Aflyste rejser m.m. – kortindsigelse og rejseforsikring

23. april 2020

I øjeblikket henvender en del kunder sig for at få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig i forhold til kommende/aflyste rejser.

Hvis rejse-/flyselskabet aflyser

Når rejse-/flyselskabet aflyser rejsen, har du ret til at få sine penge retur. Det skal du i første omgang forsøge via kontakt til selskabet, og du må forvente længere ekspeditions-/svartid pga. mange henvendelser i øjeblikket.

Hvis det ikke lykkedes dig at få bekræftet, at pengene tilbagebetales, kan du lave en kortindsigelse via vores hjemmeside, da den betalte vare/service ikke er modtaget (hvis rejsen er betalt med kort naturligvis). Du skal lave indsigelsen senest 60 dage for Visa og 75 dage for Mastercard efter rejsens startdato. Du kan i forbindelse med indsigelsen med fordel vedhæfte korrespondancen, du har haft med selskabet.

Nogle selskaber tilbyder som alternativ tilbagebetaling en voucher/et tilgodebevis. Hvis du accepterer dette, skal du være opmærksom på vilkår som fx gyldighed og risikoen ved eventuel konkurs, hvor voucheren/tilgodebeviset kan være tabt.

Hvis du selv afbestiller rejsen

Ønsker du selv at annullere/afbestille en kommende rejse, skal du forholde dig til rejse-/flyselskabets betingelser for afbestilling eller alternativt søge dækning via afbestillingsforsikringen på dit Mastercard (eller anden tegnet afbestillingsforsikring).

Læs mere hos forbrug.dk
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os