Vi hjælper dig og din virksomhed med finansiering

Vores hovedbeskæftigelse er at sikre dig de optimale forhold for at kunne drive din virksomhed. Det handler i høj grad om at få den rigtige rådgivning, så din finansielle strategi passer nøjagtig til din virksomhed. Der er en lang række muligheder at forholde sig til, så det bedste råd er at tage en snak med os om din virksomheds nuværende behov og dine fremtidsplaner. Derefter kan vi sammensætte den optimale løsning for lige netop din virksomhed.

Driftskredit

En driftskredit er for mange en optimal løsning for at opnå en fleksibel drift af virksomheden. Med driftskreditten har du en konto med et aftalt kreditmaksimum, som er fastsat ud fra forventningerne til virksomhedens likviditetsudsving over året.

Fordele ved en driftskredit

 • Du kan agere hurtigt i hverdagen, da du har luft i økonomien til at handle, når uventede muligheder opstår
 • Fleksibiliteten gør, at du har handlefrihed, så din virksomhed kan udvikles bedst muligt
 • Du kan håndtere likviditetsmæssige forskydninger i forbindelse med lønudbetaling, varekøb mv.

Renten på en driftskredit er variabel. Den fastsættes ud fra en vurdering af din virksomheds resultater og kapitalforhold.

Anlægslån

Et anlægslån er en skræddersyet finansiering af en større investering i din virksomhed. Det kan være nyt materiel, nye bygninger, it-udstyr eller andre større udviklings-tiltag.

I fællesskab finder vi den finansiering, der er optimal for den enkelte virksomhed, og der er flere muligheder. Renten er variabel.

Løbetid på lånet, rentesats og sikkerhedsstillelse aftales individuelt ud fra dine ønsker og virksomhedens indtjening og kapitalforhold.

Garantier

Middelfart Sparekasse kan hjælpe med at stille en række forskellige garantier, som kan være gavnlige i forskellige situationer.

Arbejdsgarantier

Arbejdsgarantier stilles af en håndværker eller entreprenør overfor bygherren. Det er bygherres sikkerhed for, at et aftalt arbejde udføres. Ved byggearbejder i Danmark er det sædvanligt, at der stilles garanti for udførelsen af arbejdet.

Betalingsgarantier

Betalingsgarantier bruges som alternativ til kontant betaling, fx som garanti for betaling af vare, husleje mv. Garantier kan også bruges ved større investeringer, hvor forudbetaling ellers ville være nødvendig, fx ved maskinkøb eller indkøb af større varepartier.

Udenlandske garantier

Udenlandske garantier sikrer din samhandel med udlandet, eksempelvis i forbindelse med import af varer.

Leasing og factoring

Leasing kan være et attraktivt alternativ til at købe nyt driftsmateriel, inventar o.l. Fordelen ved at lease er, at du ikke belaster virksomhedens likviditet, og med leasing kan du hele tiden holde dit produktionsapparat og maskinpark up to date. Vi samarbejder med Leasing Fyn, som vi ejer en tredjedel af, omkring leasing og factoring.

Billeasing

Mulighederne i forhold til at finde den helt rigtige firmabil, er næsten uanede. Vi kan tilbyde en lang række mærker og modeller, og bilen kan både være helt ny og brugt. Importbiler er også en mulighed.

Vi tilbyder både flexleasing og splitleasing. Ved flexleasing leaser du en bil uden registreringsafgift og betaler, som en del af leasingydelsen, registreringsafgift for den periode, leasingaftalen løber. På den måde opnår du en mindre kapitalbinding end ved traditionelt køb af bil, hvor du betaler hele registreringsafgiften på 180 procent på én gang.

Splitleasing er løsningen, hvis firmabilen både skal bruges i arbejdsregi og til privat kørsel. Der laves to leasingkontrakter – en med virksomheden og en med medarbejderen. Dermed betaler hver part den del af driftsudgifterne. For virksomheden bliver omkostningen mindre, og medarbejderen undgår firma-beskatning.

En tommelfingerregel for splitleasing er, at den private kørselsandel højst udgør 30 procent af bilens brug, og at bilens pris er på mindst 350.000 kr. inklusiv registreringsafgift.

Leasing af industrimaskiner

Vi tilbyder leasing af virksomhedens produktionsapparat samt alle typer entreprenørmaskiner, når investeringen er på over 50.000 kr. Du har brugsretten over udstyret og betaler en leasingafgift for at få udstyret stilet til rådighed. Leasing kan også bruges på en række andre områder – lastbiler, varebiler og it-udstyr for at nævne nogle af mulighederne.

Factoring

Med factoring, eller fakturaadministration som det også kaldes, kan du belåne de fakturaer, som du har udskrevet til dine kunder, og Leasing Fyn udbetaler umiddelbart derefter beløbet til dig. Du belåner din faktura 100%, får 80% af beløbet med det samme, og resten når kunden har betalt.

