bolig
Print Friendly, PDF & Email

Det betaler sig at tænke grønt

I de byer, Middelfart Sparekasse er til stede, sætter vi et miljømæssigt aftryk. For at minimere det aftryk medtænker Sparekassen klima- og miljøforhold i den daglige drift. Det sker blandt andet gennem fokus på energioptimering, nedsættelse af CO2-belastningen, byggeri med bæredygtige materialer, genanvendelse af affald samt miljøvenlige it-løsninger.

Med mere end 300 arbejdspladser betaler det sig at tænke grønt – desto mindre strøm, vi bruger, desto lavere elregninger får Sparekassen. Det kommer altså både miljøet og Sparekassens økonomi til gode.

Læs mere om Sparekassens miljøvenlige initiativer

Et af de områder, vi fortsat har haft fokus på i gennem flere år, er grøn it. It-udstyr er det primære arbejdsredskab for størstedelen af medarbejderne i Sparekassen, og med knap 300 arbejdspladser betaler det sig at tænke grønt. Vi bestræber os konstant på at have aktuel viden på området og støtter os desuden til forskellige mærkningsordninger og organisationer, der sikrer, at vi efterlever ambitionen om at levere grønt. Målene med at være miljø- bevidste i forhold til it er blandt andet:

 • At tage ansvar for den verden, vi er en del af
 • At opnå besparelser, der også har effekt på bundlinjen
 • At støtte de virksomheder, der går forrest på området
 • At sikre en effektiv arbejdsdag for Sparekassens medarbejdere.

Omtanke

Ved at se på den daglige brug af vores udstyr kan vi også opnå besparelser og miljøfordele, der ikke går ud over det daglige arbejde. Det betyder blandt andet, at:

 • Vi anvender ”netværksswitches” med aktive porte. Det vil sige, at der kun er strøm i de porte, der sidder kabler i
 • Skærme slukker automatisk, når pc’en lukkes ned
 • Printere går i dvale, når de ikke bliver brugt
 • Standardopsætning på pc’ere, så der automatisk printes på begge sider af papiret og uden farve
 • Pc’erne slukker efter endt opdatering
 • Skærme og pc’ere i mødelokaler lukker automatisk ned, når de ikke er aktive.

Besparelser

I 2014 udskiftede vi samtlige arbejdspladser til mere effektive pc’ere og nye, større og mere energieffektive skærme. Det har resulteret i en bedre oplevelse for vores medarbejdere og et lavere energiforbrug.

Eksempelvis kan vi måle en betydelig besparelse i forhold til lavere energi- samt tidsforbrug. Vores forrige pc’ere samt skærme brugte i gennemsnit 65-75 Watt, hvor de nye arbejdspladser bruger 35 Watt. Vi opnår altså en besparelse på omkring 50 % strøm, hvilket både er til gavn for miljøet og for Sparekassens økonomi. Derudover oplever medarbejderne en betydelig tidsbesparelse på opstart af computerne, som samlet set svarer til 592 arbejdstimer pr. år.

Genbrug – It til Gambia

Når vi udskifter gamle pc’ere, renser vi dem og giver dem oftest videre til skoler, foreninger eller andre, der kan få glæde af dem. En af vores medarbejdere gjorde opmærksom på, at hendes bror til tider sender en container til Gambia med tøj mv. I efteråret 2015 sendte vi derfor 18 stationære computere inkl. skærme, tastaturer, mus og Windows 7 installeret med i containeren.

De seneste år har vi oplevet en stor kunde- og medarbejdertilgang. Det stiller nye og større krav til indretningen af vores filialer såsom fleksibilitet, ventilering, akustik og ikke mindst belysningen.

Vi bestræber på at have indbydende og funktionelle lokaler både til vores kunder og medarbejdere. Vores filialer har i 2014-2016 gennemgået større renoveringer samt til- og ombygninger, hvor flere væsentlige faktorer spiller ind:

 • Miljømæssige hensyn
 • Akustisk komfort
 • Visuel komfort
 • Brugervenlighed

Det er oplagt at mindske energiforbruget i vores filialer, men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Derfor stiller vi høje krav til fx materialers miljøegenskaber, bygningers indeklima, dagslys, totaløkonomi samt miljø- og arbejdsmiljøforhold i hele byggeprocessen. Til renovering og opførelse af nye filialer bestræber vi os på at bruge håndværkere fra de enkelte lokalområder.

Vi betaler 0,02 øre ekstra pr. kWh for at få sikkerhed for, at vindkraft er kilden til vores strøm. Det, synes vi, er penge, der er givet godt ud. – Rikke Dresing, underdirektør i Middelfart Sparekasse

På baggrund af udarbejdede energirapporter på alle afdelinger vil vi i 2016-2018 igangsætte konkrete tiltag med henblik på at optimere energiforbruget yderligere. Dette gælder især belysning, vand- og varmeforbrug samt nedsættelse af CO2-forbruget i alle Sparekassens afdelinger.

I Middelfart Sparekasse har vi taget et bevidst valg omkring vores håndtering af affald:

 •  Affald fra hovedsædets kantine afleveres til Daka ReFoods, som genanvender organisk affald, så der ikke går vigtige ressourcer til spilde.
 • Vi har indført affaldshåndtering direkte på den enkelte arbejdsplads og i alle printerrum. Vi sorterer på stedet i pap, brandbart og makulering.
 • Før i tiden kørte medarbejderne selv rundt til samtlige afdelinger for at hente papiraffald. For at spare på CO2-udledning og arbejdstid har vi indgået en samlet aftale med Stena Recycling, som nu afhenter alt vores papiraffald i afdelingerne. Det vil sige brandbart, papir til sikkerhedsmakulering og pap, som Stena efterfølgende genanvender. Ved at genvinde 1 kg papir, har vi reduceret CO2-udslippet med 1,5 kg sammenlignet med anvendelse af en ny råvare. Fremstilling af 1 kg avispapir fra genvundet papir reducerer energiforbruget med 70 %. Stenas papirmængde er hvert år med til at spare over 14 millioner træer.
 • I forhold til vores garantmøder, som vi afholder hvert andet år, har vi i 2013 og 2015 foretaget et bevidst valg i ikke at servere buffet til de 4.500 deltagende garanter, men i stedet at servere en platte, hvilket har resulteret i en væsentlig reducering af madspild.

For ca. 4 år siden lancerede vi en ny type udlån – Energilån. Det er et lån til miljøbesparende tiltag, der nedsætter energiforbruget såsom en ”grøn” bil, energibesparende hvidevarer eller nye vinduer til boligen. Vores ønske med denne type lån er:

 • At skabe fokus på energirigtig adfærd og samtidig sætte gang i økonomien hos lokale håndværkere, bilforhandlere og andre erhvervsdrivende
 • At Energilånet til en lav rente og nedsatte gebyrer vil medvirke til, at den miljøbevidste tanke kan brede sig som ringe i vandet hos såvel nye som eksisterende kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Energilånet blev Sparekassens indgangsvinkel til det privat-offentlige partnerskab Grøn Erhvervsvækst.

Neutralt

Sparekassen er gået med i et projekt, der sigter mod at neutralisere Co2-udledningen i forbindelse med vores hjemmeside. Det betyder, at CO2-udledningen fra både websitet og brugerne af websitet er neutraliseret gennem målbare CO2-reduktioner. Reduktionerne sker bl.a. ved opstilling af nye, vedvarende energikilder (eks. vindmøller) og ved deltagelse i kontrollerede, CO2-reducerende projekter.

Læs mere om kvoteordningen på www.ingenco2.dk

 

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

 • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.