Menu 

Som garant i Middelfart Sparekasse får du både indflydelse og en attraktiv rente

I Middelfart Sparekasse bliver man som kunde garant ved at tegne garantkapital. Det giver dig mulighed for, at få en attraktiv forrentning af din garantkapital. Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart Sparekasse – du skal blot tegne garantkapital for min. 5.000 kr. Den kapital, du som garant stiller til rådighed, honorerer vi med en attraktiv rente.

Den faktiske årlige forrentning af garantkapitalen fastsættes endeligt for det foregående år på det ordinære repræsentantskabsmøde i slutningen af marts. Sidste år blev renten fastsat på 4,5%. Afkastet på den indestående garantkapital bliver udbetalt på en separat konto i Middelfart Sparekasse.

Middelfart Sparekasse er et meget solidt pengeinstitut, og Sparekassen har stærkt fundament via vores mange gode kunder.

Garantkapital i Middelfart Sparekasse

Sådan bliver du garant

Er du kunde i Middelfart Sparekasse har du mulighed for at blive garant. Du skal være opmærksom på, at garantkapital er ansvarlig kapital, der er efterstillet anden gæld i tilfælde af Sparekassens insolvens eller likvidation. Garantkapital er risikovillig kapital, der ikke er omfattet af Garantiformuen.

Hvis du ønsker at blive garant, skal du blot kontakte din rådgiver, så sørger vi for det praktiske.

Derfor skal du investere i garantkapital
  • Middelfart Sparekasse har en interesse i garantkapital, da det er med til at styrke vores kapitalgrundlag. Udover en attraktiv rente er der flere gode grunde til at være garant i Middelfart Sparekasse.
  • Du støtter op omkring dit lokale pengeinstitut, der har fokus på udvikling af det lokalsamfund, du og Middelfart Sparekasse er en del af.
  • Du kan gratis veksle kontantvaluta.
  • Du får indflydelse på, hvem der skal være i Middelfart Sparekasses repræsentantskab, der er den øverste beslutningsmyndighed i Sparekassen. For hver 1.000 kr. garantkapital du tegner, får du nemlig en stemme til valget af Sparekassens repræsentantskab – dog højst 20 stemmer. Du kan således være med til at sikre, at Middelfart Sparekasse fortsat er et selvstændigt pengeinstitut og et pengeinstitut for alle – vores ejerforhold muliggør nemlig, at vi kan tillade os at tænke anderledes og langsigtet på en lang række områder og til gavn for dig som kunde.
  • Endelig inviterer vi dig til garantmøde hvert 2. år. Her får du indsigt i Sparekassens drift og planer – samt en hyggelig aften med god underholdning.
Stabilt fundament og stor kundetilfredshed

Som pengeinstitut udmærker Middelfart Sparekasse sig på en række områder:

  • Middelfart Sparekasse har et stærkt fundament og en god soliditet og likviditet. Vores resultat er tilfredsstillende og i god overensstemmelse med Sparekassens Strategi 2015 og de opstillede budgetter.
  • I Middelfart Sparekasse oplever vi en stor interesse i den måde, vi driver pengeinstitut på, og oplever en stigende kundetilgang.
  • Middelfart Sparekasse har en stærk placering i manges bevidsthed og har de seneste 11 år ligget i top blandt Danmarks bedste arbejdspladser. Derudover ligger Sparekassen i den absolutte top målt på kundetilfredshed
MS Opsparing for garanter

Hvis du tegner garantkapital på min 5.000 kr., kan du få oprettet en MS Opsparingskonto, hvor du kan placere din opsparing til en attraktiv rente – og alligevel have pengene ved hånden, hvis du får brug for dem.

Din MS Opsparingskonto er ikke ansvarlig kapital, og dit indestående er dermed sikret via Garantiformuen. Bemærk at Garantiformuen ikke dækker beløb over 750.000 kr./100.000 Euro pr. indskyder.

Klik her og læs mere om prisvilkår for MS Opsparing

Ansvarlig kapital

Garantkapital er ansvarlig kapital, som er efterstillet anden gæld i Middelfart Sparekasse. Kapitalen hæfter for Sparekassens forpligtigelser. Garantkapital er risikovillig kapital og er ikke dækket af Garantiformuen.

Du kan sammenligne en investering i garantkapital i Middelfart Sparekasse med en hvilken som helst anden investering i aktier eller værdipapirer. Derfor skal du veje en investering i garantkapital i Middelfart Sparekasse op imod risiko og afkast.

Sparekassens repræsentantskab træffer beslutning om forrentning af garantkapitalen på det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes inden udgangen af marts måned hvert år. Umiddelbart herefter tilskrives den vedtagne rente.

Du kan læse mere om garantkapital i vores garantfolder

 

Tilmeld dig Middelfart Sparekasses nyhedsbrev, så holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores e-nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her