På den måde får du frigivet kapital i den tid, der går, inden kunden reelt betaler fakturaen. Penge, som du kan anvende mere rationelt andre steder i din virksomheds udvikling. En factoring-aftale kan også omfatte debitoradministration og forsikring, hvis nogle af dine kunder skulle vise sig ikke at kunne betale.

Realkredit erhverv

Større investeringer i virksomhedens ejendomme kan også finansieres med et realkreditlån. Middelfart Sparekasse samarbejder med både DLR Kredit og Totalkredit, og der er derfor mange muligheder for at finde det helt rigtige lån i samarbejde med din rådgiver.

Valutakonto og valutalån

Hvis din virksomhed regelmæssig samhandel med udlandet og derfor ofte modtager betalinger i fremmed valuta, kan et valutalån minimere kursrisikoen og dermed sikre stabile indtægter.

Et valutalån optages i den valuta, virksomheden har behov for, og du opnår en kurssikring ved at have indtægter og lån i samme valuta. Valutalånet er med variabel rente. Et valutalån kræver en kreditvurdering af Middelfart Sparekasse. Tilknyttes en kreditfacilitet uden, der er nogen indbetalinger i den pågældende valuta, skal man være opmærksom på valutarisikoen ved en stigende restgæld som følge af en stigning i valutaen.

Valutakonto i Middelfart Sparekasse

En valutakonto er en almindelig konto, der føres i fremmed valuta. Kontoen kan oprettes i gængse valutaer dvs. primært EUR, USD, SEK & NOK. Samlet kan en valutakonto i Middelfart Sparekasse give et bedre overblik og økonomi i virksomhedens samhandel med udlandet.

Saldoen på en valutakonto er ”elektroniske” penge, og det betyder, at der ikke kan indsættes eller hæves kontanter via kassen på disse konti. Kontantvaluta skal derfor afregnes via den løbende konto i danske kroner enten som en transaktion i afdelingen eller via pengeautomaten.

 Fordele ved valutakonto

 • Overblik over virksomhedens valutaflow, og en billig håndtering heraf.
 • Mulighed for at matche ind- og udbetalingerne, samt opsamling af indbetalinger og dermed besparelse af vekselomkostninger.
 • Nem og billig valutasikring af samhandel med udlandet (ind og udbetalinger i samme valuta)
 • Via netbanken kan der disponeres over valutakonti, og jf. nedenstående fakta kan der overføres imellem valutakonti og løbende konti i DKK.

Aktiv gældspleje

Lige så vigtigt det er løbende at pleje din virksomheds aktiver, lige så vigtigt er det at pleje dine passiver – gælden. For at sikre den mest optimale finansiering og dermed drift af din virksomhed, er aktiv gældspleje vigtig. Det handler naturligvis om realkreditlån, men også virksomhedens øvrige lån og kreditter bør sendes til eftersyn med jævne mellemrum. Formålet er at opnå den i situationen bedste finansiering for dig og din virksomhed. For virksomhedens behov er måske ikke de samme i dag som i går. Er du begyndt at handle med udlandet, bør det overvejes, om der skal optages et valutalån, og måske er fordelingen mellem lån i fast rente og variabel rente heller ikke optimal.

Vi hjælper både nye og eksisterende kunder med aktiv gældspleje. Det handler om:

 • Fordeling mellem variabelt og fastforrentede lån
 • Konverteringsmuligheder
 • Lån i fremmed valuta
 • Sammenhæng mellem finansieringen og et konkret aktiv

Vækstfonden

Statens finansieringsfond, Vækstfonden, kan være en god samarbejdspartner for din virksomhed og Sparekassen for at realisere vækst- og udviklingsplaner.

Vækstfonden hjælper alle virksomheder med op til 250 medarbejdere, og vi kan hjælpe med at tage dialogen med Vækstfonden. Fonden tilbyder en række forskellige investeringsformer:

 • Vækstlån
 • Ansvarlige lån
 • Vækstkaution
 • Vækstgaranti

Du kan læse mere om Vækstfondens tilbud her. Du er også velkommen til at kontakte din rådgiver for at høre nærmere.

Eksportkreditfonden

Det kan ofte være en likviditetsmæssig udfordring at handle med udlandet, ligesom det kan være mere risikofyldt end at handle udelukkende på hjemmemarkedet. Eksportkreditfonden, EKF, er sat i verden for at hjælpe eksportører med de udfordringer, der følger med at lade virksomheden vokse ud over landets grænser. Det sker ved, at EKF stiller garanti for en del af det finansieringsbehov, der følger med at skulle eksportere.

Med Eksportkreditfonden i ryggen er det lettere for os som pengeinstitut at bakke din forretning op, og derfor bruger vi EKF i det omfang, du og vi finder det fordelagtigt. Du kan læse mere om EKF her, og du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har et projekt, hvor det kan være oplagt at bringe Eksportkreditfonden på banen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen. Samtidig er du med i konkurrencen om et gavekort á 500 kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her