Få en uddannelse i Middelfart Sparekasse
Print Friendly, PDF & Email

I Middelfart Sparekasse deler vi vores faglige viden på flere platforme, og vi hjælper til at uddanne vores unge generation og sørge for, at de har de nødvendige kompetencer. På den måde er vi samtidig med til at sikre et mere konkurrencedygtigt samfund.

Vi mærker den værdi, den yngre generation tilfører Sparekassen, og vi har derfor en målsætning om årligt at ansætte 2-3 finansøkonomer og 2-3 finansbachelorer i praktik, som efterfølgende har mulighed for at blive ansat i trainee-stillinger. Vi tilbyder ligeledes jobs til ungarbejdere og studentermedhjælpere og opfordrer vores unge kolleger til at videreuddanne sig for at være attraktive både for Sparekassen og andre virksomheder.

I 2016 havde vi glæde af fem praktikanter, to studentermedhjælpere og seks folkeskoleelever i praktik.

Gældsrådgivning

Omkring 220.000 danskere er registreret i RKI’s opgørelse som dårlige betalere, og det er en stor udfordring for det danske samfund. Derfor opfordrer Sparekassen medarbejdere med økonomisk indsigt til at blive frivillige gældsrådgivere for at hjælpe gældssatte danskere landet over med at få styr på deres økonomi.

Undervisning i privatøkonomi

Vi ser et stort ansvar i, at fremtidens unge får en fundamental forståelse for privatøkonomiske sammenhænge og et ansvarligt forhold til penge. Sparekassen stiller gerne rådgivere til rådighed til at imødekomme dette, og som et tiltag i Strategi 2018 er vi derfor i gang med at udvikle et koncept med materiale til undervisning i privatøkonomi i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Vi forestiller os, at undervisningen kan munde ud i en ”økonomisk teoriprøve”, hvor rådgivere eller lærere kan belønne eleverne med et ”økonomisk kørekort” som et bevis på, at de er i stand til at være økonomisk ansvarlige.

Ved også at deltage i Finansforbundets ”Pengeuge” ønsker Sparekassen at hjælpe den unge generation til at kunne tage fornuftig vare på deres økonomi i fremtiden. I 2017 var 18 af Sparekassens rådgivere på besøg i en folkeskoleklasse for at fortælle om privatøkonomi.

Studielegater

I Middelfart Sparekasse er vi altid interesseret i spændende projekter, der gavner og hjælper andre. Derfor uddeler vi hvert år flere studielegater, hvor vi støtter studerende i deres drømme om at rejse til udlandet for at studere. Under deres ophold fortæller de studerende om deres oplevelser på vores blog – blog.midspar.dk.

Vi uddeler i alt seks studielegater to gange årligt – tre legater á 10.000 kr. ved udgangen af juni måned og tre legater á 10.000 kr. ved udgangen af november måned. Vi vil gerne tilgodese alle rejselystne studerende, da det nemlig er muligt enten at rejse et semester i foråret eller efteråret. Der er både geografisk og studiemæssigt store forskelle på, hvor støtten går hen.

Samarbejde med studerende

Vi samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner, deltager i iværksætterprojekter og sparrer ofte med studerende, der ønsker at skrive opgave om Middelfart Sparekasse. På vores hjemmeside finder de studerende en masse materiale om Sparekassen, som kan bruges i opgaverne. Blandt andet har vi offentliggjort hele vores strategi. Samarbejdet er til gavn for den studerende og os. Den studerende får mulighed for at snuse til erhvervslivet og teste sin faglighed, og vi opnår større indsigt i den nyeste viden inden for forskellige emner. Herudover holder vi løbende foredrag på universiteter og andre steder om Sparekassen og vores arbejde med ledelse, strategi, Danmarks Bedste Arbejdsplads mv.

I 2016 har vi samarbejdet med seks specialestuderende og to bachelorstuderende.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

  • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.