Større tekst
- 100% +
Læs op

Hvem skal have glæde af dine pensionsordninger?

Begunstigelse

Begunstigelse handler om at tage stilling. Hvem skal have glæde af dine pensionsopsparinger eller din livsforsikring, hvis du dør? Skal det være din ægtefælle/samlever, dine børn eller en helt tredje part?

Kernen i reglerne om begunstigelse er, at hvis man har en livsforsikring eller pensionsordning, hvor der sker udbetaling af et beløb ved ens død, kan man aktivt bestemme, hvem udbetalingen skal gå til. Blandt andet betyder det, at eventuelle kreditorer ikke får del i pensionerne, fordi den begunstigede vil få udbetalt midlerne direkte uden om dødsboet. I de fleste ordninger er der automatisk indsat begrebet ”nærmeste pårørende” som begunstiget. Med visse begrænsninger kan man imidlertid selv angive, hvem der skal være begunstiget i ordningen.

Rækkefølge for begunstigelse

Rækkefølgen for hvem, der bliver regnet for ens ”nærmeste pårørende”, er med de nu gældende regler:

 • Ægtefælle, registreret partner
 • Samlever, hvis I bor sammen og har gjort det i mindst 2 år, eller hvis I venter, har eller har haft barn sammen
 • Børn, børnebørn osv.
 • Arvinger ifølge testamente
 • Arvinger ifølge arvelovens regler.

Samleveren er dog kun med i rækkefølgen af “nærmeste pårørende”, for:

 • Pensionsaftaler, der er oprettet 1. januar 2008 eller senere
 • Begunstigelser, der er oprettet eller ændret 1. januar 2008 eller senere
 • De gamle og de nye begunstigelsesregler har ikke medført ændringer, hvis man er gift.

Begunstigelse handler om at tage stilling

Men uanset om man er gift, samlevende eller enlig er det vigtigt, at man tager stilling til, hvem der skal have pensions- og forsikringspengene udbetalt, når man dør. Husk at tilpasse din begunstigelse til din livssituation – vær især opmærksom hvis du får børn, bliver gift eller skilt.

Ikke alle kan blive begunstiget

For pensionsordninger og forsikringer, hvor indbetalingerne kan trækkes fra i skat gælder særlige regler for, hvem der kan indsættes som begunstiget, evt. ved navns nævnelse. Det kan være:

 • Nærmeste pårørende
 • Ægtefælle
 • Samlever (en navngiven person, der har samme bopæl som kontohaver/forsikringstager)
 • Fraskilt ægtefælle
 • Livsarvinger (børn, børnebørn mv.)
 • Stedbørn og deres livsarvinger
 • Samlevers børn og deres livsarvinger.

Med hensyn til hvem, der her kan regnes som samlever, gælder ikke de samme begrænsninger, som hvis samleveren skal regnes som ”nærmeste pårørende”. Der behøver ikke være tale om et ægteskabslignende forhold. Samleveren kan også være en søskende eller andre, der har samme folkeregisteradresse som kontohaver/forsikringstager.

For livsforsikringer uden fradragsret for indbetalingerne er der ikke begrænsninger for, hvem der kan indsættes som begunstiget. Det kan være en god ven, en fætter eller en velgørende forening du indsætter i din begunstigelse.

Har du spørgsmål om begunstigelse?

Du er altid velkomme til at kontakte din rådgiver for en snak om pension, livsforsikring og begunstigelse.

Book møde Ring mig op
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os