Din investeringsprofil
Print Friendly, PDF & Email

Reglerne på investeringsområdet kræver, at du i samarbejde med din rådgiver får beskrevet din investeringsprofil.

Vi har udarbejdet et skema til afdækning af din investeringsprofil. Du kan udfylde skemaet online eller printe og udfylde det i hånden. Når du har udfyldt skemaet, skal du booke et møde med din rådgiver for en snak om investering.

Når vi skal rådgive dig om pleje af din portefølje og investering i værdipapirer og andre finansielle instrumenter, skal du bl.a. oplyse Middelfart Sparekasse om dit kendskab til og dine erfaringer på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller tjenesteydelse

  • din finansielle situation
  • dit formål med at investere

Disse oplysninger er nødvendige, for at vi kan anbefale dig de konkrete værdipapirer og/eller andre finansielle instrumenter, der er egnede for dig.

Hvis du ikke oplyser Middelfart Sparekasse om dette, må vi ikke rådgive dig om investeringer eller pleje af din portefølje.

Middelfart Sparekasse anvender dine oplysninger, når vi rådgiver dig. Du er forpligtet til at oplyse Middelfart Sparekasse om eventuelle ændringer i dine oplysninger.

Ud fra dine oplysninger skal vi teste om produktet eller ydelsen er egnet for dig (egnethedstest). Det betyder, at vi skal vurdere, om

  • du har kendskab og viden nok til at kunne overskue de risici, der er ved handlen eller plejen af din portefølje
  • din økonomi kan bære de risici, der er ved handlen i forhold til formålet med investeringen
  • produktet eller ydelsen opfylder dit mål med investeringen

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver.

Forvaltningsinstituttet

Middelfart Sparekasse samarbejder med Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter. Det fungerer som forvaltningsafdeling for mere end 100 pengeinstitutter.

Forvaltningsinstituttets arbejdsområde er at forvalte kapitaler i fonde samt fra båndlagte midler og værgemålsmidler, som ifølge lovgivningen skal forvaltes i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling. Forvaltningsinstituttet rådgiver også om praktiske og juridiske forhold vedr. kapitalforvaltning til værger, personer med båndlagte kapitaler, medlemmer af fondsbestyrelser samt advokater, revisorer mv.

Vi hjælper dig med rådgivning om, hvilke værdipapirer, det kan være hensigtsmæssigt at investere i, men selve opbevaringen af værdipapirerne sker hos Forvaltningsinstituttet.

Vil du gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte os

Handel med værdipapirer

Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Middelfart Sparekasse.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel § 2, stk. 1.

Grundlaget for disse regler er Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer.

Middelfart Sparekasse tilbyder handel med obligationer, aktier og andre finansielle instrumenter. Du kan handle via Middelfart Sparekasses afdelinger, via telefonisk kontakt eller via Netbank.

Hvis du handler via selvbetjening (Netbank), gælder nærværende regler for handel med værdipapirer også.

Middelfart Sparekasse anbefaler ikke at anvende e-mails til ordreafgivelse, med mindre andet specifikt er aftalt. Dette skyldes, at ordreafgivelse betragtes som tidskritisk, og at e-mails i visse situationer ikke bliver modtaget og/eller læst straks.

Reglerne gælder også for professionelle kunder og godkendte modparter i det omfang, det er relevant jf. bilag 1 og 2 til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Middelfart Sparekasse har inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter jævnfør Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Ansvarlige investeringer

I Middelfart Sparekasse kan ansvarlighed og investeringer sagtens gå hånd i hånd.

I samarbejde med en række danske investeringsforeninger giver vi dig mulighed for at vælge investeringsmuligheder, hvor etik er i højsædet.

Gennem vores samarbejdspartnere kan du fravælge investeringer, hvor eksempelvis producenter af klyngebomber indgår, eller hvor arbejdsrettighederne ikke overholdes.

Ordreudførelsespolitik

Når Middelfart Sparekasse udfører kundens fondsordre, sker det, hvis ikke andet er aftalt med kunden, altid i overensstemmelse med denne ordreudførelsespolitik.

Når Sparekassen udfører eller videresender fondsordrer, vil Sparekassen altid søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution).

Interessekonflikter

I henhold til lovgivningen skal Middelfart Sparekasse have en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter mellem kunder, der handler værdipapirer, og Sparekassen.

Interessekonfliktpolitikken beskriver hvilke forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt og fastsætter procedurer og foranstaltninger til håndtering af interessekonflikter.

Interessekonflikter

I henhold til lovgivningen skal Middelfart Sparekasse have en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter mellem kunder, der handler værdipapirer, og Sparekassen.

Interessekonfliktpolitikken beskriver hvilke forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt og fastsætter procedurer og foranstaltninger til håndtering af interessekonflikter.

Depotbestemmelser

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder den service, der er forbundet med opbevaringen. Såfremt Middelfart Sparekasse har et 100%-ejet datterselskab A/S, gælder reglerne også for dette. Hvor ikke andet er fastsat, omfatter betegnelsen “Middelfart Sparekasse” og “vi” også et eventuelt 100%-ejet datterselskab A/S.

Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser, der til enhver tid kan ses på Middelfart Sparekasses hjemmeside www.midspar.dk, kommer til anvendelse ved ethvert mellemværende mellem os og vores kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne eller fastsat af Middelfart Sparekasse.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

  • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.