Værd at vide
Print Friendly, PDF & Email

Når du vil investere i aktier eller obligationer, kan der være flere ting, det er rart at vide lidt mere om. Her på siden har vi samlet lidt forskellig information til dig, der overvejer at investere eller som måske allerede er i gang.

Værd at vide om investering

Ansvarlige investeringer

I Middelfart Sparekasse kan ansvarlighed og investeringer sagtens gå hånd i hånd.

Alle vores samarbejdspartnere, der investerer i udenlandske aktier og obligationer, følger FN’s generelle regler for ansvarlige investeringer, kaldet UNPRI. Vi stiller en række krav til både os selv og vores samarbejdspartnere. Det gør vi for, at du kan være sikker på, at både dine og Sparekassens investeringer foretages på et ansvarligt grundlag i forhold til både menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

Du kan læse vores politik for ansvarlige investeringer her.

Ønsker du særlige etiske fonde, er det også en mulighed. Kontakt din rådgiver for at høre nærmere.

Depotbestemmelser

Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder den service, der er forbundet med opbevaringen. Såfremt Middelfart Sparekasse har et 100%-ejet datterselskab A/S, gælder reglerne også for dette. Hvor ikke andet er fastsat, omfatter betegnelsen “Middelfart Sparekasse” og “vi” også et eventuelt 100%-ejet datterselskab A/S.

Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser, der til enhver tid kan ses på Middelfart Sparekasses hjemmeside www.midspar.dk, kommer til anvendelse ved ethvert mellemværende mellem os og vores kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne eller fastsat af Middelfart Sparekasse.

Handel med værdipapirer

Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Middelfart Sparekasse.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel § 2, stk. 1.

Grundlaget for disse regler er Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer.

Middelfart Sparekasse tilbyder handel med obligationer, aktier og andre finansielle instrumenter. Du kan handle via Middelfart Sparekasses afdelinger, via telefonisk kontakt eller via Netbank.

Hvis du handler via selvbetjening (Netbank), gælder nærværende regler for handel med værdipapirer også.

Middelfart Sparekasse anbefaler ikke at anvende e-mails til ordreafgivelse, med mindre andet specifikt er aftalt. Dette skyldes, at ordreafgivelse betragtes som tidskritisk, og at e-mails i visse situationer ikke bliver modtaget og/eller læst straks.

Reglerne gælder også for professionelle kunder og godkendte modparter i det omfang, det er relevant jf. bilag 1 og 2 til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Middelfart Sparekasse har inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter jævnfør Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Interessekonfliktpolitik

I henhold til lovgivningen skal Middelfart Sparekasse have en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter mellem kunder, der handler værdipapirer, og Sparekassen.

Interessekonfliktpolitikken beskriver hvilke forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt og fastsætter procedurer og foranstaltninger til håndtering af interessekonflikter.

Middelfart Sparekasse yder investeringsservice på et ikke-uafhængigt grundlag, idet vi har samarbejdsaftaler med investeringsforeninger og kan modtage provisioner.
Du kan se liste over modtagne provisioner nedenfor.

Ordreudførelsespolitik

Når Middelfart Sparekasse udfører kundens fondsordre, sker det, hvis ikke andet er aftalt med kunden, altid i overensstemmelse med denne ordreudførelsespolitik.

Når Sparekassen udfører eller videresender fondsordrer, vil Sparekassen altid søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution).

Best execution

Vedhæftede dokument er en del af overvågningen af kvaliteten af ordreudførelsen på de af Middelfart Sparekasse anvendte handelssteder. Formålet er at påvise, at vi i Middelfart Sparekasse lever op vores egen ordreudførelsespolitik. Ifølge MiFID II-lovgivningen er pengeinstitutter forpligtet til at offentliggøre en oversigt over de vigtigste handelssteder, for så vidt angår hver gruppe af finansielle instrumenter. Rapporteringen gælder for kunder der er klassificeret som henholdsvis detail- eller professionelle kunder. Nedenstående tabeller viser de vigtigste handelssteder for Middelfart Sparekasse, hvor der i 2018 er effektueret kundehandler.

Transaktioner omfattet af Best Execution-rapporten

I forhold til udførelsen af ordrer, har Middelfart Sparekasse lavet tabeller med de vigtigste handelssteder for detailkunder. Kategorien professionelle kunder, har i gennemsnit < 1 handel i alle instrumentkategorier pr. børsdag i 2018 og er derfor ikke medtaget i tabellerne. Konklusionerne i nedenstående resumé relaterer sig derfor udelukkende til detailkunder.

Da vi udelukkende håndterer ordrer fra detailkunder har vi udeladt Tabel II og Tabel III fra denne rapport.

Resumé i forhold til RTS 28 artikel 3

Investeringsselskaberne skal for hver kategori af finansielle instrumenter offentliggøre et resumé af analysen og de konklusioner, de drager på grundlag af deres grundige overvågning af kvaliteten af ordreudførelsen på alle de handelssteder, hvor de i det foregående år har udført kundeordrer. Oplysningerne skal omfatte:

Når Middelfart Sparekasse udfører en kundeordre, vil Middelfart Sparekasse altid søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden, idet der tages hensyn til faktorer såsom pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren. Samlet set vægter det højest, at kunden får mindst muligt samlede vederlag i forbindelse eksekvering af kundeordren. Af de nævnte faktorer vil det dermed som udgangspunkt være aktuel pris og omkostninger, som bliver tillagt størst betydning.

Der er ikke konstateret interessekonflikter mellem Middelfart Sparekasse og handelsstederne.

Der er ikke indgået særlige aftaler med handelssteder om betalinger eller rabatter.

Middelfart Sparekasse har ikke foretaget ændringer i listen over handelssteder det seneste år. Den til enhver tid gældende liste over handelssteder kan findes på https://midspar.dk/privat/investering/vaerd-vide-investering/

Der er ikke variation i ordreudførelsen, da eneste håndteret og rapporteret kundekategori er detailkunder.

Der har i 2018 ikke være givet fortrinsret for andre kriterier end pris og omkostninger i Middelfart Sparekasses udførelse af kundeordrer for detailkunder.

Da der endnu ikke var etableret nogen konsolideret løbende handelsinformation i 2018, har dette ikke relevans for denne rapport.

Risikomærkning

Sparekassen har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over Sparekassens inddeling af investeringsprodukter.

Vi giver dig svar på dine spørgsmål om investering

Investering kræver individuel rådgivning, men skulle du have et spørgsmål, der “brænder på”, er du altid velkommen til at skrive til vores investeringsrådgivere.

Skriv spørgsmålet i formularen herunder.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

  • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.