Menu 
Bliv garant i Middelfart Sparekasse.

Som garant i Middelfart Sparekasse får du både indflydelse og en attraktiv rente

I Middelfart Sparekasse bliver man som kunde garant ved at tegne garantkapital. Det giver dig mulighed for, at få en attraktiv forrentning af din garantkapital. Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart Sparekasse – du skal blot tegne garantkapital for min. 5.000 kr. Den kapital, du som garant stiller til rådighed, honorerer vi med en attraktiv rente.

Garantsystemet er en væsentlig del af vores DNA. Det giver os mulighed for at tænke langsigtet og være åbne over for omgivelserne i en anden skala, end hvis vi var et aktionærejet pengeinstitut. Vi tror på modellen, og for at fastholde vores forretningsmodel med stort lokalt engagement, skal vi have garanter – og gerne mange. Garantkapitalen er med til at styrke vores kapitalgrundlag, og som garant er du med til at støtte Sparekassens virke.

Den faktiske årlige forrentning af garantkapitalen fastsættes endeligt for det foregående år på det ordinære repræsentantskabsmøde i slutningen af marts. Sidste år blev renten fastsat til 4,5%. Middelfart Sparekasses bestyrelse har i forrentningspolitikken fastlagt, at udgangspunktet for forretningen af garantkapital i 2016 er 3,5%. Afkastet på den indestående garantkapital bliver udbetalt på en separat konto i Middelfart Sparekasse.

Middelfart Sparekasse er et meget solidt pengeinstitut, og Sparekassen har stærkt fundament via vores mange gode kunder.

Dine fordele:

  • Du får medindflydelse. Enten ved at stille op til eller stemme på de andre kandidater til Middelfart Sparekasses repræsentantskab. For hver 1000 kroner garantkapital får du en stemme til repræsentantskabsvalget. Du kan højest have 20 stemmer – og du kan maksimalt tegne garantkapital for 350.000 kroner.
  • Du kan gratis veksle kontantvaluta
  • Hvert andet år bliver du inviteret til garantmøde. Her fortæller Sparekassens adm. direktør samt den lokale afdelingsdirektør om udviklingen i Middelfart Sparekasse, og vi byder på noget godt at spise og musikalsk underholdning.
  • Som garant kan du oprette en MS Opsparingskonto, hvor du får en rente, der er bedre end markedsrenten, samtidig med, at du kan hæve pengene, hvis du får brug for dem. Indeståendet på MS Opsparing er i modsætning til selve garantkapitalen dækket af Indskydergarantifonden.

Risikovillig kapital

  • Som garant skal du være opmærksom på, at de penge, du køber garantkapital for, er risikovillig kapital. Det betyder, at hvis Sparekassen går ned, dækkes din garantkapital ikke af indskydergarantifonden. Det skal i den sammenhæng nævnes, at Middelfart Sparekasse er et solidt pengeinstitut, som de seneste år har leveret meget flotte resultater. Vi har stor kundetilgang og har åbnet flere nye afdelinger for at styrke forretningen.
  • Du skal også være opmærksom på, at du ikke kan indløse din kapital fra dag til dag. Der er et opsigelsesvarsel på seks måneder, og der er tillige regler for, hvor stor en procentdel af garantkapitalen, Sparekassen må udbetale årligt. Vi har endnu til gode at opleve en situation, hvor de garanter, der ønsker det, ikke kan få deres kapital udbetalt.

Læs mere om garantkapital

Tilmeld dig Middelfart Sparekasses nyhedsbrev, så holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her