Hjælp til Sparekassens privatkunder

26. marts 2020

Vi mærker alle corona-virussen og de omfattende tiltag, der er iværksat for at begrænse spredningen af virussen. For at minimere de økonomiske konsekvenser som følge af corona-virussen er der fra regeringens side iværksat en række initiativer, der skal hjælpe både virksomheder og private.

I Middelfart Sparekasse ser vi det også som en del af vores samfundsopgave at hjælpe de privatkunder og virksomheder, der er økonomisk ramt af coronakrisen.

Ydelsesfritagelse på dine lån i Sparekassen

I lyset af corona-virussen har vi bl.a. besluttet, at kunder, der bliver økonomisk berørt af krisen, har mulighed for at få ydelsesfritagelse på lån i Sparekassen.

Det betyder ydelsesfritagelse for dig

Er du blandt de privatkunder, der er økonomisk berørt af corona-smitten, har du mulighed for at sætte dine afdrag på lån i Sparekassen, fx til bil- eller bolig, i bero i op til tre måneder. Det kan ske uden ekstra gebyromkostninger *.

Kontakt din rådgiver

I Sparekassen giver vi altid en individuel rådgivning i forhold til din aktuelle situation, og derfor er det vigtigt, at du tager fat i din rådgiver og drøfter, hvilke muligheder der er for at hjælpe dig i forhold til din situation.

Vi bidrager efter bedste evne til at minimere spredningen af corona-virus, og derfor holder vi ikke fysiske møder til og med mandag 13. april. Vores rådgivere er klar ved telefonen, ligesom vi også gerne holder et webmøde med dig.

Find kontaktoplysninger på din rådgiver

* Gebyrfritagelsen er under forudsætning af, at der ikke skal oprettes nye lånedokumenter. Hvis der er 3. mands pant og kaution, skal der udfærdiges nye dokumenter, da vi ikke må ændre på afviklingsbetingelserne uden 3. mands tiltræden. I de tilfælde vil det koste et gebyr på 500 kr.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os