Større tekst
- 100% +
Læs op

Vores garanter får 23,4 mio. kroner

18. marts 2022

I Middelfart Sparekasse har vi ca. 23.000 garanter – dvs. kunder, der har indskudt et beløb som garantkapital i Sparekassen. Til gengæld får garanterne medbestemmelse på nogle områder og en rente af deres garantkapital.

Garantkapital er rigtig vigtig for os, vi er nemlig en selvejende institution. Det betyder, at ingen er ejere af Sparekassens overskud eller formue, og hvis Sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i Sparekassens virkeområde.

Det tillader os at tænke anderledes og giver os en frihed, som vi gør os umage med at omsætte til værdiskabende initiativer i vores lokalsamfund samt til investeringer i Sparekassens fremtid.

På seneste repræsentantskabsmøde blev det besluttet at udbetale garantrente for 2021 til garanterne – renten blev fastsat til 3 % i 2021. Det betyder, at vi samlet udbetaler 23,4 mio. kroner til vores garanter her i marts.

Læs mere om at være garant i Sparekassen
Men hvem skal have del i pengene?
Vi uddeler 650.000 kroner til fællesskabet
Læs mere
Læs mere
Bliv garant i Middelfart Sparekasse
Læs mere
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os