Større tekst
- 100% +
Læs op

Til Fælles bedste 2.0

Strategi 2024

I Middelfart Sparekasse handler en strategi om meget mere end overskud og finansielle nøgletal. Vores strategi rummer hele forretningen og vores målsætninger om både kunde- og medarbejdertilfredshed og vores bidrag til samfundet.

Det er helt naturligt for os, for penge er ikke det ultimative mål for os – solide overskud er midlet til også i årene fremover at kunne bidrage positivt til samfundet omkring os. Derfor hedder vores strategi ”Til fælles bedste”.

Vi sætter andres behov før vores egne, og beslutninger træffes ikke ud fra et egennyttigt synspunkt.

Du kan læse mere om de enkelte mål her på siden.

De ni mål i Strategi 2024

Illustrationen herover viser de ni mål, vi har sat os for at indfri inden udgangen af 2024.

 • Det er vores handlinger, der bestemmer, hvordan vi bliver opfattet af både kunder og ikke-kunder. Vi har i mange år støttet det lokale liv gennem sponsorater, samarbejdsaftaler og afvikling af arrangementer. Vi vil understøtte de lokale fællesskaber, og her er omdrejningspunktet ofte det lokale foreningsliv. Derfor har vi de seneste år udviklet et foreningskoncept, hvor vi i endnu højere grad end tidligere understøtter foreningerne i vores markedsområde.

  Det er ikke et koncept, der i sig selv gør os rigere – tværtimod. Men vi har en stærk tro på, at vores bidrag til livet i lokalsamfundet er medvirkende til, at nye kunder vælger os til – og at bestående kunder bliver i Sparekassen.

  Det kræver, at omverdenens syn på os er positivt, og derfor er det vores mål at toppe den årlige undersøgelse af befolkningens syn på pengeinstitutters image.

 • En af Danmarks bedste arbejdspladser gennem 20 år. Den bedste fire gange, faktisk. Længe før vi begyndte at deltage i konkurrencen ”Danmarks Bedste Arbejdspladser” har vi haft fokus på at skabe den bedst mulige arbejdsplads. Det har vi for kollegernes skyld – og for kundernes. For vejen til tilfredse kunder går gennem tilfredse medarbejdere.

  Efter 20 år deltagelse i ”Danmarks Bedste Arbejdspladser” har vi valgt at gå nye veje i vores arbejde med trivsel på arbejdspladsen. GAIS – God Arbejdslyst Indeks Score – er vores nye redskab til at måle trivslen og arbejde med den. Vi vurderer GAIS for at være det rigtige værktøj for os nu. Her er større fokus på den enkeltes arbejdslyst, og de syv faktorer i GAIS-målingen passer rigtigt godt til os.

  Vores fokus på at være en god arbejdsplads er uforandret, og vi tør fortsat godt sige, at vi er blandt landets bedste arbejdspladser – selv om vi ikke deltager i konkurrencen.

  Vores mål er, at den samlede trivselscore blandt alle medarbejdere i Sparekassen skal være over 90 procent.

 • I 2012 var der ca. 45.000 kunder i Middelfart Sparekasse og ca. 175 medarbejdere. I 2022 er begge tal mere end fordoblet. Rigtigt mange kunder har valgt os til, og det er vi meget taknemmelige for. Vi vil fortsat arbejde for at få flere kunder, men i de kommende år vil i endnu højere grad rette kompasset mod de kunder, vi allerede har.

  Det er ikke et udtryk for en alarmerende kundeafgang, men vi kan dog se, at de kunder, der siger farvel til Middelfart Sparekasse, typisk har været kunder i 10 år eller mere. I Fakta vil de gerne have, at du bliver i mere end fem minutter. Vi vil gerne have dig til at blive i meget mere end 10 år, og derfor vil gøre en ekstra indsats for at blive ikke lidt længere, men meget længere.

  Vores mål er en kundefastholdelsesprocent på 96.

 • Ved du, hvem der ejer Middelfart Sparekasse? Det er der faktisk ingen, der gør. Sparekassen er en selvejende institution, og vores vigtigste formål er at sikre, at der også er en Sparekasse med sunde værdier til de kommende generationer. Vi skal tjene så mange penge, at vi kan være her også om mange år, og når vi gør det, så har vi også råd til at give noget tilbage til samfundet.

  Det kan du også læse i vores vedtægter, hvor det fremgår, at Sparekassens formål er at drive pengeinstitut – og at støtte og afvikle almennyttige aktiviteter og formål i vores markedsområde.

  Vi blev stiftet i 1853, og det opsparede overskud siden da nærmer sig en mia. kr. Hvis Sparekassen en dag ophører, så skal det opsparede overskud gå til de områder, hvor vi driver forretning. Så man kan også sige, at fællesskabet ejer Sparekassen.

