Større tekst
- 100% +
Læs op

Garantmøder 2021

Garantmøder 2021 er aflyst

25. november 2020

Middelfart Sparekasses ledelse og bestyrelse har besluttet at aflyse de seks garantmøder, vi skulle have holdt i marts 2021.

Det er med stor beklagelse, at vi må træffe denne beslutning, men under den nuværende corona-pandemi er det ikke være forsvarligt at afholde garantmøderne.

Garanter er særlige for Sparekassen

Der er ingen tvivl om, at det er Sparekassens største festdage, når vi hvert andet år samler op mod 5.500 garanter over seks aftener, og det er derfor kun meget modvilligt, at vi aflyser møderne i 2021. Garanterne har en særlig betydning for Sparekassen, og garantmøderne er en af de måder, vi siger tak for støtten på.

Stil op – Stem – og få indflydelse

Både i år og næste år er der heldigvis flere vigtige begivenheder for Sparekassen og dig som garant.

Frem til 31. december 2020 kan du stille op som kandidat til repræsentantskabsvalget.

I februar og marts 2021 er der repræsentantskabsvalg.
Sparekassens garanter skal vælge de 50 personer, som de kommende fire år skal udgøre Sparekassens repræsentantskab.

Læs mere om valg til repræsentantskabet

600.000 kr. til lokale aktiviteter

I forbindelse med valget har vi besluttet at involvere vores garanter i vores lokale støtteaktiviteter.

Vi har øremærket 600.000 kr. til foreninger og almennyttige organisationer i vores markedsområde. Som garant kan du – når du stemmer til repræsentantskabsvalget – komme med et forslag til, hvem der har fortjent støtte fra Sparekassen.

Vores nyvalgte repræsentantskab får som en af de første opgaver at vælge de 12 modtagere ud fra de forhåbentlig mange kandidater, vores garanter peger på.

Vi håber, at se dig til garantmøder i 2023.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os