Større tekst
- 100% +
Læs op

Ung rådgiver: - Jeg er stolt af at arbejde i Middelfart Sparekasse

24. januar 2023

Mening, mestring, balance, ledelse, resultater, kollegaer og medbestemmelse. Det er syv faktorer, som er afsættet for trivselsmålingen GAIS. Det er et værktøj, vi bruger i Middelfart Sparekasse til at måle trivslen blandt medarbejdere. Disse syv faktorer påvirker arbejdslysten. Vi zoomer ind på mening, balance og ledelse i forhold til Sebastian Sundahl Thagesens arbejdslyst og trivsel. Sebastian er privatrådgiver i vores afdeling i Middelfart.

Mening

Gennem hele Sebastians arbejdsliv har det været en kerneværdi og prioritering for ham at have det grundlæggende godt og trives på en arbejdsplads. Vigtigheden af god trivsel og sundt arbejdsklima blev især forstærket, da han begyndte i Middelfart Sparekasse. I Sparekassen er der et bevidst fokus på trivsel.

– Min rolle giver mening. Jeg er en del af noget større – en del af et fællesskab – både i teamet, hvor vi er en sammentømret enhed og også hele Sparekassen. På den måde er det meningsfuldt.

Sebastian uddyber: – At være en del af noget større handler samtidig om, at der er plads til udvikling og at kompetenceudvikle sig – både for at dygtiggøre sig inden for sit felt og også for at møde kunderne i øjenhøjde som et menneske og ikke som et serviceapparat på den anden side af telefonen eller bordet.

Sebastian Sundahl Tagesen - rådigever i Middelfart Sparekasse.

Balance

Noget andet grundlæggende, som får det hele til at gå op, er balancen mellem arbejds- og privatliv. Det er afgørende for Sebastian, fordi han bor i Skibhuskvarteret i Odense med sin kæreste. Transporttiden kræver fleksibilitet:

– Der bliver ikke kigget skævt til mig, hvis jeg går før tid – der er tillid til, at jeg udligner. Det er nemt at have en balance mellem arbejdet og hjemmet og få det til at fungere i hjemmet, når jeg arbejder i Sparekassen.

Ledelse

Sebastian har på andre arbejdspladser været vant til en tæt opfølgning fra sin ledere:

– Da jeg havde første hjemmearbejdsdag, ventede jeg på, at min chef, Louise, skulle ringe til mig, så jeg kunne fortælle hende, hvor meget jeg har lavet i løbet af dagen, siger Sebastian.

Men telefonen ringede aldrig for Louise Snitkjer, afdelingsdirektør i Middelfart Privat havde ikke grund til at kontrollere hans arbejde.

Der har altså fra start været tillid til Sebastian. Der har været tillid til, at han kan udføre sine arbejdsopgaver. Denne nærmest blinde tillid og frihed-under-ansvar tilgang gælder ikke kun Louise men hele vejen rundt i Sparekassen.

En tillidsfuld tilgang til hinanden og arbejdet samt den åbne kultur er to faktorer, der er definerende for den gode medarbejderkultur i Sparekassen. Den åbne kultur handler i høj grad om den transparente leder, der går forrest: – Det åbne rum Louise har skabt for de andre i teamet og jeg er afgørende for, at vi trives. Det giver også overskud og plads til en uformel omgang og dårlig humor, siger han med et smil.

Hvad er GAIS, og hvordan ligger vi i Sparekassen?

GAIS står for God Arbejdslyst Indeks Score.
GAIS er en trivselsmåling, vi bruger til at måle medarbejdertilfredsheden i forhold til de syv faktorer, der påvirker arbejdslysten:

– Mening 86 %
– Mestring 86 %
– Balance 80 %
– Ledelse 90 %
– Resultater 86 %
– Kollegaer 90 %
– Medbestemmelse 84 %

Ovenstående tal er de nyeste, fra efteråret 2022.
Vores målsætning er, at vi i 2024 har en samlet score på 90 % for arbejdslyst.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os