  Det fællesskab ønsker vi at styrke, og garanter, der bakker op om Sparekassen ved at tegne garantkapital – mod at få en forrentning af beløbet – er afgørende for Sparekassen. Vi tror på, at mange ønsker at bakke op om et pengeinstitut, som tænker på fællesskabet før sig selv, og derfor har vi et mål om at få flere kunder til også at blive garanter – til glæde for både den enkelte kunde og Sparekassen.

 • Målene er sat. Nu skal vi nå dem. Sammen. I 2030 skal vi i Danmark udlede 75 procent mindre CO2 end i 1990, og i 2050 skal vi være helt klimaneutrale. Det er en opgave, der kræver en indsats af alle, hvis vi skal lykkes. Og der noget at arbejde med. I dag bruger vi i Danmark fire gange de ressourcer, som jordkloden kan nå at genskabe på ét år. Det siger sig selv, at det ikke kan blive ved i al evighed.

  Det kræver både nye vaner og store investeringer, hvis vi skal nå i mål. Vores opgave er at hjælpe kunderne med at bidrage – og det er et ikke spørgsmål om at påføre den enkelte store gener eller en helt anden levestandard. Det handler om at udnytte de muligheder, der er – udskiftning af oliefyret, solceller på taget, grønnere biler, grønnere investeringer – fortsæt selv listen.

  Vi skal have de produkter, der hjælper vores kunder med at finde deres vej i den grønne omstilling. Det kræver viden, og derfor vil vi uddanne alle vores rådgivere i bæredygtig rådgivning.

 • Middelfart Sparekasse blev grundlagt i 1853. Vi har altså været her i mange år, og vores ambition er også at være her om mange år. Forudsætningen for at overleve på den lange bane er, at vi hele tiden tjener så mange penge, at vi kan leve op til de kapitalkrav, som stilles til pengeinstitutter. Den sunde forretning med et passende overskud er forudsætningen for at kunne drive en Sparekasse med ambitioner om at indfri mange andre mål end det størst mulige overskud.

  Vi har gennem flere år haft overskud på +100 mio. kr. Det niveau skal vi fastholde, og derfor har vi som mål at have et overskud før skat på 150 mio. kr. ultimo 2024.

 • En af Danmarks bedste arbejdspladser. Det prædikat har vi med stolthed båret i nu 20 år, og vi vil være blandt de allerbedste også i de kommende 20 år.

  Det er der flere gode grunde til. For det første, så skal vores medarbejdere have et job, der gør dem glade og efterlader dem med overskud til også at leve livet efter fyraften. Vi ved også, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder – og det er jo til syvende og sidst kunderne, vi lever for og af.

  At være en god arbejdsplads gør det også lettere at tiltrække nye, dygtige kolleger, når vi har brug for det. Hvert år laver finansmediet Finanswatch og analysebureauet Wilke en undersøgelse blandt ansatte i finanssektoren for at kortlægge pengeinstitutters image blandt medarbejderne i sektoren. Vores mål er kort og godt at toppe denne undersøgelse – som et bevis for, at vores vedholdende arbejde med trivsel på arbejdspladsen mærkes hos kollegerne i Sparekassen og bemærkes af medarbejderne i andre banker og sparekasser.

 • En god forretning er også en effektiv forretning. Vi har i mange år øvet os på at bruge digitale værktøjer, og som kunde færdes du sikkert hjemmevant i både net- og mobilbanken og klarer de fleste daglige bankforretninger på egen hånd. Inde i maskinrummet har vi også mange digitale løsninger, som hjælper os i arbejdet med at hjælpe kunderne bedst muligt hurtigst muligt. I takt med, at vi bliver bedre til at bruge værktøjerne, kræver det færre medarbejdere at betjene flere kunder.

  Også for kundernes skyld er vi forpligtet til at arbejde så effektivt som muligt, for der er jo i sidste ende kunderne, der via vores priser mærker, hvor effektivt vi kan drive Sparekassen. I Middelfart Sparekasse står vi sammen om at nå vores mål, og derfor har vi sat et mål for, hvor mange kunder, vi kan ekspedere pr. medarbejder i hele Sparekassen ultimo 2024.

 • Der var engang, hvor indtægter fra indlån og udlån var hjørnestenen i ethvert pengeinstitut. Sådan er det ikke længere. Efterspørgslen efter udlån har været begrænset i en del år – på grund af, at vi generelt er blevet meget bedre til at spare op end før finanskrisen.

  Til gengæld er vi blevet mere interesserede i at investere nogle af vores midler, vi sikrer os en god pensionsordning, og mange af os har købt og solgt bolig og lagt lån om i takt med, at renten er faldet og steget igen.

  Gennem en lang række af gode samarbejdspartnere som Totalkredit, nærpension og Sparinvest tilbyder vi vores kunder gode produkter til deres behov. I en grad, så vores indtægter fra disse samarbejder i dag er en større indtægtskilde for os end vores udlån. Vi har et mål at tilbyde vores kunder endnu flere gode produkter fra disse – og måske nye – samarbejdspartnere i de kommende år. Derfor har vi en ambition om at vores indtægter fra gebyrer og provisioner skal være større ved udgangen af 2024 end i dag.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os