Årsregnskab: Vores største overskud til dato

2019 blev det resultatmæssigt bedste år nogensinde for Middelfart Sparekasse. Overskuddet før skat på koncernniveau blev 171,2 mio. kr. Det skyldes i høj grad en stor bølge af omlægning af boliglån i sommeren og efteråret 2019. Desuden solgte vi sidste år 75 procent af vores ejerandel af Sparinvest til Nykredit, hvilket gav en engangsindtægt på næsten 45 mio. kr.

Vores adm. direktør, Martin Baltser siger sådan her om regnskabet:

“Det, jeg er ubetinget mest glad for ved regnskabet er, at en stor del af vores indtægter er kommet ved, at vi var der for vores kunder, da de havde brug for os. Da renten på realkreditlån faldt til først én procent og siden en halv procent, var vi midt i sommerferien, og bemandingen i afdelingerne var i bund. Medarbejderne stod sammen om en stor opgave, og vi fik hjulpet rigtigt mange kunder til et boliglån, som man ikke engang havde turdet drømme om for bare få år siden.”

Renteindtægter falder fortsat

Mens provisions- og gebyrindtægterne er steget med 20,5 procent, godt båret af indtægter fra de mange låneomlægninger, så er vores nettorenteindtægter faldet med 4,5
procent. Det på trods af, at udlånet er steget to procent.

Samtidig stiger vores renteudgift er til Nationalbanken, hvor Sparekassen betaler en negativ rente på 0,75 procent for at opbevare en stor del af det fortsat voksende indlånsoverskud.

“Selv om 2019 var et særdeles godt regnskabsår, så er rentemiljøet en udfordring for den grundlæggende bankforretning. Vi indførte negative renter for erhvervskunder i efteråret 2019, og i løbet af 2020 vil vi – i lighed med mange andre pengeinstitutter – også indføre negative renter i et vist omfang over for privatkunder,” siger Martin Baltser.

Han medgiver, at det kan være svært at forstå, at det skal koste penge at have penge i banken, men det er den nye virkelighed.

“Det er lige så unaturligt som at kunne optage et realkreditlån med negativ rente. Du kan få penge for at låne penge, og det kan koste penge at have indlån. Det er den økonomiske virkelighed, og den ser ud til at vare ved i nogle år fremover,” siger Martin Baltser.

Et år med mange priser

At det bedste årsregnskab kom i et år, hvor vi også blev kåret til landets næstbedste arbejdsplads, den bedste arbejdsplads for seniorer samt toppede flere imageanalyser, viser, at der er sammenhæng mellem værdierne og tallene.

“Vores fundament er bredere end den økonomiske bundlinje. I 2019 skabte vi resultater på alle parametre, og det er ikke tilfældigt efter min mening. De bedste resultater skabes af tilfredse medarbejdere, som har frihed og handlekraft til at agere over for den enkelte kunde,” siger Martin Baltser.

Han nævner Sparekassens foreningskoncept, og vores crowdfundingplatform som eksempler på, at Sparekassen tager initiativer, der er med til at styrke livet i de samfund, hvor vi har afdelinger.

Et solidt pengeinstitut

Godt hjulpet af årets resultat, nærmer Middelfart Sparekasses egenkapital sig 1,4 mia. kr.

Middelfart Sparekasse er et solidt og velindtjenende pengeinstitut. Den kurs skal vi fastholde i de kommende år for at sikre, at vi har råderum til at gøre de ting, vi gerne vil for vores kunder og medarbejdere – og for de samfund, vi har afdelinger i,” siger Martin Baltser.

Han forventer dog ikke, at 2020 kommer på regnskabsmæssig omgangshøjde med 2019. Sparekassen forventer et resultat før skat på koncernniveau i niveauet 100-120 mio. kr. i 2020.

“Med tanke på de grundlæggende vilkår, der er i sektoren i disse år, er det et tilfredsstillende niveau,” fastslår Martin Baltser.

Se årsregnskabet for 2019
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os