Større tekst
- 100% +
Læs op

Nyhed: Lån med fast rente og 30 års afdragsfrihed fra januar 2021

20. november 2020

Fra januar 2021 kan boligejere nu få fast rente og afdragsfrihed i op til 30 år, når Middelfart Sparekasse i samarbejde med Totalkredit tilbyder Fastrente+.

Fastrente+ er til dig, som har friværdi i boligen og ikke ønsker at spare mere op i boligen. Med dette lån får du tryghed ved at kende renten i hele lånets løbetid og mulighed for fleksibilitet. Du kan nemlig kvartal for kvartal vælge, om du ønsker at afdrage på lånet – og hvor meget du i givet fald vil afdrage.

Er Fastrente+ relevant for dig?

Ved at vælge 30 års afdragsfrihed sikrer du dig mere plads i din daglige økonomi, da afdrag udgør en stor del af den samlede boligudgift. Og da renten er fast, har du budgetsikkerhed, da lånet ikke berøres af eventuelle fremtidige rentestigninger.

Den økonomiske luft i budgettet kan omsættes til mange ting. Det kan være rejser, når det engang igen bliver muligt eller gode oplevelser med børn og børnebørn.

Du skal dog være opmærksom på, at du fortsat har gæld i boligen, når lånet udløber, da du ikke har betalt afdrag.

Fastrente+ kan give ro på økonomien i seniorårene

Hvis du nærmer dig seniortilværelsen kan Fastrente+ være med til at sikre, at du som boligejer får mere ro om din privatøkonomi gennem dine seniorår, hvor din indkomst typisk er lavere end i arbejdslivet.

Fastrente+ er samtidig en god nyhed for din formue

Lån med fast rente og 30 års afdragsfrihed er samtidig med til at sikre din formue. Og lån med 30 års afdragsfrihed sikrer din formue bedre end de øvrige lån med fast rente. Det skyldes, at obligationerne bag lån med op til 30 års afdragsfrihed er mere kursfølsomme end tilsvarende lån med 10 års afdragsfrihed.

Stiger renten ét procentpoint, falder værdien af restgælden på lånet nemlig med ca. 12 pct. med det renteniveau, vi har i dag. Har du et lån på en million kr. kan du altså skære ca. 120.000 kr. af din gæld. Det er knap 30.000 kr. mere, du barberer gælden ned med, end hvis du har et tilsvarende lån med kun 10 års afdragsfrihed.

Du indkasserer dog kun faldet i restgælden, hvis du indfrier lånet, fordi du eksempelvis flytter, eller du laver en såkaldt opkonvertering til et nyt lån med en højere rente. I de fleste tilfælde skal renten falde igen, så du kan lave en nedkonvertering også, før en opkonvertering er en fordel.

Fakta om Fastrente+

  • Du kan låne op til 75% af boligens værdi. Og når lånet er under 60% af boligens værdi, kan lånet være uden afdrag i resten af lånets løbetid.
  • Du kan hvert kvartal vælge, om du vil afdrage på lånet, når restgælden højst er 60% af boligens værdi.
  • Du kan hvert kvartal vælge at skrue op eller ned for, hvor meget du vil afdrage, når du afdrager på lånet. Det gør du ved at ændre lånets løbetid, som maksimalt kan være 30 år i alt.
  • Du betaler samme bidragstillæg som på F-kort+ og RenteMax+, hvilket betyder at bidraget er højere end på andre lån med fast rente, uanset om du afdrager på lånet. Herudover betaler du et gebyr for at ændre afdrag eller løbetid.

Lånet lanceres i januar 2021, og vi forventer, at kursen på det nye lån vil blive ca. 1,4-1,5 kurspoint lavere end 1-procentlånet med 10 års afdragsfrihed. I dagens rentemarked betyder det, at kursen på et nyt 1-procentlån uden afdrag i op til 30 år vil ligge lige omkring 97,5.

Få overblik over dine muligheder

Ønsker du at høre mere om dine muligheder, er du velkommen til at tage fat i din rådgiver.

Ring mig op
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os