Større tekst
- 100% +
Læs op

For dig, der vil investere min. 500.000 kroner

MS Depotpleje

MS Depotpleje er for dig, der vil have mest muligt ud af din opsparing og investering. Investering i aktier og obligationer kræver en klar kurs, et godt overblik og en strategi baseret på indsigt i de finansielle markeder, kontinuerlig overvågning, revurdering og opfølgning – og ikke mindst tiden til det.

Vores dygtige investeringseksperter overvåger markedet løbende og handler på dine vegne, så du får det størst mulige afkast.

 • Professionel og kompetent pleje af dine investeringer
 • Du sparer tid. Vi vurderer løbende, hvor dine midler placeres, så du får det højst mulige afkast
 • Vi geninvesterer automatisk indbetalinger og udbytter, så du får mest muligt ud af din investering
 • Vi tilpasser kontinuerligt din investering ud fra en investorprofil, der er tilpasset dine behov.
Book møde Ring mig op

Aktiv pleje af din opsparing

Vil du investere minimum 500.000 kroner, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab din personlige investeringsprofil som grundlag for, hvordan vi investerer din opsparing. Herefter overlader du arbejdet til vores investeringsrådgivere, som overvåger markedet og handler på dine vegne, så du får det størst mulige afkast.

Med MS Depotpleje har vi mulighed for at placere din opsparing i investeringsforeninger med særligt lave omkostninger og dermed får du et bedre afkast.

Du kan se udviklingen i din netbank eller i afkastrapporten, du får hvert kvartal.

Det optimerer din opsparing og sparer dig tid.

Download brochure om MS Depotpleje

Kend din risiko

Der er altid en vis risiko forbundet med at investere, og du bør ikke investere uden først at vurdere, hvor stor en risiko du vil løbe.

Derfor udarbejder vi i fællesskab din personlige investeringsprofil, som tager udgangspunkt i din risikovillighed og din tidshorisont.

Det gør vi for at finde den bedste balance mellem afkast og risiko i forhold til tidshorisonten for dine investeringer. Jo længere din tidshorisont er, jo højere risiko kan investeringen bære.

Vi overvåger de finansielle markeder og tilpasser dine investeringer, så de altid matcher din investeringsprofil.

Hvilken profil har du?

 • For den forsigtige investor, hvor kapitalbevarelse er i fokus. Afkastpotentialet er større end ved placering i danske obligationer og kontanter, men fortsat med et relativt begrænset afkastpotentiale og ved en lav risiko.

  Porteføljen er som udgangspunkt sammensat af 10% aktier og 90% obligationer.

 • For investoren, der gerne vil have et stabilt afkast og kan acceptere mindre afkastudsving ved en lille risiko. Obligationerne udgør størstedelen af investeringerne og obligationer med højere risiko og afkastpotentiale udgør en pæn andel.

  Porteføljen indeholder som udgangspunkt 25% aktier og 75% obligationer.

 • For investoren, der gerne vil have et højere langsigtet afkast og derfor påtager sig en kortsigtet risiko.

  Porteføljen er som udgangspunkt sammensat af 40 % aktier og 60 % obligationer.

 • For investoren, der er villig til at løbe en risiko og er indstillet på, at investeringen kan have negativt afkast i længere perioder – i forventning om et højt, langsigtet afkast.

  Porteføljen er som udgangspunkt sammensat af 55 % aktier og 45 % obligationer.

 • For den meget risikovillige investor, der er indstillet på, at investeringen kan have større negativt afkast – i forventning om et meget højt, langsigtet afkast.

  Porteføljen indeholder som udgangspunkt 75 % aktier og 25 % obligationer.

 • For den særdeles risikovillige investor, der er indstillet på, at investeringen kan have væsentlig negativt afkast – i forventning om et ekstra højt, langsigtet afkast.

  Porteføljen består af 100% aktier.

Depotpleje

Kort om MS Depotpleje

 • MS Depotpleje er for dig, der ønsker at investere, men ikke har muligheden eller tiden til at følge de finansielle markeder.

 • MS Depotpleje er en depotplejeaftale, hvor Middelfart Sparekasses investeringsrådgivere overvåger og placerer dine investeringer i en række investeringsforeninger, som Sparekassen samarbejder med.

  Vores investeringseksperter foretager køb og salg på baggrund af deres forventninger til de finansielle markeder og din investorprofil.

 • Vi investerer primært i investeringsforeninger med aktier og obligationer. Med MS Depotpleje får du adgang til såkaldte ”Clean Funds”, som er afdelinger med lavere omkostninger (ÅOP).

 • Der findes seks forskellige investorprofiler, der tager udgangspunkt i din risikovillighed og din tidshorisont. Din rådgiver vil sammen med dig finde den investeringsprofil, der passer bedst til dit temperament og din tidshorisont.

 • Der vil altid være risiko for tab, men det afhænger helt af, hvor risikofyldt en strategi du vælger.

 • Minimumsindskud: 500.000 kr. pr. aftale.

 • Der kan løbende foretages ekstraordinære indbetalinger og udbetalinger – udbetalinger kræver 15 dages varsel, og restbeløbet skal være min. 400.000 kr.

 • MS Depotpleje-aftalen kan opsiges med 15 dages varsel. Ved ophør sælges alle værdipapirer i depotet.

 • Din risikoprofil kan ændres med 15 dages varsel.

 • Årligt administrationsgebyr inkl. moms

  Investeringsprofil 1:  
  Indtil 500.000 kr. 0,5000 %
  500.000 – 1 mio. kr. 0,4375 %
  Over 1 mio. kr. 0,3750 %
  Investeringsprofil 2-6  
  Indtil 500.000 kr.  1,0000 %
  500.000 – 1 mio. kr. 0,8750 %
  1 mio. – 1,5 mio. kr. 0,7500 %
  Over 1,5 mio. kr. 0,5000 %

  Kurtage på 0,15 % – min. 29 kr. – samt almindelige depotgebyrer jf. vores prisliste på midspar.dk/priser

 • Ja, du kan nemt følge udviklingen på dine investeringer via netbanken samt afkastrapporten, som du vil modtage hvert kvartal.

 • Dine investeringer behandles skattemæssigt, som når du selv investerer i investeringsforeningsbeviser.

  Middelfart Sparekasse indberetter alle køb og salg til Skat. De skattepligtige tab og gevinster vil derfor fremgå af dine årsopgørelser.

  Der er ingen skattehensyn ved pensionskonti, da der beregnes pensionsafkastskat.

Vil du høre mere om MS Depotpleje?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Book møde Ring mig op

Hver måned trækker vi lod om et gavekort på en biograftur for 2

Tilmeld dig nyhedsbrevet

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen. Vi skriver om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter.

 • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os