Større tekst
- 100% +
Læs op

Bolig

Forventninger til rentetilpasningen i juni 2023

8. marts 2023

Boligejerne skal vænne sig til, at tiden med de meget lave renter er forbi. I hvert fald i denne omgang. Renterne er steget markant det seneste års tid, og der er udsigt til en højere rente ved rentetilpasningen 1. juli 2023

Når dit lån skal refinansieres, er det oplagt at overveje, om du fortsat har det lån, der passer bedst til dig og din økonomi. Det er nemlig langt det nemmeste og billigste tidspunkt, hvis du ønsker at ændre lånet.

Fristen for at ændre dit lån er den 28. april 2023

Er du glad for det lån, du har i dag, behøver du ikke gøre noget. Så får du automatisk en ny rente 1. juli 2023. Ønsker du omvendt at ændre på dit lån – eller er du i tvivl – så snak med din rådgiver i god tid inden fristen udløber 28. april 2023.

Måske overvejer du at låse renten i en længere periode, fx 5 år. Det kan også være, at du med fordel kan omlægge det til et lån med fast rente.

Snak med din rådgiver for at få mere at vide om mulighederne – og start med at læse om forventningerne til den kommende rentetilpasning på netop dit realkreditlån her:

 • Renterne er i dag højere, end de var, da du sidst fik rentetilpasset dit lån for tre eller fem år siden. Det betyder, at din månedlig ydelse efter skat stiger 880 kroner, hvis du har et F3-lån med afdrag, der er på 1 million kroner. Har du et F5-lån, stiger din ydelse efter skat 850 kroner. Har du et afdragsfrit F3- eller F5-lån, stiger ydelsen med over det dobbelte. Der skal med andre ord sættes flere penge af i dit månedlige budget til at betale dit boliglån, end du har været vant til.

  Renterne på blandt andet F3- og F5-lån er steget markant siden begyndelsen af 2022. Inflationen er steget til et niveau, vi ikke har set i mange år, og den bekæmper nationalbankerne i øjeblikket med de højere renter. De finansielle markeder indregner, at nationalbankerne i det kommende år eller mere vil holde en stram pengepolitik med styringsrenter på det højeste niveau siden 2008.

  Fast rente eller endnu kortere rentebinding?

  Du kan overveje at øge din rentebinding og lægge lånet om til et fastforrentet lån. Renten er ganske vist højere, end det vi forventer, at F3- og F5-renten lander på, men så kender du din rente i al den tid, du har lånet. Det kan være noget for dig, hvis den seneste tid rentestigninger har gjort dig nervøs for yderligere rentestigninger.

  Du kan også forkorte din rentebinding, hvis du tror på, at renterne falder tilbage inden for en kort årrække. Så skal du blot være forberedt på, at renten kan stige yderligere de kommende år.

 • Renterne er steget markant det seneste års tid, og der er udsigt til en højere rente fra 1. juli 2023. Renten på F-kort-lån består af to dele: 1) et rentetillæg og 2) en variabel rente, der kan ændres hvert halve år og følger en 6-måneders markedsrente. Dit lån skal 1. juli både have nyt rentetillæg og en ny variabel rente.

  Dit lån skal have nyt rentetillæg, fordi det eksisterende rentetillæg udløber. Når du skal have nyt rentetillæg er det oplagt at overveje, om du fortsat har det lån, der passer bedst til dig og din økonomi.

  Ydelsen stiger

  Vi forventer, at det rentetillæg, du skal betale, bliver højere. Hidtil har dit rentetillæg været 0,12 procentpoint, men det ser ud til at blive 0,6 procentpoint fra 1. juli. Samtidig er markedsrenten, som F-kort-lån følger, steget siden nytår, hvor du sidst fik ny rente. Med de renter, der er i markedet i øjeblikket, stiger din samlede rente fra 2,74% til ca. 3,7%. Den stigende rente betyder, at du kommer til at betale en højere ydelse på dit boliglån.

  Investorerne på de finansielle markeder forventer, at Den Europæiske Centralbank vil sætte sine styringsrenter yderligere op frem til sommer. Og det er i al overvejende grad, hvad centralbanken gør, som bestemmer, hvor høje 6-måneders markedsrenter er. Hvis centralbanken øger deres renter yderligere, vil det presse renten op. Det betyder, at din rente nok snarere ender over 4% samlet set, hvis investorerne får ret i deres forventninger.

 • Til sommer skal dit RenteMax-lån både have nyt renteloft, nyt rentetillæg og ny variabel rente, der kan ændres hvert halve år og følger en 6-måneders markedsrente.

  Dit lån skal have nyt rentetillæg og nyt renteloft, fordi de eksisterende udløber. Det er i den forbindelse oplagt at overveje, om du fortsat har det lån, der passer bedst til dig og din økonomi.

  Ydelsen stiger

  Vi forventer, at dit rentetillæg stiger uanset om du har et RenteMax med et femårigt eller 10-årigt renteloft. Der er udsigt til, at du skal betale en højere rente, end du betaler i dag, samtidig med at dit renteloft forhøjes.

  Du kan derfor overveje, om du hellere vil skifte til en anden låntype. Renten vil fra 1. juli være mellem 4,1 og 4,5%, hvilket kun er lidt lavere end på de fastforrentede lån. Og rentelofterne vil fremover være højere end renten på et fastforrentet lån i øjeblikket.

  Du kan overveje om du hellere vil låse renten fast og skifte til fx et 20- eller 30-årigt fastforrentet lån, der i øjeblikket begge har en rente på 5%. Derved ved du præcis, hvad du har at forholde dig til i al den tid du har lånet.

  Du kan også skifte til et F-kort-lån, der får ny rente hvert halve år, men ikke har et renteloft. Renten på F-kort forventes at være 3,7% fra 1. juli, når man ser på dagens rentemarked.

Har du det rigtige lån?

Hvis du er bekymret over udsigten til stigende renter, så tag en snak med din rådgiver. Der er mange muligheder for at få et lån med den profil, du er mest tryg ved.

Har du det rigtige lån?
Kontakt din rådgiver
Læs mere
Optimér din økonomi
Få et økonomitjek
Læs mere
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os