Ændringer af almindelige forretningsbetingelser for privatkunder

Vores almindelige forretningsbetingelser for privatkunder er blevet opdateret, og blandt andet er afsnittet om rente- og gebyrændringer opdelt, så det er tydeligere, hvad der er renter, og hvad der er gebyrer.

For overskuelighedens skyld er det lange afsnit om renter og gebyrer yderligere opdelt, så overtræksrenter, rentedato og varsling af ændringer har fået deres egne afsnit.

Desuden kaldes gebyrer ikke længere priser, men gebyrer.

De nye afsnit om rente- og gebyrændringer har en mere udførlig beskrivelse af de forhold, der kan føre til ændringer i renter og gebyrer.

Hvad er de vigtigste ændringer?

  • Ny terminologi for priser, som i stedet betegnes gebyrer: Formålet med ændrin­gen er at præcisere, at der er forskel på renter og gebyrer.
  • Opdeling af afsnit om rente- og gebyrændringer: Formålet med opdelingen er at præcisere, at der på visse punkter gælder forskellige varsler ved ændring af renter og gebyrer.
  • Ændring af betingelser for rente- og gebyrændringer: Det er uddybet, hvilke for­hold der kan føre til, at instituttet kan ændre renter og gebyrer. Dette er sket for bedre at kunne opfylde kravet om, at pengeinstitutter ikke må have en vilkårlig adgang til at ændre renter og gebyrer.
  • Varsel ved ændring af renter og gebyrer: Meddelelse om rente- og gebyrændrin­ger har fået sit eget afsnit for bedre at fremhæve, hvilke varslingskrav der gælder.
  • Pligt for kunden til at føre kontrol: Formålet er at fremhæve, at kunden har en pligt til at kontrollere sine konti og reagere, hvis der er mistænkelige transaktio­ner.
  • Brug af fuldmagter: Der er sket en uddybning af mulighederne for tilbagekaldelse af fuldmagter.
  • Opsigelse: Det er uddybet, hvilke forhold der kan føre til, at instituttet opsiger et kundeforhold.
  • Varsling af ændringer af Almindelige forretningsbetingelser: Det er uddybet, hvordan ændringer skal varsles.

Hvornår gælder de nye forretningsbetingelser?

De nye forretningsbetingelser gælder for nye privatkunder og produkter oprettet efter 17. oktober 2021, og for alle kunder og produkter fra 1. marts 2022.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os