Større tekst
- 100% +
Læs op

Årsregnskab 2021: Bedste år i vores historie

4. marts 2022

Med et overskud før skat på 179,6 mio. kr. blev 2021 det resultatmæssigt bedste år i Sparekassens historie.

Middelfart Sparekasse kan præsentere et 2021-regnskab, der viser et overskud på 179,6 mio. kr. før skat på koncernniveau. Det er ikke set bedre i Sparekassens snart 170-årige historie. Bag resultatet ses faktorer som lave tab, høj aktivitet på boligmarkedet og en engangsindtægt fra salget af NEM Forsikring til Gjensidige.

Toplinjen vokser, men ikke renteindtægterne

Mange tal i Sparekassens årsregnskab har fået vokseværk i 2021, da sammenlægningen med Folkesparekassen regnskabsmæssigt skete med virkning fra 1. januar 2021.

– Toplinjen vokser, og det ville den også have gjort, hvis vi ser isoleret på Middelfart Sparekasse. Det skyldes i høj grad forårets glohede boligmarked, hvor vi virkelig havde travlt med at hjælpe kunderne med mange hushandler, siger Martin Baltser.

Det ses på Sparekassens gebyr- og provisionsindtægter, der voksede med Middelfart Sparekasse med meget tilfredsstillende resultat 14,5 procent sammenlignet med 2020 – med Folkesparekassens tal indregnet i sammenligningstallet.

Omvendt er renteindtægter fra udlån faldet med 6,3 procent.

– Udlånsrenten er fortsat faldende, og både privat- og erhvervskunder har stor likviditet. For erhvervskundernes vedkommende er det i nogen grad båret af de statslige corona-hjælpepakker, og vi er klar til at gå i dialog med de kunder, som fra april 2022 skal til at indfri moms- og skattelån, siger Martin
Baltser.

Negative indlånsrenter bidrager til renteindtægterne, mens renteudgifter til Nationalbanken, hvor Sparekassen ved årsskiftet havde placeret cirka 5,5 mia. kr. trækker i den anden retning.

Ny strategi på vej

Direktøren ser frem mod et år, hvor en ny treårig strategi lanceres inden længe.

– Strategien giver os lejlighed til at sætte fokus på, hvad vi vil gå efter. Vi har fundet syv målepunkter, som dækker over både økonomiske mål, mål for kunde- og medarbejdertilfredshed samt et nyt initiativ, som vil sætte en streg under, at vi mener det, når vi siger, at Middelfart Sparekasse vil være ”til fælles
bedste” – navnet på vores strategi, siger Martin Baltser.

Resultatmæssigt forventer han ikke, at 2022 kommer til at leve op til 2021. – Vi ser ikke nogen væsentlige engangsindtægter for os i 2022, og udviklingen i renterne peger ikke i retning af ekstraordinær aktivitet på boligmarkedet. Derfor forventer vi et resultat før skat på koncernniveau i niveauet 100-125 mio. kr. i 2022, siger Martin Baltser.

Læs pressemeddelelse Se årsregnskab m.m.
Læs mere her
Se tidligere års- og halvårsregnskaber
Læs mere
Læs mere her
Bliv garant i Middelfart Sparekasse
Læs mere
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os