Større tekst
- 100% +
Læs op

Halvårsresultat med spor af rentestigninger

1. september 2022

Vi præsenterede 1. september vores halvårsregnskab for 2022, og for første gang i mange år er det et underskud, vi præsenterer. Underskuddet er på 13,1 mio. kr.

Underskuddet skyldes ene og alene de store rentestigninger, vi har set i første halvår. Det betyder, at den del af vores indlånsoverskud, som er placeret i obligationer, er ramt af store kurstab. Rentestigningerne har kostet os 85 mio. kr. i første halvår.

God gang i forretningen

Det er svært at se bort fra kurstabet i første halvår, men gør vi det, så går det faktisk rigtigt godt i Sparekassen. Vi får flere kunder, vi låner flere penge ud, og særligt har vi i første halvår hjulpet mange kunder med at omlægge deres realkreditlån og dermed skære store lunser af restgælden.

Samtidig har vores kunder det rigtigt godt. Vi har ingen tab på vores kunder i første halvår, faktisk kan vi tilbageføre nedskrivninger for 6,9 mio. kr. – det betyder, at nedskrivninger bidrager positivt til vores resultat.

En solid sparekasse

Trods halvårsresultatet er vi fortsat en solid sparekasse. Vi har en egenkapital på 1,8 mia. kr., og garanterne bakker os fortsat godt op – garantkapitalen er øget med over 20 mio. kr. i første halvår til nu 859 mio. kr.

Vi har meget at glæde os over i Middelfart Sparekasse. Sammenlægningen med Folkesparekassen er gået over al forventning. Alle medarbejdere har ydet en enorm indsats i første halvår; ikke mindst har vi hjulpet mange kunder i endnu en konverteringsbølge. Desværre overskygges dette – i hvert fald resultatmæssigt – af de voldsomme rentestigninger i første halvår. Heldigvis har vi grundlæggende en god og sund forretning, og vi venter, at andet halvår i betydeligt omfang reparerer på resultatet, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

Hvis du vil læse mere om vores halvårsregnskab, kan du læse halvårsrapporten og vores pressemeddelelse.

Se halvårsrapporten Læs pressemeddelelse vedr. halvårsrapporten
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os