Større tekst
- 100% +
Læs op

Sikker betaling i internationale handler

Remburs

En remburs benyttes ofte, når eksportøren og importøren ikke kender hinanden specielt godt, og når eksportøren ikke vil fremsende varer uden at have sikkerhed for betalingen.

Hvad er en remburs?

Rembursen er en betalingsform, som kan sikre, at eksportøren modtager betaling lige efter, varerne er afsendt. Rembursen kan også bruges som finansiering, ligesom der kan indarbejdes en evt. kredittid i betalingsbetingelserne i rembursen. Eksportøren kan herigennem sikre sig, at betalingen effektueres ved kredittidens udløb

Remburs kan betragtes som en ”garanti om betaling” fra en bank, hvor banken garanterer, at der vil ske en betaling til eksportøren, såfremt importøren opfylder alle rembursens betingelser. Ved at udstede en remburs påtager den udstedende bank sig en forpligtelse til at betale på foranledning af importøren. Ved at opfylde rembursens betingelser, får eksportøren et krav på den rembursudstedende bank i stedet for på importøren. Normalt vil dokumenterne og betaling formidles gennem den adviserende bank – eksportørens bank – og betalingen udløses så ved, at eksportøren præsenterer dokumenterne i sin bank.

Hvilke fordele opnår eksportøren?

 • Betingelserne i rembursen kan ikke ændres eller annulleres uden eksportørens samtykke
 • Eksportøren får en større sikkerhed for betaling, idet risikoen flyttes fra importør til udstedende bank
 • Sikkerhed for at betalingen til eksportøren sker på det aftalte tidspunkt
 • Betaling fra egen bank eller fra bank i eget land
 • Umiddelbar forbedring af likviditet i forbindelse med varens afsendelse
 • Mulighed for gennem rembursen at stille sikkerhed over for en eller flere underleverandører
 • I forbindelse med aftalt kredittid under en remburs er der mulighed for, at du som eksportør kan få afkøbt din fremtidige betaling fra importøren.

Hvilke fordele opnår importøren?

 • Rembursbeløbet bliver kun betalt, såfremt de præsenterede dokumenter er i overensstemmelse med rembursens betingelser
 • Mulighed for at opnå en kredittid hos eksportøren
 • Mulighed for rabat på grund af sikkerhed for betaling – og hurtig betaling
 • Større sikkerhed for rettidig afsendelse af varer.

Hvilke former for remburser findes der?

 • Den uigenkaldelige remburs: En remburs kan ikke annulleres eller ændres uden samtykke fra eksportøren. Importørens bank kan ikke kræve at en udstedt remburs ændres, men er forpligtet til at betale mod de dokumenter, der kræves under den oprindelig udstedte remburs
 • Den bekræftede remburs: Det er den adviserende bank, som eventuelt kan bekræfte rembursen, hvis den adviserende bank bliver anmodet om dette. Dette betyder, at eksportørens bank, ved dennes bekræftelse, påtager sig en uigenkaldelig betalingsforpligtelse til at betale, såfremt den får præsenteret de forskriftsmæssige dokumenter under rembursen. En eksportør er med en bekræftet remburs uafhængig af eventuelle politiske og økonomiske risici i importørens hjemland og har således – under forudsætning af at rembursens betingelser er opfyldt – fuld sikkerhed for betaling af de eksporterede varer. Selv om rembursen ikke indeholder en anmodning om at bekræfte rembursen, så kan den adviserende bank, i de fleste tilfælde, tilbyde eksportøren en risikoafdækning, der svarer til en bekræftelse – en såkaldt ”Silent confirmation”.
 • Den ubekræftede remburs: En ubekræftet remburs er en remburs, hvor den udstedende bank alene garanterer for betalingen. Eksportørens bank – den adviserende bank – kontrollerer de krævede dokumenter under sådanne remburser, men har ikke nogen betalingsforpligtelse, før der er modtaget betaling fra den rembursudstedende bank.

Kontakt os

Ønsker du rådgivning omkring remburser, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi har erfaring i at behandle rembursforretninger, og vi har mulighed for at ekspedere remburser til og fra de fleste lande i verden.

 

Book møde Ring mig op

Disse informationer er udarbejdet i oplysningsøjemed, og Middelfart Sparekasse tilstræber at indholdet ajourføres, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret. Middelfart Sparekasse påtager sig således intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet i fakta arket.
Indholdet kan ikke erstatte relevant og specifik rådgivning i forbindelse med konkrete sager.

 

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os