Større tekst
- 100% +
Læs op

50.000 kroner til frivillighed og foreningsliv på Vestfyn

28. oktober 2021

Selv om man er glad for sit arbejde, er der bare nogle dage, som er bedre end andre. For eksempel når man som afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse Louise Snitkjær får mulighed for at bruge tid på at dele 50.000 kroner ud til velgørende formål i lokalområdet.

Således havde hun forleden fornøjelsen af på vegne af Sparekassens repræsentantskab at overrække fem checks af 10.000 kroner til repræsentanter fra Familienetværket Middelfart, Foreningen DaDG, Børns Voksenvenner i Middelfart, Albuen Nørre Aaby og Middelfart Roklub.

De fem gode formål var udvalgt af de lokale repræsentantskabsmedlemmer blandt en lang række indstillinger fra Sparekassens garanter.

Et frirum for udsatte familier

Formand for Familienetværket Middelfart Birgit Tind tog imod 10.000 kroner til foreningens arbejde for at hjælpe udsatte familier, som har brug for et frirum i hverdagen. Netværket drives af Blå Kors i samarbejde med Teglgårdskirken.

– Familienetværket er et tilbud til dem, der har det svært i livet. Folk, som er ensomme og gerne vil have et nyt netværk eller være en del af et fællesskab. Vi mødes hver anden torsdag og har noget kaffe og hygge – og bagefter har vi aktiviteter for både børn og voksne, inden vi spiser aftensmad sammen, forklarer Birgit Tind, som allerede ved, hvad de 10.000 kroner fra Middelfart Sparekasse skal bruges til.

Vi har mange forskellige aktiviteter for børn, men vi vil gerne sørge for, at de også kan være aktive udenfor. Derfor vil vi købe løbehjul med sikkerhedsudstyr og nogle ramper, som børnene kan bruge. Og så vil vi købe en grill, så vi kan lave mad udenfor. Under corona har vi oplevet, at det giver stor værdi at være meget udenfor. Og så kunne det jo være godt med en grill, som er stor nok til, at vi kan lave mad til alle, siger Birgit Tind.

Musikalske indslag for ældre

Grundet coronasituationen kunne Mogens Rasmussen fra foreningen DaDG ikke konkret sige, hvad de 10.000 kroner skulle bruges på.

– Men det bliver på noget underholdning for ældre. Vi er en forening, som laver musikalske arrangementer for ældre mennesker og arrangerer for eksempel koncerter på plejehjem. Men på nuværende tidspunkt, hvor det hele er præget meget af nedlukninger, er det svært at planlægge noget meget konkret. Men noget musik for ældre borgere i kommunen – det ender det med, forsikrede Mogens Rasmussen.

Venskaber mellem store og små

Børns Voksenvenner Middelfart er en af i alt 41 lokalafdelinger af organisationen Børns Voksenvenner. Det er foreningens vision at gøre en positiv og langvarig forskel for børn og unge med spinkle voksennetværk.

– Vi skaber venskaber mellem børn, der savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel, og frivillige voksne med de rette menneskelige kompetencer samt tid og lyst til at gøre en forskel for et barn. Mange af vores børn bor alene med én forælder. Typisk er det moren. Og der er måske kun lidt eller slet ingen relation til faren. Vi har også børn, som har mistet en forælder, eller hvor der er sygdom i familien. Og så matcher vi dem med en voksen, som passer til dem. Både i forhold til barnets behov, men også ud fra fælles interesser og noget, de kan lave sammen, så der er god grobund for et godt venskab, forklarer Laila Wilinkson, som er formand for Børns Voksenvenner i Middelfart og Fredericia.

– De frivillige voksne er ganske almindelige mennesker, som gerne vil gøre en forskel. Vi har selvfølgelig nogle, som har en pædagogisk faglig baggrund, men det er ikke et krav for at være frivillig voksenven. Bevæggrunden skal være, at man vil gøre en forskel for et barn, siger Laila Wilkinson.

De 10.000 kroner fra Sparekassen skal ifølge formanden bruges til at styrke fællesskabet.

– Vi bruger pengene til et stort fællesarrangement for både vores børn og familier og deres voksenvenner. Vi forsøger generelt at holde arrangementer, hvor vi mødes på kryds og tværs. Det trænger vi alle til. Men nu må vi se, hvornår det kan lade sig gøre. Vores voksenvenner har også brug for at udveksle erfaringer. Og 10.000 gør en kæmpe forskel. Det vil dække udgifterne til mindst to arrangementer og nok også noget fællesspisning for vores frivillige. Så det er vi meget taknemmelige over, siger Laila Wilkinson.

En fest for fællesskabet

Også i ældreboligforeningen Albuen i Nørre Aaby er det fællesskabet, der trænger til et løft efter lange tider med afstandskrav og isolation.

– Vi er en boligforening med et fælleshus og 15 boliger med i alt 23 beboere, hvoraf de syv er enlige. Og vi er 85 år i gennemsnit. Så det er jo modne mennesker. Mange har været meget nervøse for corona og holdt sig for sig selv, fordi vi har fået at vide, at vi er en udsat gruppe, som skulle passe ekstra på. Men nu trænger vi altså til at komme ud blandt hinanden, fortæller Henry Hedemann, som er formand i boligforeningen.

– Vi er i socialt underskud – og vi så dette som en mulighed for at søge nogle penge til at holde en ordentlig fest efter genåbningen. Så laver vi en god middag og får musik udefra. Vi har hyret en mand med en guitar, som er god til det. Han underholder og spiller op til fællessang. Det plejer at være fra 18 til 21.30, for så er vi jo ved at være trætte. Det bruger vi cirka halvdelen af pengene på, og resten regner vi meda t bruge på en form for udflugt for alle beboerne. Men den har vi ikke fået planlagt endnu, siger Henry Hedemann.

Ro-motion er go’ motion

– Vi er utroligt glade for donationen. Vi har tænkt os, at pengene skal bruges til en udvidelse af klubben, så vi kan få nogle aktiviteter flyttet ud på siden af klubhuset og få mere plads i de eksisterende rum, siger Søren Lykke Jensen, formand for Middelfart Roklub.

– Det er vores plan, at der skal laves en form for glas-konstruktion, så vi kan få plads til at træne på romaskiner der i vinterperioden – og det bliver mere synligt for folk udefra, at vi også er aktive om vinteren, siger han.

Hertil rækker 10.000 kroner i sagens natur ikke, men ifølge formanden er det mere end blot en dråbe i havet.

– Vi søger naturligvis også midler fra andre kanaler, og hver en kroner tæller i sådan et projekt. Jo flere midler, vi selv kan indsamle, desto mere seriøst virker det jo, når vi ansøger kommunen eller fonde om at bidrage, siger han.

Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os