Større tekst
- 100% +
Læs op

Investering

Værd at vide om investering

Når du vil investere i aktier eller obligationer, kan der være flere ting, det er rart at vide lidt mere om. Her på siden har vi samlet lidt forskellig information til dig, der overvejer at investere eller som måske allerede er i gang.

Book møde Ring mig op
 • I Middelfart Sparekasse kan ansvarlighed og investeringer sagtens gå hånd i hånd.

  Alle vores samarbejdspartnere, der investerer i udenlandske aktier og obligationer, følger FN’s generelle regler for ansvarlige investeringer, kaldet UNPRI. Vi stiller en række krav til både os selv og vores samarbejdspartnere. Det gør vi for, at du kan være sikker på, at både dine og Sparekassens investeringer foretages på et ansvarligt grundlag i forhold til både menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

  Middelfart Sparekasse inddrager informationer om væsentlige skadevirkninger på omverdenen (principal adverse impacts) i investeringsarbejdet. Læs mere i PAI-erklæringerne herunder.

  Ønsker du særlige etiske fonde, er det også en mulighed. Kontakt din rådgiver for at høre nærmere.

 • Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder den service, der er forbundet med opbevaringen. Såfremt Middelfart Sparekasse har et 100%-ejet datterselskab A/S, gælder reglerne også for dette. Hvor ikke andet er fastsat, omfatter betegnelsen “Middelfart Sparekasse” og “vi” også et eventuelt 100%-ejet datterselskab A/S.

  Middelfart Sparekasses almindelige  forretningsbetingelser, der til enhver tid kan ses på Middelfart Sparekasses hjemmeside www.midspar.dk, kommer til anvendelse ved ethvert mellemværende mellem os og vores kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne eller fastsat af Middelfart Sparekasse.

 • Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Middelfart Sparekasse.

  Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel § 2, stk. 1.

  Grundlaget for disse regler er Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer.

  Middelfart Sparekasse tilbyder handel med obligationer, aktier og andre finansielle instrumenter. Du kan handle via Middelfart Sparekasses afdelinger, via telefonisk kontakt eller via Netbank.

  Hvis du handler via selvbetjening (Netbank), gælder nærværende regler for handel med værdipapirer også.

  Middelfart Sparekasse anbefaler ikke at anvende e-mails til ordreafgivelse, med mindre andet specifikt er aftalt. Dette skyldes, at ordreafgivelse betragtes som tidskritisk, og at e-mails i visse situationer ikke bliver modtaget og/eller læst straks.

  Reglerne gælder også for professionelle kunder og godkendte modparter i det omfang, det er relevant jf. bilag 1 og 2 til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

  Middelfart Sparekasse har inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter jævnfør Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

 • I henhold til lovgivningen skal Middelfart Sparekasse have en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter mellem kunder, der handler værdipapirer, og Sparekassen.

  Interessekonfliktpolitikken beskriver hvilke forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt og fastsætter procedurer og foranstaltninger til håndtering af interessekonflikter.

  Middelfart Sparekasse yder investeringsservice på et ikke-uafhængigt grundlag, idet vi har samarbejdsaftaler med investeringsforeninger og kan modtage provisioner.

 • Når Middelfart Sparekasse udfører kundens fondsordre, sker det, hvis ikke andet er aftalt med kunden, altid i overensstemmelse med denne ordreudførelsespolitik.

  Når Sparekassen udfører eller videresender fondsordrer, vil Sparekassen altid søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution).

 • Vedhæftede dokumenter er en del af overvågningen af kvaliteten af ordreudførelsen på de af Middelfart Sparekasse anvendte handelssteder. Formålet er at påvise, at vi i Middelfart Sparekasse lever op vores egen ordreudførelsespolitik. Ifølge MiFID II-lovgivningen er pengeinstitutter forpligtet til at offentliggøre en oversigt over de vigtigste handelssteder, for så vidt angår hver gruppe af finansielle instrumenter.

 • På investeringsområdet har Middelfart Sparekasse en række samarbejdspartnere, blandt andet:

Vi giver dig svar på dine spørgsmål om investering

Investering kræver individuel rådgivning, men skulle du have et spørgsmål, der “brænder på”, er du altid velkommen til at skrive til vores investeringsrådgivere.

Book møde Send mail til rådgiver
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os