Større tekst
- 100% +
Læs op

Til fælles bedste

Samfundsansvar og strategi

Et højere formål end at tjene flest muligt penge har været en del af Middelfart Sparekasses tankesæt lige siden grundlæggelsen i 1853.

Sparekassen blev dannet af den lokale håndværkerforening med det formål at lære fattigfolk at spare op – og at lade indlånskronerne gøre gavn som udlån for at bidrage til vækst, velstand og fremgang i Middelfart.

Til fælles bedste siden 1853

Grundlæggende er vores formål nøjagtigt det samme i dag. Vi hjælper vores kunder med at have en sund og robust økonomi, og både gennem udlån, sponsorater og andre bidrag til samfundet understøtter vi vækst og udvikling. I dag ikke kun i Middelfart, men i alle de områder, hvor vi har afdeling.

Til fælles bedste

Grundlaget for vores måde at drive Sparekassen kan du læse i vores strategi ”Til Fælles Bedste”.

Til fælles bedste handler om hele tiden at have andres interesser for øje. Vi tilbyder ikke vores kunder produkter, de ikke har brug for, vi bakker aktivt op om livet i de samfund, vi er repræsenteret i, og sidst men ikke mindst, så vil vi være en rigtigt god arbejdsplads. Kunder, medarbejdere og samfund er nøgleinteressenterne for Middelfart Sparekasse, og det er disse gruppers krav og forventninger, vi skal leve op til.

”Det er en helt naturlig del af vores DNA at tænke på andre end os selv. Det har vi formuleret i vores samfundsambition – vores bidrag til et bedre og stærkere samfund. Det er en sætning, vi alle kender, og styrken er netop, at vores ambition læner sig op ad den tilgang, vi altid har haft til at drive sparekasse: Til fælles bedste”

Læs Strategi 2021 – Til fælles bedste

Samfundsansvar – holdninger, handlinger og transparens

I vores strategi kan du se vores holdninger til, hvordan vi vil tage samfundsansvar – bidrage positivt til vores kunders og kollegers liv og understøtte udviklingen i de samfund, vi er til stede i.

Holdningerne understøttes af en lang, lang række konkrete handlinger i hverdagen. Det er ingen sag at fortælle om alle de ting, vi gør. Men hvis vi kunderne og omverdenen skal have tillid til os, må vi også være åbne og transparente. Og fortælle både de gode historier og pege de områder, hvor vi har behov for at udvikle os.

For at sikre den åbenhed har vi i mange år lavet en årlige redegørelse for samfundsansvar. Vi er ikke lovmæssigt forpligtede til det, men redegørelsen er vigtig for os. Både for at give alle mulighed for at kigge os efter i kortene og som internt arbejdsredskab til hele tiden at have fokus på risici, opnåede mål og nye målsætninger.

Se seneste redegørelse for samfundsansvar – Fælles Om. Ansvaret
Se politik for samfundsansvar

FN’s Verdensmål

FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling sætter på mange måder standarden for arbejdet med bæredygtighed i alle brancher.

Det er de store, globale udfordringer, der italesættes, og i Middelfart Sparekasse, har vi valgt at ”oversætte” verdensmålene til lokale regionale indsatser.

I praksis bidrager vi til rigtige mange af FN’s Verdensmål. De to, der har særlig betydning for Middelfart Sparekasse, er Verdensmål 1 – Afskaf fattigdom – og Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Sparekassen blev grundlagt for at lære fattigfolk at spare op og at bidrage til vækst og udvikling gennem udlån til borgere og virksomheder i lokalområdet. Så slagtermester Benjamin Falkner, der tog initiativ til at oprette Sparekassen, havde allerede dengang blik for de to verdensmål.

Miljø og klima

Det er svært at tale om FN’s Verdensmål uden at tale klima og miljø. Det helt store fokus over hele verden er at bidrage til den grønne omstilling for derigennem at reducere følgerne af global opvarmning. Det bidrager vi naturligvis også til i Middelfart Sparekasse.

Hvis du ønsker at købe en elbil, kan du låne til en attraktiv rente hos os. Og vi finansierer også energirenovering af dit hjem til en lav rente.

Det gør vi, fordi vores største bidrag til den grønne omstilling ikke er vores egen CO2-udledning, men gennem udlån og investering at gøre det attraktivt for vores kunder at træffe, gode, grønne valg. Arbejdet med at bidrage til den grønne omstilling er kun lige begyndt, og vi arbejder løbende på at gøre det endnu mere attraktivt for vores kunder at vælge grønt.

Klima Boost

Vi ønsker også at sætte fokus på de mange virksomheder, der arbejder på at finde de løsninger, der på den ene side bidrager til et bedre miljø, og på den anden side også sikrer Danmark indtægter i form af arbejdspladser og salg af grøn teknologi.

I 2020 kårede vi for første gang årets klimaiværksætter i forbindelse med det nationale klimafolkemøde i Middelfart. Det blev nordjyske Lyras, der løb med æren og de 250.000 kr.

Vi glæder os til at kåre en ny Årets klimaiværksætter i 2021.

Læs mere om Klima Boost og vinderen
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os