Likviditetsmæssig hjælp til erhvervskunder

17. marts 2020

Som en følge af de tiltag, regeringen har iværksat for at hindre spredningen af Corona-virus i samfundet, går mange virksomheder nogle uvisse uger i møde. Allerede nu er aktiviteten i samfundet på et meget lavt niveau, og det påvirker mange virksomheders indtjening og dermed likviditeten.

Regeringen har lanceret en række hjælpepakker målrettet erhvervslivet, senest en hjælpepakke målrettet mindre og mellemstore virksomheder. I tilknytning til hjælpepakkerne står Middelfart Sparekasse også klar til at hjælpe vores kunder.

Ydelsesfritagelse i tre måneder på erhvervslån

Vi har iværksat en række konkrete tiltag, som kunderne kan gøre brug af. Alle Sparekassens erhvervskunder får mulighed for følgende uden ekstra gebyromkostninger:

  • Ydelsesfritagelse på virksomhedens erhvervslån i Sparekassen i op til tre måneder
  • Ydelsesfritagelse på virksomhedens leasingaftaler etableret gennem vores leasingselskab, Leasing Fyn, i op til tre måneder
  • Kreditforhøjelse til at honorere tilskrevne renteudgifter på driftskreditter i Middelfart Sparekasse pr. 31.03.2020 efter behov.

Vi står klar med individuel rådgivning til dig og din virksomhed

Hvis du ønsker at gøre brug af ovennævnte muligheder, skal du tage kontakt til din rådgiver, ligesom din rådgiver også er klar til at drøfte andre, individuelle løsninger på din virksomheds specifikke situation.

Vi bidrager efter bedste evne til at minimere spredningen af Corona-virus, og derfor holder vi ikke fysiske møder til og med fredag den 27. marts. Vores erhvervsrådgivere er klar ved telefonen, ligesom vi også gerne holder et webmøde med dig.

Virksomhedsguiden.dk samler væsentlige oplysninger

En lang række spørgsmål trænger sig på i disse dage. På virksomhedsguiden.dk kan du finde nyttige informationer om bl.a.:

  • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat
  • Lønkompensation
  • Sygedagpenge/løn til medarbejdere og selvstændige
  • Garantiordning for nye lån (vækstfonden).
Besøg Virksomhedsguiden
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os