Større tekst
- 100% +
Læs op

Årsrapport 2020

Tilfredsstillende regnskab i Sparekassen

28. januar 2021

2020 vil for altid blive husket som året, hvor corona-pandemien satte sit tydelige præg over hele verden.

Ved et hurtigt blik vil Sparekassens årsregnskab for 2020 ikke vække minder om den verdensomspændende krise. For bundlinjen er helt på linje med de forventninger, vi havde ved årets indgang. 115,3 mio. kr. før skat lyder overskuddet på i 2020.

Det betyder ikke, at alt gik som forventet i 2020. For flere steder i regnskabet er der forskydninger, som i høj grad skyldes corona-krisen.

“Jeg er selvfølgelig taknemmelig for, at vi kom regnskabsmæssigt godt gennem 2020. Allermest taknemmelig er jeg dog for den opbakning, vi har oplevet fra både kunder, garanter og medarbejdere. For 2020 har bestemt ikke været et normalt år. Vi har haft dørene lukkede til vores afdelinger i flere perioder, og medarbejderne har i stor stil arbejdet hjemmefra. Fra alle kanter er vi blevet mødt med stor forståelse for de beslutninger, vi har truffet,” siger sparekassedirektør Martin Baltser.

Tendenser forstærket under corona-krisen

Corona-krisens betydning ses flere steder i regnskabet. Vores udlån er faldt, og det samme er vores renteindtægter. Og så er nedskrivningerne større, hvilket skyldes, at vi har sat 20 mio. kr. til side for at imødegå eventuelle tab som følge af corona-pandemien. 32,7 mio. kr. lyder nedskrivningerne på i 2020.

“Ud af dette beløb er 20 mio. kr. en hensættelse til eventuelle coronarelaterede tab. Det er altså et beløb, vi tager med ind i 2021 til at imødegå eventuelle tab. Hvis tallet renses for dette beløb, er vores faktiske nedskrivninger lavere end i 2019,” siger Martin Baltser, der glæder sig over, at Sparekassens kunder, både privat- og erhvervskunder grundlæggende har sunde økonomien.

Udgifter i ave som følge af lavt aktivitetsniveau

Også udgiftsposten i regnskabet viser spor af corona-opbremsningen i hele samfundet. Det lavere aktivitetsniveau i samfundet ses også i vores regnskab. Vi har kørt færre kilometer i Sparekassens tjeneste, vi har printet mindre, og så er der holdt meget få  kundearrangementer i forhold til et normalt år. I alt er de såkaldte administrationsudgifter faldet med 10 mio. kr. i forhold til 2019.

En del af udgifterne vender tilbage i takt med, at samfundet genåbnes.

“Men både vi og kunderne har fået et lynkursus i, at nogle ting fint kan klares over telefon, mail eller video i stedet for et fysisk møde. Så jeg tror, vi vil se nogle varige forandringer i vores adfærd, “spår Martin Baltser.

Et stærkt fundament

Ud over et solidt økonomisk fundament tager vi hul på 2020 med to førstepladser i imageundersøgelser af landets pengeinstitutter.

“Det er undersøgelser, hvor Finanswatch og Wilke har undersøgt pengeinstitutters image henholdsvis bredt i befolkningen og blandt finansansatte. Et stærkt image forpligter, så vi vil arbejde hårdt på også i 2021 at leve op til de forventninger, både kunder, medarbejdere og samfundet har til os,” siger Martin Baltser.

Du kan læse mere om vores regnskab og dykke dybere ned i tallene her
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os