Større tekst
- 100% +
Læs op

Investering

Kvalitetsforbedrende service

Middelfart Sparekasse samarbejder med en række investerings- og kapitalforeninger om rådgivning og formidling af investeringsbeviser. I den forbindelse modtager Sparekassen formidlingsprovision fra disse samarbejdspartnere.

Middelfart Sparekasse tilbyder en række kvalitetsforbedrende services for modtagelsen af denne formidlingsprovision.

Kvalitetsforbedrende service

Hvilke services du som kunde er berettiget til, afhænger af hvor stor en formidlingsprovision, vi modtager. Den kvalitetsforbedrende service er opdelt i fem grupper afhængigt af den modtagne formidlingsprovision.

Hvert år revurderes indplaceringen, og på brevet ”Årlige investeringsomkostninger”, som udsendes primo hvert år, fremgår indplaceringen. Du kan altid få oplyst din aktuelle indplacering ved at kontakte din rådgiver.

Kvalitetsforbedrende service – kundegrupper 1 2 3 4 5
Provisionsgivende indtjening i kroner 0-500 501-2.500  2.501-10.000 10.001-30.000 30.001-50.000
Bred vifte af samarbejdspartnere x x x x x
Automatisk geninvestering af udbytter på NAV (indre værdi) x x x x x
Tilbud om 1 årligt møde med rådgiver med opdatering af egnethedstest   x x    
Rådgivning om skat     x x x
Invitation til investeringsarrangement 1 gang årligt     x x x
Tilbud om nedsparingsmøde med pensionsrådgiver     x x x
Invitation til VIP-investeringsarrangement 1 gang årligt (netværk)       x x
Tilbud om fast investeringsrådgiver       x x
Tilbud om 2 årlige møder med investeringsrådgiver med opdatering af egnethedstest       x  
Tilbud om 4 årlige møder med investeringsrådgiver med opdatering af egnethedstest         x
Afkastrapportering 4 gange årligt i post-til-netbank       x  
Afkastrapportering 12 gange årligt i post-til-netbank         x
Løbende adgang til investeringsrådgiver       x x
Telefonadgang til handelsbordet         x
Anden formuerådgivning (arv/gave/pension mv.)       x x
Gebyrfrihed for realtidskurser i net- og mobilbank       x x
Mulighed for kurtagefavør (ift. forretningsomfang og handelsaktivitet)       x x
Rådgivning af investeringsrådgiver med fuld produktpalette, herunder enkeltaktier og visse røde produkter       x x
Tilbud om gennemlysning af porteføljen (investeringsforeninger/Morningstar)       x x
Løbende orientering om nye egnede produkter fra investeringsrådgiver       x x
Rådgivning om optimal aktivallokering       x x

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Book møde Ring mig op
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os