Større tekst
- 100% +
Læs op

Halvårsregnskab: Fine tal trods corona-krisen

26. august 2020

Selv om første halvårs begivenheder på mange måder har gjort tal sekundære, så er der fortsat tid til at gøre status over tallene i Middelfart Sparekasse i første halvår 2020. Vi kan nu offentliggøre vores halvårsregnskab, som trods corona-krisen viser et overskud før skat på 43,4 mio. kr.

Det er godt nok lavere end i første halvår 2019, hvor overskuddet var 70 mio. kr. før skat. Alligevel har vi to grunde til at være godt tilfredse. Adm. direktør Martin Baltser forklarer:

“For det første leverer vi et godt resultat, selv om corona-krisen helt naturligt har sat sit aftryk på første halvår. Vi har hensat 15 mio. kr. til corona-relaterede nedskrivninger. Selv om vi endnu ikke har lidt reelle tab på grund af corona-krisen, påvirker de 15 mio. kr., vi har hensat til tab, halvårsresultatet negativt. På samme vis er vores beholdninger af obligationer og aktier også påvirket negativt. Heldigvis investerer vi vores overskudslikviditet med forsigtighed, så et tab på 1,6 mio. kr. ud af en værdipapirbeholdning på over tre mia. kr. må siges at være acceptabelt,” siger Martin Baltser.

Sund udvikling i forretningen

Den anden årsag til, at han er tilfreds med halvårsregnskabet, er på den lange bane meget betydningsfuld. Den grundlæggende forretning har det godt. Sparekassens omsætning – netto rente- og gebyrindtægterne – stiger, mens udgifterne holdes i ro.

“Selv om det er udfordrende tider at drive forretning i med lave renter og vigende efterspørgsel efter udlån, så formår vi at få vores samlede forretning til at vokse. Det skyldes en kombination af fortsat kundetilgang, og at vi fortsat laver gode forretninger med både vores erhvervs- og privatkunder,” siger Martin Baltser.

Ros til medarbejdere og kunder

Martin Baltser roser både kunderne og medarbejderne for deres måde at håndtere corona-krisen på. Kunderne accepterede, at vi lukkede dørene til Sparekassen i to måneder, hvor kontakten foregik via telefon, sms og mail. Og medarbejderne var ikke engang på arbejdspladsen, når de var i dialog med kunderne.

“Det var utroligt flot at se, hvordan sparekassen blev drevet fra hjemmekontorer i køkkener og stuer. Vi holdt sparekassen kørende, så vi kunne være der for vores kunder, da de havde mest brug for os, selv om vi var spredt for alle vinde,” siger Martin Baltser.

En solid sparekasse

Han står i spidsen for et solidt pengeinstitut, hvor egenkapitalen på et år er vokset med 11,6 procent til nu over 1,4 mia. kr. Det er dels opsparet overskud siden grundlæggelsen i 1853 og dels garantkapital, hvor nu cirka 18.000 kunder har tegnet garantkapital for tilsammen 643 mio. kr.

Tro på fremtiden – trods uvished

Første halvår har været præget af corona-krisen, og de store statslige hjælpepakker har afbødet de værste konsekvenser af den omfattende nedlukning af samfundet. Når hjælpepakkerne udfases i løbet af andet halvår, er det usikkert, hvilken indflydelse det får på samfundsøkonomien og dermed også Middelfart Sparekasse.

“Vi forventer, at krisen vil kunne mærkes i andet halvår i form af tab, når hjælpepakkerne udfases. Vi forventer dog også, at de 15 mio. kr., vi har hensat til corona-relaterede tab, er tilstrækkeligt. Da vi generelt ser en god udvikling i forretningen, fastholder vi forventningerne til årets resultat før skat på koncernniveau i intervallet 100-120 mio. kr.”, siger Martin Baltser.

Læs rapporten og pressemeddelelse

Hør adm. direktør Martin Baltser fortælle om halvårsregnskabet

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os