Vision, mission og Sådan er vi!

Den Gyldne Middelvej version 2.0 er navnet på Middelfart Sparekasses strategi for årene 2016 til 2018.

Som navnet antyder er det en fortsættelse af vores første treårige strategi, Den Gyldne Middelvej. I årene 2016 til 2018 vil vi arbejde på at forene det digitale med vores kendte dyder om tilgængelighed og nærvær. Vi vil fortsat være “Bedst til kunder”, hvilket har været vores vision siden 2013. Nu skal vi også være bedst til kunder, når kontakten er bag en skærm eller via mobilbanken.

Du kan læse hele vores strategi herunder, inklusiv de 10 målepunkter vi skal indfri ved udgangen af 2018 og de over 80 konkrete initiativer, vi har sat os for at gennemføre de kommende tre år.

Vision i Middelfart Sparekasse: Bedst til kunder

Vores berettigelse som pengeinstitut er, at vores kunder har tillid til, at vi kan levere et langsigtet og stabilt fundament for deres økonomi. I sparekassen er vi derfor ikke i tvivl om, at vores kunders opbakning er altafgørende for vores virke. I erkendelse heraf, er vores vision at være bedst til kunder.

At være bedst til kunder er for os et spørgsmål om at udvise forståelse for den enkelte kundes konkrete livssituation og være på forkant med kundernes behov.

Erhvervskunden har brug for en hurtig afklaring, den ældre kunde har brug for personlig service, familien ønsker den samme rådgiver på tværs af engagementer, og den unge kunde ønsker en letforståelig mobil applikation. Fælles for de fleste er traditionelle dyder som:

 • Tillid og tryghed
 • Ordentlighed
 • Personlig kontakt mellem mennesker
 • Et højt fagligt niveau
 • Tilgængelighed og fleksibel service
 • Åben og ærlig kommunikation
 • Effektive beslutningsgange
 • Individuel service og rådgivning
 • Relevante selvbetjeningstilbud i forhold til kundernes forventninger

Sparekassens mission tager afsæt i tre hovedområder, der understøtter visionen om ”Bedst til kunder” – vores arbejdsfællesskab, vores fokus på bæredygtige resultater samt en lokal udvikling.

Unikt arbejdsfællesskab

 • Tillid til og anerkendelse af den enkelte medarbejder. Dette er en forudsætning for, at alle møder begejstrede og engagerede på arbejde og en forudsætning for at skabe gode og trygge rammer for vores medarbejdere.
 • Vi har en arbejdsplads, hvor vi spiller hinanden gode og udnytter vores forskelligheder på bedste vis.
 • Vi er en del af den fælles succes og udvikler os sammen, både menneskeligt og fagligt.
 • Vi har stor personlig frihed og tillid, og vi forventer, at alle er åbne, forandringsparate og ansvarsfulde.

Bæredygtige resultater

 • Middelfart Sparekasse stræber efter langsigtede resultater og forretninger, der tager afsæt i den enkelte kundes behov.
 • Vi skal udvikle Middelfart Sparekasse og opretholde sparekassens selvstændighed.
 • Vi skaber resultater, der både måles på den økonomiske bundlinje og giver økonomisk tryghed for vores kunder og stolthed for vores medarbejdere.
 • Vi skaber langvarige relationer med både kunder og medarbejdere.
 • Vi opfører os ordentligt og vil hellere vente på den gode forretning.

Lokal udvikling

 • Middelfart Sparekasse er med til at udvikle det lokale erhvervs-, forenings- og kulturliv i det lokalområde, vi er en del af. Vi tror på, at vi ved at fremme den lokale udvikling også er med til at fremme sparekassens fortsatte udvikling.
 • Vi engagerer os og er synlige i lokalområdet for at stimulere virketrangen, skabe oplevelser, tiltrække tilflyttere og knytte endnu stærkere sociale bånd i de lokalsamfund, hvor vi er til stede via vores afdelinger.
 • Vi bidrager aktivt til udviklingen og støtter bredt i lokalområdet.

Sådan er vi! er det, du som kunde og samarbejdspartner kan forvente, når du møder os i Middelfart Sparekasse.

Vi er ordentlige og åbne overfor vores omgivelser

Du møder ærlige og troværdige medarbejdere med respekt for andres holdninger og forskellighed. Vi optræder professionelt, og moral og etik er vigtige elementer i vores rådgivning. Vi er åbne overfor vores omgivelser og de forandringer, vi møder.

Vi indgår forretninger, der skaber værdi for dig og Sparekassen

Vi ønsker at præsentere dig for anderledes og fleksible løsninger, skabt til dine behov og ønsker. Vi vil skabe langvarige relationer med afsæt i, at vores relation skal være en god forretning for både dig som kunde og for Sparekassen.

Vi mødes i øjenhøjde

Et kundeforhold i Middelfart Sparekasse er baseret på, at mennesker møder mennesker, og at mennesker er forskellige. Vi tilbyder dig en individuel service og rådgivning. Du kan derfor forvente en ligeværdig dialog i øjenhøjde.

Vi er Sparekassen, og det er vi stolte af

Tilfredse medarbejdere er en forudsætning for at give dig en god kundeoplevelse. Derfor møder du begejstring og engagement i sparekassen, og vores ambition er at være Danmarks bedste arbejdsplads.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen. Samtidig er du med i konkurrencen om et gavekort á 500 kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her