Større tekst
- 100% +
Læs op

March mod Ensomhed 2022:

Patrick samlede 217.000 kroner ind til kampen mod ensomhed

15. november 2022

Når Patrick Cakirli går landet rundt på sin March mod Ensomhed, er det for at sætte fokus på vigtigheden af fællesskab i kampen mod ensomhed.

Derudover har Patrick Cakirli med ønske om at gøre en helt konkret forskel også startet March mod Ensomheds Landsindsamling, som hvert år støtter et nyt initiativ, der forebygger og afhjælper ensomhed.

Landsindsamlingen 2022 er nu afsluttet og nåede op på 217.000 kroner, som går ubeskåret til organisationen Recovery Bulls – et landsdækkende idrætsfællesskab for socialt udsatte.

Det handler ikke om at vinde, men om at være med, når organisationen Recovery Bulls gennem forskellige idrætsaktiviteter forsøger at løfte livsglæden hos udsatte og sårbare mennesker ud fra en filosofi om, at trivsel, sundhed og livskvalitet styrkes gennem fællesskab.

Organisationen blev grundlagt i Esbjerg i 2015 af Even Ramsland. Hans mål var at skabe et stof- og alkoholfrit fællesskab for socialt udsatte, som ofte mangler positive fælleskaber i deres liv.

Fra sit eget liv med kriminalitet, fængsel og misbrug kendte Even Ramsland følelsen af at stå udenfor og kigge ind i fællesskaber, hvor det er svært at passe ind, når man kæmper med fattigdom, misbrug, tilbagefald, indlæggelser og ensomhed.fa

Recovery Bulls blev grundlagt i Esbjerg i 2015 af Even Ramsland. Hans mål var at skabe et stof- og alkoholfrit fællesskab for socialt udsatte, som ofte mangler positive fælleskaber i deres liv.

Afdelinger over hele landet

Ideen om at etablere idrætsfællesskaber for socialt udsatte skulle vise sig at være god. Medlemmerne følte sig trygge blandt ligesindede, og mange har siden dengang haft succes med at bryde et negativt mønster og få bugt med ensomheden igennem Recovery Bulls.

Så mange, at organisationen i dag er landsdækkende med 14 afdelinger og over 1.400 medlemmer, hvoraf cirka 250 er frivillige, som selv er kommet videre gennem Recovery Bulls og nu arbejder for at hjælpe de næste med at få det bedre.

Siden har Even Ramsland uddannet sig til socialrådgiver og arbejder i dag fuld tid som direktør for organisationen, der ud over et sekretariat er baseret på frivillighed.

Madfællesskaber og sociale aktiviteter

Even Ramsland gik i 2021 med på flere etaper af March mod Ensomhed, og hans fortælling gjorde så stort indtryk på Patrick Cakirli, at det efterfølgende blev besluttet, at midlerne fra landsindsamlingen 2022 skulle gå til Recovery Bulls.

Recovery Bulls arbejder med både misbrugere og udsatte med sammensatte sociale problemer. Ofte har de mere end en udfordring, men ensomhed er et gennemgående problem organisationens medlemmer, uanset om de er misbrugere eller psykisk syge.

Derfor falder de 217.000 kroner på et tørt sted, og midlerne er ifølge Even Ramsland allerede øremærket til at etablere madfællesskaber og lave andre sociale aktiviteter, der kan hjælpe med at bekæmpe ensomhed blandt medlemmerne.

Se videoopsamling fra årets march

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os