Privatlivspolitik – MS Oplev

MS Oplev (i det følgende kaldet appen) er en mobilapplikation, der stilles til rådighed af

Middelfart Sparekasse
Havnegade 21
5500 Middelfart
Danmark

CVR-nummer: 24744817

(i det følgende kaldet “vi” eller “os”).

I denne app giver vi dig mulighed for at hente følgende oplysninger:

Liste over vores arrangementer og events
Liste over vores rabataftaler
Nyheder og opdateringer fra sparekassen
Konkurrencer fra sparekassen
Liste over sparekassens filialer
Brug af lokation

Appen spørger om tilladelse til at hente din lokation. Denne bruges til at forbedre brugeroplevelsen ved at sortere arrangementer, rabataftaler og filialer efter afstand til dig. Sorteringen foregår lokalt på din enhed, og de herved indsamlede lokationer deles ikke med hverken os eller trediepart.

Konkurrencer

I appen har du mulighed for at deltage konkurrencer. For at kunne kontakte dig hvis du vinder konkurrencen vil du ved hver deltagelse anmodet om at opgive kontaktoplysninger som navn, email-adresse og telefonnummer. Ved deltagelse i konkurrencer giver du samtykke til at vi må behandle data om dig i forbindelse med konkurrencen.

Besvarelser på konkurrencer opbevares af vores databehandler, der alene handler på vores instruks og ikke må benytte besvarelserne til egne formål. Vi benytter udelukkende databehandlere i EU, eller andre lande der kan beskytte besvarelserne på tilstrækkeligt højt niveau.

Betroede medarbejdere hos os eller vores databehandler vil have adgang til de indsendte oplysninger.

Hvis de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du få oplysningerne berigtiget eller slettet – med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Hvis du bestrider rigtigheden af de oplysninger, vi har om dig, kan du kræve, at vi alene opbevarer oplysningerne, indtil rigtigheden kan fastslås

Du har til enhver tid ret til at få at vide hvilke oplysninger vi behandler om dig, herunder hvilket formål behandlingen har, hvor oplysningerne stammer fra og hvem de eventuelt er videregivet til.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger vi opbevarer om dig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med deltagelse i konkurrencer ved at kontakte os. Vi vil herefter slette de ønskede oplysninger uden ugrundet ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen af oplysningerne på et andet grundlag, for eksempel hvis fastsættelsen af et retskrav nødvendiggør fortsat behandling eller hvis der foreligger en retlig forpligtelse. Tilbagekaldelse af samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med en eller flere konkurrencer medfører at du ikke længere kan deltage i disse.

Brug af Google-tjenester

For at generere statistik til forbedring af brugeroplevelsen benytter appen Google Analytics (via Firebase) til at indsamle oplysninger om handlinger og generel brug af appen. Leverandøren af denne tjeneste er Leverandøren er Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Det indsamlede data er ikke personhenførbart, og data i Google Analytics slettes automatisk efter to måneder.

For at generere fejlrapporter til udbedring af tekniske fejl benytter appen Crashlytics (via Firebase) til indsamling af tekniske oplysninger ved systemfejl. Dissa data er ikke personhenførbare, og slettes automatisk efter 90 dage.

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte juridisk chef Simon Overballe-Nielsen på son@midspar.dk.

Du kan også klage til Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed på persondata-området. På Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk, kan du læse mere om, hvordan du klager.

Ændring af privatlivspolitik

Vi kan ændre denne privatlivspolitik som følge af ændret lovgivning, nye tekniske løsninger, eller nye funktioner i appen. Såfremt vi ændrer persondatapolitikken, vil du blive gjort opmærksom på ændringerne ved næste besøg i appen.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os