Giv dine børnebørn en god økonomisk start med en børnbørnsopsparing
Print Friendly, PDF & Email

Vi ønsker alle det bedste for vores børn, og som forælder vil man gerne hjælpe så godt som muligt. I Middelfart Sparekasse har vi forskellige muligheder, hvis du gerne vil have en ekstra forsikring til dine børn.

Hvordan kan du sikre dit barn?

Vi giver dig mulighed som mor, far eller værge at tegne en samlet forsikringspakke, der dækker dit barn frem til 18 år. Pakken sikrer dit barn en sum, hvis dit barn får konstateret en kritisk sygdom, får varige mén efter sygdom eller dør.

Hvad dækker Børnepakken?

Pakken indeholder følgende forsikringer:

  • Kritisk sygdom: Der udbetales et engangsbeløb, hvis dit barn får konstateret en af de anførte 18 kritiske sygdomme (se listen nederst)
  • Varigt mén ved sygdom: Der udbetales et engangsbeløb, hvis barnet får varige mén som følge af en sygdom. Summen afhænger af den méngrad, dit barn har fået konstateret.
  • Livsforsikring: Der udbetales et engangsbeløb, hvis dit barn dør efter det fyldte 1. år.

Pakken koster samlet 432 kr. om året (2019), og alle forsikringer løber til udgangen af det kalenderår, hvori dit barn fylder 18 år.

Dit barn skal ikke afgive helbredsoplysninger, og eventuelle udbetalinger er skattefrie.

De fuldstændige regler for forsikringerne fremgår af forsikringsbetingelserne, som du kan få udleveret i din nærmeste afdeling.

Hvem kan forsikres, og hvordan oprettes forsikringen?

Personer under 18 år kan forsikres med en Børnepakke.

Den person, der på tegningstidspunktet har forældremyndigheden, og som er kunde i Middelfart Sparekasse, udfylder og underskriver begæringen. Børnepakken kan alene tegnes, hvis du allerede har eller tegner livsforsikring og forsikring ved kritisk sygdom hos Middelfart Sparekasse.

Hvis du gerne vil tegne en Børnepakke, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Vores børn er det mest dyrebare, vi har. Vi forsøger at tilrettelægge vores tilværelse, så vi kan give dem den bedste start i livet. Skulle det værste alligevel ske, at du falder bort, inden dit barn er i stand til at klare sig selv, er det vigtigt, at du har sikret fremtiden.

Hvordan kan du sikre dit barn?

Du kan sikre dit barn med en Børnerenteforsikring. Hvis du dør, inden du er fyldt 60 år, kan du sikre dit barn en årlig udbetaling indtil det 21. år. Forsikringen tegnes i samarbejde med AP Pension.

Hvem kan tegne en Børnerenteforsikring?

Er du kunde i Sparekassen, og er du mellem 18 og 60 år, kan du tegne forsikringen.

I mange familier er der både dine, mine og vores børn. Du kan selvfølgelig sikre alle de børn, der er i familien. Begge forældre bør tegne Børnerenteforsikring til familiens børn.

Vi ønsker alle det bedste for vores børn

Vi ønsker, at de som voksne må få et godt liv med et arbejde, der interesserer dem, og som giver dem en indkomst, der gør det muligt at leve et godt liv. Desværre er der børn, der bliver alvorligt syge eller kommer ud for en ulykke, der betyder, at de aldrig bliver i stand til at komme ud i arbejdslivet. De vil være henvist til at leve af offentlige ydelser, hvis ikke deres forældre har sikret dem i tide.

Hvad dækker en invaliderenteforsikring til børn?

Invaliderenteforsikring til børn giver ret til udbetaling, hvis dit barns generelle erhvervsevne er nedsat med mindst 1/2 af den fulde erhvervsevne inden udgangen af den måned, hvori forsikrede / barnet fylder 18 år.

Ved tab af erhvervsevne mellem 1/2 og 2/3 udbetales halv invaliderente, ved tab af 2/3 eller derover af erhvervsevnen udbetales hel invaliderente. Udbetalingerne er skattefri. Ydelsen er livsvarig.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

  • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.