Større tekst
- 100% +
Læs op

så er repræsentantskabsvalg 2021 i gang

Stem!

15. februar 2021

Mandag 15. februar er ikke bare første dag i vinterferien for mange af os. Det er også første dag, hvor du som garant i Middelfart Sparekasse kan stemme til repræsentantskabsvalget.

128 kandidater

Alle garanter i Middelfart Sparekasse pr. 31. december 2020 kan stemme til valget, hvor vi blandt 128 kandidater skal vælge 50 medlemmer til Sparekassens repræsentantskab for de kommende fire år.

Se kandidater og stem

Sådan stemmer du

Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i valget, og vi har forsøgt at gøre det så let som muligt for dig at stemme. Du skal sætte ét kryds ved den kandidat, du ønsker at se i vores repræsentantskab. Stemmen vægter mellem 1 og 20 point afhængig af, hvor meget garantkapital, du har. Du får én stemmevægt for hver 1.000 kr. garantkapital – din stemme kan højest vægte 20 point, uanset at du har tegnet garantkapital for et beløb, der overstiger 20.000 kr.

Hvem skal have en donation fra Sparekassen?

Når du har stemt, kan du også hjælpe en forening eller organisation i dit nærområde. Vi har lavet en pulje på 50.000 kr. for hver af Sparekassens afdelinger – 600.000 kr. i alt – som skal komme det lokale liv til gavn. Alle garanter, der stemmer, får mulighed for at pege på en modtager af den ekstraordinære donation fra Sparekassen.

Vi håber, du vil deltage i valget. For kundedemokratiets skyld, for lokalsamfundets skyld – og for Sparekassens skyld. Et levende kundedemokrati er et stærkt fundament for os.

Du kan stemme frem til og med fredag 26. marts. Alle stemmeberettigede garanter får besked om valget i løbet af uge 7. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til garant2021@midspar.dk.

Se kandidater og stem
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os