Større tekst
- 100% +
Læs op

Fra Fanø Sparekasse til Middelfart Sparekasse

Prissammenligning

På denne side kan du se en sammenligning af udvalgte priser mellem Fanø Sparekasse og Middelfart Sparekasse.

Middelfart Sparekasse har ikke Fortrinskunder som Fanø Sparekasse. Generelt fastsættes priser og rentesatser individuelt og afhænger blandt andet af dit samlede forretningsomfang med Sparekassen, og af den sikkerhed, der stilles.

Se alle Middelfart Sparekasses priser her
Indlån
  Fanø Sparekasse (priser pr. 2. oktober 2023) Middelfart Sparekasse (priser pr. 2. oktober 2023)
Almindeligt indlån 0,00 % 0,00 %
18-29-årige 1,00 % 1,00 %
Fan-Ø-konto 0,75 % 0,00 % (Mulighed for at få 2,50 % i rente på MS Opsparing 3 Måneder)
Børneopsparing  2,25 % 2,25 %
Aldersopsparing, kapitalpension og ratepension, pr. konto 2,25 % 2,25 %

Se mere information om indlån i Middelfart Sparekasse her.

Udlån

Din rentesats fra Fanø Sparekasse fortsætter uændret i Middelfart Sparekasse. 

Rentetilskrivning sker kvartalsvis i Middelfart Sparekasse. Det er også hovedreglen i Fanø Sparekasse, men på enkelte lån og kreditter er tilskrivningen sket halvårligt eller med andre frekvenser. Rentetilskrivning sker efter princippet faktisk/faktisk, dvs. ud fra det faktiske antal dage i året.

Se mere information om udlån i Middelfart Sparekasse her.

Kundegebyr

Der er forskellige regler og vilkår for kundegebyr i Fanø Sparekasse og Middelfart Sparekasse. Du kan se kriterierne for at blive friholdt for kundegebyret i Middelfart Sparekasse nedenfor. 

  Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
Månedligt gebyr 50 kr.  35 kr.

Sådan friholdes du for kundegebyr i Middelfart Sparekasse
Hvis du og din familie samlet set lever op til mindst ét af kriterierne nedenfor, friholdes alle i familien for kundegebyret. Din familie er defineret som de personer du deler adresse og økonomi med.

 • Udlån eller kredit for mindst 100.000 kr.
  eller
 • Indlån for mindst 250.000 kr.
  eller
 • Investeringer (depoter inkl. garantkapital) for mindst 250.000 kr.
  eller
 • Realkreditlån formidlet gennem Middelfart Sparekasse
  eller
 • Garantkapital for mindst 30.000 kr. i alt og NemKonto i Middelfart Sparekasse.

Hver måned ser vi på, om du opfylder ét eller flere af kriterierne, og pålægger eller friholder dig og din husstand for
kundegebyret. Kundegebyret opkræves månedligt og typisk fra din NemKonto.

Betalingskort
Dankort Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
Hævning af euro i KONTANTEN-automater  5 kr. 0 kr.
Hævning i fremmede automater 5 kr.  10 kr. 
Visa/Dankort Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
Hævning af euro i KONTANTEN-automater   0 kr. 0 kr.
Hævning i fremmede automater  0 kr.  (50 kr. i udlandet) 10 kr. (10 kr. i udlandet)
Årligt kortgebyr  250 kr.  200 kr. 
Årligt kortgebyr, kunder mellem 18 og 29  0 kr. Ét gratis Visa/Dankort eller Mastercard Debit
Kurstillæg ved brug i udlandet, europæiske valutaer  1,50 % 1,50 %
Kurstillæg ved brug i udlandet, andre valutaer  2,00 %  2,00 %
Mastercard Debit Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
Hævning af euro i KONTANTEN-automater 0 kr. 0 kr.
Hævning i fremmede automater 0 kr. (50 kr. i udlandet) 10 kr. (10 kr. i udlandet)
Årligt kortgebyr 0 kr. 200 kr.
Mastercard kredit (Standard, Guld & Platinum) Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
Hævning i KONTANTEN-automater 1 %, min. 60 kr. 2 %, min. 50 kr.
Hævning i fremmede automater 1 %, min. 60 kr. i Danmark og udlandet 2 %, min. 50 kr. i Danmark og udlandet
Oprettelsesgebyr  350/1.100/1.400 kr. 250 kr.
Priority Pass 200 kr. pr. besøg 200 kr. pr. besøg
Årligt kortgebyr – Mastercard Standard 350 kr. 295 kr.
Årligt kortgebyr – Mastercard Guld 1.100 kr. 895 kr.
Årligt kortgebyr – Mastercard Platinum  1.400 kr. 1.945 kr.
Kurstillæg ved brug i udlandet, europæiske valutaer  1,50 % 1,50 %
Kurstillæg ved brug i udlandet, andre valutaer  2,00 %  2,00 %

