Danmarks bedste arbejdsplads

Vi vil være en god og attraktiv arbejdsplads. Det er noget, Sparekassen har arbejdet målrettet med i mere end 20 år, og det er blevet et af vores vigtigste konkurrenceparametre og har givet os et stærkt brand som én af Danmarks bedste arbejdspladser. I 2016 blev vi for fjerde gang kåret som Danmarks bedste arbejdsplads.

Når det er vigtigt for os at være en god arbejdsplads, er det også for kundernes skyld. Hvis du kommer glad på arbejde, har du overskud til at være smilende og imødekommende over for kunderne. Derfor hænger tilfredse medarbejdere tæt sammen med vores vision om at være bedst til kunder.

Strategisk selvledelse

Som medarbejder i Sparekassen er der to ting, du skal være klar til: Forandringer og ansvar. Siden 1996 har vi arbejdet med selvledelse, og det kræver et stort engagement af medarbejderne – og giver samtidig en stor frihed. Det eneste reelle holdepunkt er vores helt klare og enkle værdier. Risikabelt, vil nogen mene, men for os er det en måde at invitere til udvikling på. Medarbejderne bliver – ud over den faglige uddannelse – klædt på til ansvaret gennem personlig udvikling. For os er selvledelse arbejdsformen i Sparekassen, og det er samtidig en ledelsesform, hvor vi decentraliserer store dele af beslutningsprocessen.

I strategiperioden fra 2013-2015 implementerede vi begrebet strategisk selvledelse i organisationen. Strategisk selvledelse handler om, hvordan vi leder os selv i forhold til, hvad vi er fælles om – altså vores handlinger, adfærd og beslutninger i forhold til Sparekassens værdigrundlag og strategi. Dette forudsætter, at vi hver især forstår og udøver vores arbejdsopgaver i forhold til disse to elementer, og at vi agerer under hensyntagen til både teamet og Sparekassen.

I vores arbejde med strategisk selvledelse har vi haft fornøjelsen af et tæt samarbejde  Michael Pedersen og Anders Raastrup Kristensen. Du læse deres kommentarer til arbejdet med strategisk selvledelse i Middelfart Sparekasse her

Medarbejdertal 2016

Vi arbejder løbende med at forbedre rammevilkårene for vores arbejdsplads. Vi arbejder med tiltrækning, rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere; herunder også medarbejdere som på grund af fx alder eller sygdom har stor risiko for at stå uden for arbejdsstyrken. Derfor er Sparekassen imødekommende over for ønsker om deltidsjob, fleksibel arbejdstid, fleks- og seniorordninger.

Enhed 2015 2016 Tal for sektoren (kilde: FAnet.dk)
Medarbejdersammensætning
Medarbejdere i alt Antal 296 298
Gennemsnitsalder År 48 49 43 (maj 2016)
Medarbejdere på 60+ år Procent 16 17 8 (maj 2016)
Gennemsnitlig anciennitet År 7,2 9,7
Mangfoldighed
Kvinder i Sparekassen Procent 53 53 48,2 (2015)
Mænd i Sparekassen Procent 47 47 51,8 (2015)
Kvinder i ledende stillinger Procent 30 29 31 (2015)
Mænd i ledende stillinger Procent 70 71 69 (2015)
Kvinder i øverste ledelse Procent 33,3 33,3 25 (2015)
Mænd i øverste ledelse Procent 66,6 66,6 75 (2015)
Kvinder i repræsentantskabet Procent 23 26
Mænd i repræsentantskabet Procent 77 74
Kvinder i bestyrelsen Procent 0 0
Mænd i bestyrelsen Procent 100 100
Medarbejdere i jobs på særlige vilkår
Deltid Procent 21 26 15,6 (2015)
Fleksjob Antal 2 2
Virksomhedspraktik Antal 3 3
Sygefravær
Gennemsnitligt sygefravær i alt Procent 1,73 1,88 3 (2015)
Uddannelse og kompetenceudvikling
Finanselever Antal 4 3
Finans trainees Antal 3 1
Praktikanter Antal 3 5
Studentermedhjælpere Antal 2 2
Folkeskoleelever i virksomhedspraktik Antal 4 6
HD Antal 8 5
Master i Ledelse, Finanssektorens Uddannelsescenter Antal 3 1
MBA Antal 1 1

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen. Samtidig er du med i konkurrencen om et gavekort á 500 kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her