode resultater i de kommende år’,siger Martin Baltser.

Stigende udlån – større gebyrindtægter

Årsrapporten for 2015 viser, at Middelfart Sparekasse i lighed med andre pengeinstitutter oplever vigende efterspørgsel efter udlån, hvilket betyder, at renteindtægterne er under pres.

Efter finanskrisen har især privatkunderne fået fokus på at nedbringe gæld og spare op. Middelfart Sparekasse kan notere et reelt stigende udlån i 2015 sammenlignet med 2014, men dog ikke så stor en stigning som budgetteret. Til gengæld har gebyr- og provisionsindtægterne været markant højere i 2015 end i 2014. Det skyldes blandt andet de mange omlægninger af realkreditlån især i første halvdel af 2015, hvor et 30-årigt fastforrentet lån kunne fås til en rente på 2 %.

‘Samtidig kunne vi også i 2015 notere os en meget stor tilgang af nye kunder. Antallet af kunder steg til over 61.000 ved udgangen af Det er cirka 5000 nye kunder på ét år – en stigning på næsten 10 procent. De mange nye kunder er naturligvis også medvirkende til, at indtægterne stiger’, siger Martin Baltser.

På balancen betyder kundernes fokus på at spare op, at indlånet er vokset med næsten 900 mio. kr. i 2015 – en stigning på 16 procent. Også egenkapitalen er vokset til nu over 900 mio. kr.

‘Det viser, at vores kunder fortsat ønsker at bakke op om deres pengeinstitut ved at tegne garantkapital. Det er glædeligt – kunderne får en attraktiv rente, og de bliver knyttet tættere til os, når de bliver garanter’, siger Martin Baltser.

På bundlinjen ses et pengeinstitut, som er solidt. Kapitalprocenten er ved årets udgang 14,4. Med et solvensbehov på 8,9 er der en solvensmæssig overdækning på 5,5 procentpoint, hvilket svarer til 333 millioner kroner.

Vækst i nuværende rammer

Efter at have åbnet en række nye afdelinger de seneste år – den 18. blev åbnet i Svendborg i november 2015 – sættes der nu fokus på vækst i de eksisterende rammer.

‘Med åbningerne af nye afdelinger har vi nu et markedsområde, der dækker hele Fyn, Trekantområdet, Østjylland og Esbjerg – samt en investeringsafdeling i Roskilde. Det er et stort og solidt markedsområde, hvor ikke mindst vores nyeste afdelinger har gode muligheder for at vokse’, siger Martin Baltser.

Middelfart Sparekasse har oplevet en markant kundetilstrømning de seneste tre år, hvor antallet af kunder steget fra 45.000 til over 60.000. I Sparekassens nye treårige strategi er målsætningen, at der ved udgangen af 2018 er mindst 75.000 kunder i Middelfart Sparekasse.

‘Finanstilsynets påbud om nedskrivninger er naturligvis ærgerlige, men vi tillader os at se lyst på fremtiden i Middelfart Sparekasse. Vi tror på, at vi fortsat kan tiltrække nye kunder, både erhvervs- og privatkunder. Vi vil således gerne øge udlånet til både eksisterende kunder og nye kunder’, siger Martin Baltser.

Forventningen for 2016 er et overskud i størrelsesordenen 70-100 mio. kr. før skat.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

  • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.