Print Friendly, PDF & Email

Bliv praktikant i Middelfart Sparekasse og få et værdifuldt indblik i livet på vores arbejdsplads og mulighed for at snuse til en branche, som har vakt din interesse.

I gennem årene har vi haft mange praktikanter igennem vores organisation til glæde for såvel praktikanterne som for os. Vi ser det som en del af vores samfundsansvar at tilbyde praktikanter et spændende ophold i Sparekassen.

Der er flere indgange til et praktikophold, og vi er altid åbne også for mere utraditionelle forløb, hvis vi kan se, at det kan gavne begge parter.

Herunder har vi kort beskrevet de forløb, vi typisk har praktikanter igennem.

Dette praktikophold er rettet imod folkeskoleelever, der ønsker at stifte nærmere bekendtskab med arbejdet i et pengeinstitut. Forløbet vil typisk foregå på vores hovedkontor og vil have en varighed af én uge. Her vil praktikanten komme rundt i flere forskellige afdelinger og funktioner, fx privat, erhverv, pension, investering og administration. Opholdet vil blive tilrettelagt ud fra, hvad der i perioden er organisatorisk muligt.

Der er endvidere mulighed for at komme i praktik i vores øvrige lokale afdelinger. Disse ophold vil have en varighed af to dage. Her vil praktikanten følge afdelingens medarbejdere og de opgaver, der findes i forbindelse med afdelingens drift. Opholdet er kortere end det ovenstående, idet afdelingerne ikke har de samme funktioner som på hovedkontoret.

Opholdet er ulønnet.

Som en del af finansøkonomernes forløb indgår tre måneders praktik på andet studieår. Sparekassen har som målsætning at lave en praktikaftale med mellem en og tre finansøkonompraktikanter hvert år. Antallet kan variere alt efter ansøgerfeltet og vores organisatoriske kapacitet i perioden.

Du vil i din praktikperiode indgå i afdelingens drift, og du vil få rig lejlighed til at omsætte din teori til praksis. Vi arbejder aktivt for, at du bliver en del af teamet, og vi forventer, at du bidrager med et godt humør og tager del i de opgaver, der skal løses.

Hvilken afdeling praktikanten tilknyttes afhænger af hvilke afdelinger, der har kapaciteten til det, og som ikke på tidspunktet ikke har en praktikant allerede. Der tages i videst muligt omfang hensyn til praktikantens bopæl.

Opholdet er ulønnet.

Disse praktikophold er knyttede til studerende på videregående uddannelser, fx bachelor- og kandidatuddannelser, og de vil almindeligvis være af lidt længere varighed, normalt tre til seks måneder.

Eksempler på praktikforløb kan være i marketing, HR, økonomi, IT eller andre afdelinger, som er relevant for den pågældende uddannelse.

Du vil igennem dit praktikophold indgå på lige fod med Sparekassens ansatte, og vi betragter dig som en naturlig del af organisationen. Vi gør meget for, at du bliver integreret i såvel afdelingen som den øvrige organisation, og vi forventer, at du tager aktivt del i afdelingens arbejde og sociale liv.

Opholdet er som udgangspunkt ulønnet, medmindre den pågældende uddannelses retningslinjer berettiger til andet.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

  • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.