Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde

10. februar 2020

Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes § 6 til ordinært repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes torsdag den 27. februar kl. 16.00 i Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
  4. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt.
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os