Se mere information om betalingskort i Middelfart Sparekasse i den komplette prisliste.

Net- og mobilbank
  Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
Abonnement 0 kr. 0 kr.
Betaling af girokort og FI-kort 2 kr. 0 kr.
Overførsel til konto i andet pengeinstitut 0 kr. 0 kr.
Straksoverførsel 5 kr.  10 kr.
Kvittering til afsender 15 kr.  20 kr. 
Kvittering til modtager, kort besked 50 kr. 0 kr.
Kvittering til modtager, lang besked 50 kr. 20 kr.

Se mere information om priser i Middelfart Sparekasses netbank på side 5 i den komplette prisliste

Basal indlånskonto og Basal betalingskonto
  Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
Basal indlånskonto 188 kr. pr. år 180 kr. pr. år
Basal betalingskonto 600 kr. pr. år inkl. Mastercard Debit 420 kr. pr. år + kortgebyr
Lokal puljeinvest
Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
0,75 % – 1,25 %, min. 100 kr. pr. pulje 0,25 % – 1,25 % afhængig af valg af pulje

Se priser for puljeinvestering i Middelfart Sparekasse i den komplette prisliste. 

Depot- og værdipapirhandel
  Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
Transaktionsgebyr pr. handel 18 kr. 20 kr.
Opbevaring af ikke børsnoterede aktier og pantebreve, kursværdi under 500.000 kr. 0,50 %, min. 250 kr. maks. 2.500 kr 0,375 %, min. 500 kr.
Opbevaring af ikke børsnoterede aktier og pantebreve, kursværdi over 500.000 kr. 0,25 % 0,25 %

Se mere information om investering i Middelfart Sparekasse i den komplette prisliste. 

Udenlandske betalinger
  Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
EU-overførsel fra udlandet 0 kr. 0 kr.
EU-overførsel til udlandet 0 kr. 0 kr.
Overførsel fra lande udenfor EU 50 kr.  30 kr.
Overførsel til lande udenfor EU 50 kr.  50 kr.
Diverse ydelser
  Fanø Sparekasse Middelfart Sparekasse
Betaling af FI- og girokort ved kassen  50 kr.  50 kr.
Køb/salg af kontantvaluta ved kassen  50 kr.  60 kr., men gratis for garanter
Overførsel til andet pengeinstitut ved kassen 50 kr. 40 kr.
Ekstra kontoudskrifter, pr. stk. 75 kr.  20 kr. 
Timebetaling for særlige opgaver 1.500 kr.  750 kr.

Se Middelfart Sparekasses komplette prisliste her. 

Erhverv

I Middelfart Sparekasses komplette prisoversigt  kan du se priser til erhvervskunder. Vi nævner her følgende gebyrer:

 • Årligt genforhandlingsgebyr af erhvervsengagement: 1.500 kr.
 • Kollektiv netbankforsikring erhverv (dækker tab op til 2,5 mio. kr. årligt): 200 kr. pr. år
 • Netbank til erhvervskunder: 2.000 kr. pr. år
 • Kontanthåndteringsgebyr uden aftale med NOKAS: 225 kr. pr. indbetaling.
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os