Større tekst
- 100% +
Læs op

Kampen mod havfald fortsætter på Fanø

15. januar 2024

Ren Strand Fanø er en forening, som i udpræget grad gør noget for andre, og den slags bakker Middelfart Sparekasse hellere end gerne op denne gang kom pengene fra Fællesskabspuljen.

Kineserne klarer sig

Historier om rivaliseringen mellem Sønderho og Nordby på Fanø er mange.

Én af dem udspillede sig for mange år siden på en bar i Shanghai, hvor en skipper fra Sønderho havnede i klammeri med en flok kinesere.

På baren var også en skipper fra Nordby sammen med sin besætning, og hurtigt eskalerede klammeriet – kineserne trak blandt andet knive, som de rettede mod skipperen fra Sønderho.

Det fik en englænder til at henvende sig til søfolket fra Nordby, og han opfordrede dem til at hjælpe.

Folkene fra Nordby tyggede lidt på den, dannede sig et overblik over situationen, og så sagde Nordby-skipperen:

– Det er der vist ingen grund til …, kineserne ser ud til at klare sig fint.

En fantastisk donation

Kim Fischer smiler, mens han fortæller historien, og han ved om nogen, hvad han taler om.

Han er nemlig fra Sønderho, men har boet i Nordby i mange år, og han understreger, at den moderne rivalisering mellem byerne mest foregår med glimt i øjet og smil på læben.

På vegne af foreningen Ren Strand Fanø har Kim Fischer netop modtaget en donation på 25.000 kroner fra Middelfart Sparekasses Fællesskabspulje, og han er yderst taknemmelig for både donation og tanken bag.

– Det er fantastisk godt med den donation, som han siger på vegne af en forening, hvor han i fællesskab med de mange frivillige i 2023 samlede 40 tons affald op fra strandene på Fanø.

Stolt af strandene

Miljøbevidstheden har altid levet i Kim Fischer, men efter stifteren af Ren Strand Fanø, den tidligere sømand Peter Michélsens pludselige død i 2021, gik Kim Fischer ned på halv tid i sit job hos Esbjerg Kommune, hvor han arbejder med unge med særlige behov, og det gjorde han for at drive Ren Strand Fanø videre.

– Vi har fine og rene strande på Fanø, hvilket vi er stolte af, og Peters utrættelige arbejde med havfald og formidling skulle ikke gå til spilde, fortæller Kim Fischer om baggrunden for sin entré i en halvtidsstilling, hvor han stort set hver dag året rundt er på strandene.

Han glæder sig over, at Peter Michélsens opbyggede system fungerer, både frivillige, lokalbefolkning og turister engagerer sig i at samle havfald op på strandene, og hvis man tror, at øens mange turister er syndere, kan det ikke være mere forkert.

– Langt hovedparten af havfaldet stammer fra skibe og både på havet, og efter en storm samler vi let seks-syv tons op på strandene.

Børn som opdragere

Kim Fischer erkender, at han mærker vrede, når han ser mængderne af havfald, og som et eksempel trækker han hollandske fiskere frem, da de bruger nylontråde som en slags pels for at beskytte e garn, de trækker hen over havbunden.

– Vi samler millioner af nylontråde op hvert år, for de ryger selvfølgelig af, siger Kim Fischer, der også indtager rollen som formidler, når børn og unge kommer på besøg for at høre om havfald og havmiljø.

– Der er nok en mor og far hist og her, og som er lidt trætte af det, for børnene og de unge tager jo deres viden med hjem, hvor de forsøger at opdrage forældrene, fortæller han smilende og tilføjer:

– Men det er den vej, vi skal – både os på landjorden og alle dem på havet. Vores mindset skal ændres.

Modtagere på Fanø

 • Ren Strand Fanø Støtteforening
 • KFUM Spejderne på Fanø – Fenja Gruppe
 • Fanø Væv og Tekstil
 • Fanø Pensionistforening
 • Fanø Rideklub
 • Nordby Sognearkiv
 • Fanø Hallen

Fællesskabspuljen

 • Fra Fællesskabspuljen blev der i 2023 delt i alt 1,5 millioner kroner ud
 • Hver af de 15 afdelinger havde 100.000 kroner til rådighed
 • Garanter indstiller lokale initiativer, foreninger og projekter
 • Repræsentantskabet står for udvælgelsen af de endelige modtagere
 • Pengene er et ekstra supplement til Middelfart Sparekasses cirka 500 sponsorater
Penge til fællesskabet
Dem som gør noget for andre
Læs mere
Book møde
Overvejer du at blive kunde?
Læs mere
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os