Større tekst
- 100% +
Læs op

Frivillighed og foreninger

Middelfart Sparekasse vil hjælpe foreninger med administrative opgaver

12. maj 2023

Flere dedikerede foreningsmedarbejdere og en gratis digital værktøjskasse til bestyrelsesarbejdet skal gøre det sjovere at være foreningsfrivillig i de mere end 2.000 foreninger, som er kunder hos Middelfart Sparekasse.

Hvorfor nu det? Fordi, det er nødvendigt.

Frivilligheden har trange kår. Foreningerne kæmper med at hverve og fastholde nye medlemmer, og mange foreningsfrivillige føler, at de er ved at drukne i bureaukrati. Administrative opgaver, som tager tid og overskud fra de opgaver, de egentlig gerne vil bruge deres tid på.

Vi vil gøre det nemmere at være foreningskunde

– Det er en ond cirkel, som vi er nødt til at bryde. Foreningernes ve og vel ligger Middelfart Sparekasse meget på sinde, og kravene om dokumentation til os fra foreningerne er steget i takt med, at kravene til pengeinstitutterne er steget. Det kan vi af gode grunde ikke ændre med et trylleslag, men jeg ved, at Finans Danmark allerede har præsenteret en række forslag for myndighederne, som skal gøre livet lettere for foreningerne. Det bakker vi op om – og så gør vi selv en aktiv indsats for at hjælpe Sparekassens egne foreningskunder med at løfte den administrative byrde. Fx ved at gøre det let for foreningerne at indsamle og aflevere oplysninger om foreningen til os, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

Stigende krav

Kan det virkelig være rigtigt, at selv de mindste foreninger skal bruge tid og energi på administrative opgaver, dokumentation og håndtering af personfølsomme oplysninger (GDPR), som skal sendes til pengeinstituttet? Det korte svar: Ja.

Kravene til alle danske pengeinstitutter er steget. Det betyder, at alle foreningskunder skal indberette en række lovpligtige oplysninger til deres pengeinstitut, uanset størrelsen på foreningen.

Mange foreningsfrivillige føler, at de er ved at drukne i den slags administrativt arbejde. Det viser en stor foreningsundersøgelse fra Kulturministeriet.

Undersøgelsen blandt 2.470 foreningsaktive, der typisk udfører administrativt arbejde som fx formand, kasserer eller bestyrelsesmedlem, viser, at 48 procent oplever et problem med bureaukratiske byrder i foreningerne.

46 procent har de seneste år gjort sig overvejelser om at stoppe som aktiv i deres forening. Heraf angiver 51 procent den store mængde administrative arbejde som en af de væsentligste årsager.

Foreningerne oplever blandt andet bankbureaukrati, kommunale regler og GDPR-regler som byrder i hverdagen.

Frustrerede frivillige

Det samme gør sig gældende blandt mange af Middelfart Sparekasses egne foreningskunder. Det stod klart, da vi i forbindelse med Foreningens Dag i Sparekassen benyttede lejligheden til at spørge 300 af vores foreningskunder om, hvilke udfordringer, de oplever som foreningsfrivillige.

Konklusionen blev den samme som i Kulturministeriets undersøgelse. Også her er frustrationen over bureaukrati stor.

Livsvigtigt for lokalsamfundet

– Det går ganske enkelt ikke. Foreningslivet er livsvigtigt for sammenhængskraften i lokalsamfundet, og derfor vil vi gerne bruge ressourcer på at gøre det lettere for de foreningsfrivillige. Vi har for eksempel etableret et ekspertteam af rådgivere, som udelukkende beskæftiger sig med at rådgive og hjælpe foreningskunder, fortæller Martin Baltser og tilføjer:

– Derudover har vi for at hjælpe vores foreningskunder valgt at samarbejde med Unioo, som er et bestyrelsesværktøj, der bl.a. gør det let for foreningerne at indsamle og aflevere oplysninger om foreningen til os.

Unioo er en dansk virksomhed, der har specialiseret sig i software til frivillige foreninger. Med værktøjet fra Unioo kan bestyrelsen også GDPR-sikre bestyrelsens arbejde og kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne. Dokumenter, filer og opgaver kan samles ét sted, og man undgår de problemer med login og indsamling af data, som ofte opstår i forbindelse med udskiftning i bestyrelsen.

Livet efter fyraften

– Middelfart Sparekasse blev etableret som en forening af en forening i 1853. Det er en del af vores dna at bakke op om foreningerne og det liv, der leves efter fyraften i vores lokalområder. Vi lever af og med de levende lokalsamfund, og vi er bevidste om, at vi ved at omfavne foreningslivet kan være med til at påvirke, om der er liv eller ej, siger Martin Baltser.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os